Европейски съюз, Европейски социален фонд, Оперативна програма "Добро управление"

15.8.2017 г.

Търси се изпълнител по първата фаза от проекта за дистанционно електронно гласуване

Срокът за подаване на оферти изтича в 17.30 ч. на 21 август 2017 г.

На 11 август 2017 г. Държавна агенция „Електронно управление“, в партньорство с Централната избирателна комисия (ЦИК), стартира процедурата за избор на изпълнител по първа фаза на проекта „Изграждане и внедряване на пилотна система за дистанционно електронно гласуване“. Проектът е сред приоритетните в Пътната карта в изпълнение на Стратегията за развитие на електронното управление в Република България за периода 2014-2020 г. Срокът за подаване на оферти изтича в 17.30 ч. на 21 август 2017 година.

В рамките на процедурата ще бъдат извършени проучване и анализ на добрите световни практики за дистанционно електронно гласуване (ДЕГ) и ще бъдат проведени три симулации на електронно гласуване от дистанция. Процедурата е на обща стойност 33 333.33 лв. (без ДДС).

Анализът трябва да изведе конкретни препоръки за българската система за дистанционно електронно гласуване, които ще бъдат отчетени при изпълнението на основната дейност по проекта - изграждането и внедряването на пилотна система за дистанционно електронно гласуване.

Проучването и анализът на световните практики за електронно гласуване от дистанция ще определят параметрите на българската система за дистанционно електронно гласуване. Дейността ще приключи през октомври 2017 г. и трябва да гарантира, че в българските условия ще бъде внедрена най-добрата система при минимален риск от прилагане на неподходящо техническо решение, избрано единствено на база икономическа целесъобразност. Ще бъдат анализирани както технологичните, така и правните аспекти на системите, техните силни и слаби страни по отношение на бързина, сигурност, достъпност и функционалност на софтуера.

В рамките на първата фаза ще бъде избрана една от най-добре функциониращите системи, с която ще бъдат проведени трите симулации на дистанционен електронен вот, при които ще се гласува за измислени партии, коалиции или кандидати.

До края на септември 2017 г. ще се проведе встъпителното събитие по проекта. Ще бъдат разяснени дейностите, постигнатото към момента, предстоящите фази на проекта, както и очакваните резултати. Предвижда се симулациите да се проведат на двудневно публично събитие през ноември в София с участието на представители на медиите и на институциите.

До 18 август т.г. ще бъдат обявени резултатите от процедурата за избор на изпълнител по дейностите за информация и публичност на проекта.

 

Лица за контакт по проекта от страна на ДАЕУ:

Ива Неделчева, експерт по информация и публичност
E: [email protected]T: +359 (2) 949 23 31

Светлогор Киров, ръководител на проекта „Изграждане и внедряване на пилотна система за дистанционно електронно гласуване“
E: [email protected]

Календар

Решения

  • № 2920-МИ / 05.12.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Родопи, област Пловдив

  • № 2919-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 131-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • № 2918-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 140-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • всички решения