СЪСТАВ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ КЪМ ЦИК

електронна поща: [email protected]

 1. Ива Лазарова – председател
  Институт за развитие на публичната среда
 2. Свилена Гражданска – зам.-председател
  Институт за социална интеграция
 3. Стефан Манов – зам.-председател
  Българско сдружение за честни избори и граждански права – Пловдив
 4. Цветелина Пенева
  Сдружение „Демокрация и законност“
 5. Надежда Гологанова
  Гражданска инициатива за свободни и демократични избори
 6. Даниел Стоянов
  Асоциация за реинтеграция на осъдени лица
 7. Дончо Пачиков
  Българско сдружение за честни избори и граждански права – Национална асоциация
 8. Велко Милоев
  Българско сдружение за честни избори и граждански права – Плевен
 9. Стоил Цицелков
  Европейска асоциация за защита на човешките права – България
 10. Божидар Василев
  „Зона за трансатлантически просперитет – наблюдателна мисия България“
 11. Денислав Генчев
  Сдружение „България на гражданите"
 12. Румен Иванов Василев
  Сдружение „Нова алтернатива"
 13. Росен Андонов
  Сдружение „Памет“
 14. Тодор Гунчев
  Федерация на независимите студентски дружества
 15. Рейме Юсеин
  Фондация „Младежка толерантност"
 16. Иванин Кънчов
  Сдружение Гражданско движение „БОЕЦ – БЪЛГАРИЯ ОБЕДИНЕНА С ЕДНА ЦЕЛ“

 

СЪСТАВ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ КЪМ ЦИК

за периода от 05.04.2024 г. до 19.06.2024 г.

 1. Ива Лазарова – председател
  Институт за развитие на публичната среда
 2. Свилена Гражданска – зам.-председател
  Институт за социална интеграция
 3. Стефан Манов – зам.-председател
  Българско сдружение за честни избори и граждански права – Пловдив
 4. Цветелина Пенева
  Сдружение „Демокрация и законност“
 5. Надежда Гологанова
  Гражданска инициатива за свободни и демократични избори
 6. Даниел Стоянов
  Асоциация за реинтеграция на осъдени лица
 7. Дончо Пачиков
  Българско сдружение за честни избори и граждански права – Национална асоциация
 8. Велко Милоев
  Българско сдружение за честни избори и граждански права – Плевен
 9. Стоил Цицелков
  Европейска асоциация за защита на човешките права – България
 10. Божидар Василев
  „Зона за трансатлантически просперитет – наблюдателна мисия България“
 11. Денислав Генчев
  Сдружение „България на гражданите"
 12. Румен Иванов Василев
  Сдружение „Нова алтернатива"
 13. Инж. Светлин Тодоров Тодоров
  Сдружение „Памет“
 14. Тодор Гунчев
  Федерация на независимите студентски дружества
 15. Рейме Юсеин
  Фондация „Младежка толерантност"
 16. Иванин Кънчов
  Сдружение Гражданско движение „БОЕЦ – БЪЛГАРИЯ ОБЕДИНЕНА С ЕДНА ЦЕЛ“

 

СЪСТАВ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ КЪМ ЦИК

за периода от 07.03.2024 г. до 04.04.2024 г.

 1. Цветелина Пенева - председател
  Сдружение „Демокрация и законност“
 2. Надежда Гологанова – зам.-председател
  Гражданска инициатива за свободни и демократични избори
 3. Ива Лазарова – зам.-председател
  Институт за развитие на публичната среда
 4. Даниел Стоянов
  Асоциация за реинтеграция на осъдени лица
 5. Дончо Пачиков
  Българско сдружение за честни избори и граждански права – Национална асоциация
 6. Велко Милоев
  Българско сдружение за честни избори и граждански права – Плевен
 7. Стефан Манов
  Българско сдружение за честни избори и граждански права – Пловдив
 8. Стоил Цицелков
  Европейска асоциация за защита на човешките права – България
 9. Божидар Василев
  „Зона за трансатлантически просперитет – наблюдателна мисия България“
 10. Свилена Гражданска
  Институт за социална интеграция
 11. Денислав Генчев
  Сдружение „България на гражданите"
 12. Румен Иванов Василев
  Сдружение „Нова алтернатива"
 13. Инж. Светлин Тодоров Тодоров
  Сдружение „Памет“
 14. Тодор Гунчев
  Федерация на независимите студентски дружества
 15. Рейме Юсеин
  Фондация „Младежка толерантност"

 

СЪСТАВ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ КЪМ ЦИК

за периода от 02.02.2024 г. до 07.03.2024 г.

 1. Цветелина Пенева - председател
  Сдружение „Демокрация и законност“
 2. Надежда Гологанова – зам.-председател
  Гражданска инициатива за свободни и демократични избори
 3. Ива Лазарова – зам.-председател
  Институт за развитие на публичната среда
 4. Даниел Стоянов
  Асоциация за реинтеграция на осъдени лица
 5. Дончо Пачиков
  Българско сдружение за честни избори и граждански права – Национална асоциация
 6. Велко Милоев
  Българско сдружение за честни избори и граждански права – Плевен
 7. Стефан Манов
  Българско сдружение за честни избори и граждански права – Пловдив
 8. Стоил Цицелков
  Европейска асоциация за защита на човешките права – България
 9. Божидар Василев
  „Зона за трансатлантически просперитет – наблюдателна мисия България“
 10. Ивилина Вергинова Алексиева – Робинсън
  Институт за модерна политика и Асоциация на младите юристи
 11. Свилена Гражданска
  Институт за социална интеграция
 12. Денислав Генчев
  Сдружение „България на гражданите"
 13. Румен Иванов Василев
  Сдружение „Нова алтернатива"
 14. Инж. Светлин Тодоров Тодоров
  Сдружение „Памет“
 15. Тодор Гунчев
  Федерация на независимите студентски дружества
 16. Рейме Юсеин
  Фондация „Младежка толерантност"

СЪСТАВ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ КЪМ ЦИК

за периода от 25.01.2024 г. до 02.02.2024 г.

 1. Цветелина Пенева - председател
  Сдружение „Демокрация и законност“
 2. Надежда Гологанова – зам.-председател
  Гражданска инициатива за свободни и демократични избори
 3. Ива Лазарова – зам.-председател
  Институт за развитие на публичната среда
 4. Даниел Стоянов
  Асоциация за реинтеграция на осъдени лица
 5. Дончо Пачиков
  Българско сдружение за честни избори и граждански права – Национална асоциация
 6. Велко Милоев
  Българско сдружение за честни избори и граждански права – Плевен
 7. Стефан Манов
  Българско сдружение за честни избори и граждански права – Пловдив
 8. Стоил Цицелков
  Европейска асоциация за защита на човешките права – България
 9. Константина Кипрова
  „Зона за трансатлантически просперитет – наблюдателна мисия България“
 10. Ивилина Вергинова Алексиева – Робинсън
  Институт за модерна политика и Асоциация на младите юристи
 11. Свилена Гражданска
  Институт за социална интеграция
 12. Денислав Генчев
  Сдружение „България на гражданите"
 13. Румен Иванов Василев
  Сдружение „Нова алтернатива"
 14. Инж. Светлин Тодоров Тодоров
  Сдружение „Памет“
 15. Тодор Гунчев
  Федерация на независимите студентски дружества
 16. Рейме Юсеин
  Фондация „Младежка толерантност"

 

СЪСТАВ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ КЪМ ЦИК

за периода от 20.11.2023 г. до 25.01.2024 г.

 1. Цветелина Пенева - председател
  Сдружение „Демокрация и законност“
 2. Надежда Гологанова – зам.-председател
  Гражданска инициатива за свободни и демократични избори
 3. Ива Лазарова – зам.-председател
  Институт за развитие на публичната среда
 4. Даниел Стоянов
  Асоциация за реинтеграция на осъдени лица
 5. Дончо Пачиков
  Българско сдружение за честни избори и граждански права – Национална асоциация
 6. Велко Милоев
  Българско сдружение за честни избори и граждански права – Плевен
 7. Стефан Манов
  Българско сдружение за честни избори и граждански права – Пловдив
 8. Стоил Цицелков
  Европейска асоциация за защита на човешките права – България
 9. Константина Кипрова
  „Зона за трансатлантически просперитет – наблюдателна мисия България“
 10. Ивилина Вергинова Алексиева – Робинсън
  Институт за модерна политика и Асоциация на младите юристи
 11. Свилена Гражданска
  Институт за социална интеграция
 12. Денислав Генчев
  Сдружение „България на гражданите"
 13. Румен Иванов Василев
  Сдружение „Нова алтернатива"
 14. Инж. Нина Стефанова Нинова
  Сдружение „Памет“
 15. Тодор Гунчев
  Федерация на независимите студентски дружества
 16. Рейме Юсеин
  Фондация „Младежка толерантност"

 

СЪСТАВ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ КЪМ ЦИК

за периода от 26.06.2023 г. до 20.11.2023 г.

 1. Цветелина Пенева - председател
  Сдружение „Демокрация и законност“
 2. Надежда Гологанова – зам.-председател
  Гражданска инициатива за свободни и демократични избори
 3. Ива Лазарова – зам.-председател
  Институт за развитие на публичната среда
 4. Даниел Стоянов
  Асоциация за реинтеграция на осъдени лица
 5. Дончо Пачиков
  Българско сдружение за честни избори и граждански права – Национална асоциация
 6. Велко Милоев
  Българско сдружение за честни избори и граждански права – Плевен
 7. Стефан Манов
  Българско сдружение за честни избори и граждански права – Пловдив
 8. Стоил Цицелков
  Европейска асоциация за защита на човешките права – България
 9. Константина Кипрова
  „Зона за трансатлантически просперитет – наблюдателна мисия България“
 10. Михаела Доцова
  Институт за модерна политика и Асоциация на младите юристи
 11. Свилена Гражданска
  Институт за социална интеграция
 12. Денислав Генчев
  Сдружение „България на гражданите"
 13. ...
  Сдружение „Нова алтернатива"
 14. Николай Маринов
  Сдружение „Памет“
 15. Тодор Гунчев
  Федерация на независимите студентски дружества
 16. Рейме Юсеин
  Фондация „Младежка толерантност"

 

СЪСТАВ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ КЪМ ЦИК

за периода от 17.03.2023 г. до 26.06.2023 г.

 1. Цветелина Пенева - председател
  Сдружение „Демокрация и законност“
 2. Надежда Гологанова – зам.-председател
  Гражданска инициатива за свободни и демократични избори
 3. Ива Лазарова – зам.-председател
  Институт за развитие на публичната среда
 4. Даниел Стоянов
  Асоциация за реинтеграция на осъдени лица
 5. Дончо Пачиков
  Българско сдружение за честни избори и граждански права – Национална асоциация
 6. Велко Милоев
  Българско сдружение за честни избори и граждански права – Плевен
 7. Стефан Манов
  Българско сдружение за честни избори и граждански права – Пловдив
 8. Стоил Цицелков
  Европейска асоциация за защита на човешките права – България
 9. Константина Кипрова
  „Зона за трансатлантически просперитет – наблюдателна мисия България“
 10. Михаела Доцова
  Институт за модерна политика и Асоциация на младите юристи
 11. Свилена Гражданска
  Институт за социална интеграция
 12. Денислав Генчев
  Сдружение „България на гражданите"
 13. ...
  Сдружение „Нова алтернатива"
 14. Вихрен Соколов
  Сдружение „Памет“
 15. Тодор Гунчев
  Федерация на независимите студентски дружества
 16. Рейме Юсеин
  Фондация „Младежка толерантност"

 

СЪСТАВ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ КЪМ ЦИК

за периода от 19.10.2022 г. до 16.03.2023 г.

 

 1. Цветелина Пенева - председател
  „Демокрация и законност“
 2. Надежда Гологанова – зам.-председател
  Гражданска инициатива за свободни и демократични избори
 3. Ива Лазарова – зам.-председател
  Институт за развитие на публичната среда
 4. Даниел Стоянов
  Асоциация за реинтеграция на осъдени лица
 5. Дончо Пачиков
  Българско сдружение за честни избори и граждански права – Национална асоциация
 6. Велко Милоев
  Българско сдружение за честни избори и граждански права – Плевен
 7. Стефан Манов
  Българско сдружение за честни избори и граждански права – Пловдив
 8. Стоил Цицелков
  Европейска асоциация за защита на човешките права – България
 9. Константина Кипрова
  „Зона за трансатлантически просперитет – наблюдателна мисия България“
 10. Михаела Доцова
  Институт за модерна политика и Асоциация на младите юристи
 11. Стоянка Балова
  Институт за социална интеграция
 12. Денислав Генчев
  Сдружение „България на гражданите"
 13. ...
  Сдружение „Нова алтернатива"
 14. Росен Андонов
  Сдружение „Памет“
 15. Тодор Гунчев
  Федерация на независимите студентски дружества
 16. Олчай Шабан
  Фондация „Младежка толерантност"

 

СЪСТАВ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ КЪМ ЦИК

за периода от 15.02.2021 г. до 18.10.2022 г.

 1. Стоил Цицелков – председател
  Европейска асоциация за защита на човешките права – България
 2. Надежда Гологанова
  Гражданска инициатива за свободни и демократични избори
 3. Стефан Манов – зам. председател
  Българско сдружение за честни избори и граждански права – Пловдив,
 4. Велко Милоев
  Българско сдружение за честни избори и граждански права – Плевен
  Даниел Стоянов
 5. Асоциация за реинтеграция на осъдени лица
 6. Дончо Пачиков
  Българско сдружение за честни избори и граждански права – Национална асоциация
 7. Михаела Доцова
  Институт за модерна политика и Асоциация на младите юристи
 8. Ива Лазарова
  Институт за развитие на публичната среда
 9. Денислав Генчев
  Сдружение „България на гражданите"
 10. ...
  Сдружение „Нова алтернатива"
 11. Тодор Гунчев
  Федерация на независимите студентски дружества
 12. Росен Андонов
  Сдружение „Памет“
 13. Константина Кипрова
  „Зона за трансатлантически просперитет – наблюдателна мисия България“
 14. Цветелина Пенева
  "Демокрация и законност"
 15. Стоянка Балова
  Институт за социална интеграция
 16. Олчай Шабан
  Фондация „Младежка толерантност"

 

 

СЪСТАВ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ КЪМ ЦИК

за периода от 13.05.2021 г. до 14.02.2022 г.

 1. Велко Милоев - зам. председател, мандат от 10.09.2021 г. до 09.03.2022 г.
  Българско сдружение за честни избори и граждански права – Плевен
  Стефан Манов – зам. председател, мандат от 10.03.2021 г. до 09.09.2021 г.
 2. Българско сдружение за честни избори и граждански права – Пловдив
  Румяна Дечева зам. председател
 3. Европейска асоциация за защита на човешките права – България
  Стоил Цицелков
 4. Даниел Стоянов
  Асоциация за реинтеграция на осъдени лица
 5. Дончо Пачиков
  Българско сдружение за честни избори и граждански права – Национална асоциация
 6. Надежда Гологанова
  Гражданска инициатива за свободни и демократични избори
 7. Михаела Доцова
  Институт за модерна политика и Асоциация на младите юристи
 8. Ива Лазарова
  Институт за развитие на публичната среда
 9. Стоянка Балова
  Институт за социална интеграция
 10. Денислав Генчев
  Сдружение „България на гражданите"
 11. Стоил Стоилов
  Сдружение „Нова алтернатива"
  Росен Андонов
 12. Сдружение „Памет“
 13. Олчай Шабан
  Фондация „Младежка толерантност"
 14. Тодор Гунчев
  Федерация на независимите студентски дружества

СЪСТАВ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ КЪМ ЦИК

за периода от 10.03.2021 г. до 12.05.2021 г.

 1. Росица Матева - председател
  Сдружение „Нова алтернатива"
  Румяна Дечева зам. председател
 2. Европейска асоциация за защита на човешките права – България
  Стоил Цицелков
 3. Стефан Манов – зам. председател, мандат от 10.03.2021 г. до 09.09.2021 г.
  Българско сдружение за честни избори и граждански права – Пловдив
  Велко Милоев - зам. председател, мандат от 10.09.2021 г. до 09.03.2022 г.
 4. Българско сдружение за честни избори и граждански права – Плевен
  Михаела Доцова
 5. Институт за модерна политика и Асоциация на младите юристи
 6. Надежда Гологанова
  Гражданска инициатива за свободни и демократични избори
 7. Дончо Пачиков
  Българско сдружение за честни избори и граждански права – Национална асоциация
 8. Ива Лазарова
  Институт за развитие на публичната среда
 9. Стоянка Балова
  Институт за социална интеграция
 10. Тодор Гунчев
  Федерация на независимите студентски дружества
 11. Даниел Стоянов
  Асоциация за реинтеграция на осъдени лица
 12. Олчай Шабан
  Фондация „Младежка толерантност"
 13. Росен Андонов
  Сдружение „Памет“
 14. Денислав Генчев/Веселина Кирилова
  Сдружение „България на гражданите"

 

СЪСТАВ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ КЪМ ЦИК

за периода от 25.02.2021 г. до 09.03.2021 г.

 1. Росица Матева – председател
  Сдружение „Нова алтернатива“
  Стоил Цицелков – зам.-председател / Румяна Дечева
 2. Европейска асоциация за защита на човешките права – България
  Даниел Стоянов – зам.-председател
 3. Председател на УС на Асоциация за реинтеграция на осъдени лица
  Тодор Гунчев
 4. Федерация на независимите студентски дружества
 5. Михаела Доцова
  Институт за модерна политика и Асоциация на младите юристи
 6. Надежда Гологанова
  Гражданска инициатива за свободни и демократични избори
 7. Дончо Пачиков
  Българско сдружение за честни избори и граждански права – Национална асоциация
 8. Ива Лазарова
  Институт за развитие на публичната среда
 9. Стоянка Балова
  Институт за социална интеграция
 10. Велко Милоев
  Българско сдружение за честни избори и граждански права – Плевен
 11. Стефан Манов
  Българско сдружение за честни избори и граждански права – Пловдив
 12. Олчай Шабан
  Фондация „Младежка толерантност“
 13. Росен Андонов
  Сдружение „Памет“
 14. Денислав Генчев/Веселина Кирилова
  Сдружение „България на гражданите“

СЪСТАВ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ КЪМ ЦИК

за периода от 01.09.2020 г. до 25.02.2021 г.

 1. Росица Матева – председател
  Сдружение „Нова алтернатива“
  Стоил Цицелков – зам.-председател
 2. Европейска асоциация за защита на човешките права – България
  Даниел Стоянов – зам.-председател
 3. Председател на УС на Асоциация за реинтеграция на осъдени лица
  Тодор Гунчев
 4. Федерация на независимите студентски дружества
 5. Михаела Доцова
  Институт за модерна политика и Асоциация на младите юристи
 6. Надежда Гологанова
  Гражданска инициатива за свободни и демократични избори
 7. Дончо Пачиков
  Българско сдружение за честни избори и граждански права – Национална асоциация
 8. Ива Лазарова
  Институт за развитие на публичната среда
 9. Стоянка Балова
  Институт за социална интеграция
 10. Велко Милоев
  Българско сдружение за честни избори и граждански права – Плевен
 11. Стефан Манов
  Българско сдружение за честни избори и граждански права – Пловдив
 12. Олчай Шабан
  Фондация „Младежка толерантност“
 13. Евелина Жотева
  Сдружение „Памет“
 14. Денислав Генчев/Веселина Кирилова
  Сдружение „България на гражданите“

СЪСТАВ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ КЪМ ЦИК

за периода 10.03.2020 г. до 01.09.2020 г.

 1. Тодор Гунчев – председател
  Федерация на независимите студентски дружества
 2. Даниел Стоянов – зам.-председател
  Председател на УС на Асоциация за реинтеграция на осъдени лица
 3. Стоил Цицелков – зам.-председател
  Европейска асоциация за защита на човешките права – България
 4. Надежда Гологанова
  Гражданска инициатива за свободни и демократични избори
 5. Дончо Пачиков
  Българско сдружение за честни избори и граждански права – Национална асоциация
 6. Ива Лазарова
  Институт за развитие на публичната среда
 7. Михаела Доцова
  Институт за модерна политика и Асоциация на младите юристи
 8. Росица Матева
  Сдружение „Нова алтернатива"
 9. Стоянка Балова
  Институт за социална интеграция
 10. Велко Милоев
  Българско сдружение за честни избори и граждански права – Плевен
 11. Стефан Манов
  Българско сдружение за честни избори и граждански права – Пловдив
 12. Олчай Шабан
  Фондация „Младежка толерантност"
 13. Евелина Жотева
  Сдружение „Памет“
 14. Денислав Генчев/Мария Тренчева
  Сдружение „България на гражданите"

СЪСТАВ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ КЪМ ЦИК

за периода 1 септември 2017 г. - 3 март 2020 г.

 1. Тодор Гунчев – председател
  Федерация на независимите студентски дружества
 2. Михаела Доцова – зам.-председател
  Институт за модерна политика и Асоциация на младите юристи
 3. Стоил Цицелков – зам.-председател
  Европейска асоциация за защита на човешките права – България
 4. Надежда Гологанова
  Гражданска инициатива за свободни и демократични избори
 5. Дончо Пачиков
  Българско сдружение за честни избори и граждански права – Национална асоциация
 6. Ива Лазарова
  Институт за развитие на публичната среда
 7. Стефан Марков
  Сдружение „Нова алтернатива"
 8. Даниел Стоянов
  Председател на УС на Асоциация за реинтеграция на осъдени лица
 9. Стоянка Балова
  Институт за социална интеграция
 10. Велко Милоев
  Българско сдружение за честни избори и граждански права – Плевен
 11. Стефан Манов
  Българско сдружение за честни избори и граждански права – Пловдив
 12. Олчай Шабан
  Фондация „Младежка толерантност"
 13. Евелина Жотева
  Сдружение „Памет“
 14. Веселина Кирилова
  Сдружение „България на гражданите"

СЪСТАВ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ КЪМ ЦИК

за периода 22 юни 2017 г. – 1 септември 2017 г.

 1. Румяна Дечева – председател
  Европейска асоциация за защита на човешките права – България
  Надежда Гологанова – Зам.-председател
 2. Гражданска инициатива за свободни и демократични избори
  Дончо Пачиков – Зам.–председател
 3. Българско сдружение за честни избори и граждански права – Национална асоциация
  Михаела Доцова
 4. Институт за модерна политика и Асоциация на младите юристи
 5. Ива Лазарова
  Институт за развитие на публичната среда
 6. Стефан Марков
  Сдружение „Нова алтернатива"
 7. Стоил Стоилов
  Асоциация за реинтеграция на осъдени лица
 8. Стоянка Балова
  Институт за социална интеграция
 9. Велко Милоев
  Българско сдружение за честни избори и граждански права – Плевен
 10. Тодор Гунчев
  Федерация на независимите студентски дружества
 11. Стефан Манов
  Българско сдружение за честни избори и граждански права – Пловдив
 12. Олчай Шабан
  Фондация „Младежка толерантност"
 13. Евелина Жотева
  Сдружение „Памет“
 14. Веселина Кирилова
  Сдружение „България на гражданите"

СЪСТАВ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ КЪМ ЦИК

за периода 4 ноември 2015 г. – 22 юни 2017 г.

 1. Румяна Дечева – председател
  Европейска асоциация за защита на човешките права-България
 2. Надежда Гологанова – Зам.-председател
  Гражданска инициатива за свободни и демократични избори
 3. Дончо Пачиков – Зам.– председател
  Българско сдружение за честни избори и граждански права – Национална асоциация
 4. Ива Лозарова
  Институт за развитие на публичната среда
 5. Стефан Марков
  Сдружение „Нова алтернатива"
 6. Стоил Стоилов
  Асоциация за реинтеграция на осъдени лица
 7. Михаела Милчева Доцова
  Институт за модерна политика и Асоциация на младите юристи
 8. Стоянка Балова
  Институт за социална интеграция
 9. Велко Милоев
  Българско сдружение за честни избори и граждански права - Плевен
 10. Тодор Гунчев
  Федерация на независимите студентски дружества
 11. Веселина Кирилова
  Сдружение „България на гражданите"
 12. Сезгин Мехмед
  Фондация „Младежка толерантност"
 13. Стефан Манов
  Българско сдружение за честни избори и граждански права - Пловдив
 14. Свилена Георгиева
  Сдружение „Заедно за Къкрина" (Решение на ЦИК № 819/01.09.2014 г.)

 

СЪСТАВ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ КЪМ ЦИК

за периода 4 ноември 2014 г. - 4 ноември 2015 г.

 1. Даниел Стоянов - председател
  Асоциация за реинтеграция на осъдени лица
 2. Антоанета Цонева - зам. председател
  Институт за развитие на публичната среда
 3. Йорданка Бачева - зам. председател
  Сдружение „Нова алтернатива"
 4. Антон Хиджов
  Българско сдружение за честни избори и граждански права - Национална асоциация
 5. Божидар Василев
  Федерация на независимите студентски дружества
 6. Веселина Кирилова Стаменова
  Сдружение „България на гражданите"
 7. Емилия Друмева
  Институт за модерна политика и Асоциация на младите юристи
 8. Ивайло Цонев
  Европейско общество за защита на човешките права България
 9. Йордан Памуков
  Българско сдружение за честни избори и граждански права - Пловдив
 10. Михаил Мирчев
  Гражданска инициатива за свободни и демократични избори (ГИСДИ)
 11. Пройчо Караиванов
  Българско сдружение за честни избори и граждански права - Плевен
 12. Свилена Георгиева
  Сдружение „Заедно за Къкрина" (Решение на ЦИК № 819/01.09.2014 г.)
 13. Сезгин Мехмед
  Фондация „Младежка толерантност"
 14. Стоянка Балова
  Институт за социална интеграция

 

СЪСТАВ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ КЪМ ЦИК

за периода 31 март - 4 ноември 2014 г.

 1. Емилия Друмева - председател
  Институт за модерна политика и Асоциация на младите юристи
 2. Даниел Стоянов - зам. председател
  Асоциация за реинтеграция на осъдени лица
 3. Михаил Мирчев - зам. председател
  Гражданска инициатива за свободни и демократични избори (ГИСДИ)
 4. Ивайло Цонев
  Европейско общество за защита на човешките права България
 5. Йорданка Бачева
  Сдружение „Нова алтернатива"
 6. Антоанета Цонева
  Институт за развитие на публичната среда
 7. Йордан Памуков
  Българско сдружение за честни избори и граждански права - Пловдив
 8. Сезгин Мехмед
  Фондация „Младежка толерантност"
 9. Веселина Кирилова Стаменова
  Сдружение „България на гражданите"
 10. Божидар Василев
  Федерация на независимите студентски дружества
 11. Антон Хиджов
  Българско сдружение за честни избори и граждански права - Национална асоциация
 12. Пройчо Караиванов
  Българско сдружение за честни избори и граждански права - Плевен
 13. Галина Асенова
  Институт за социална интеграция
 14. Свилена Георгиева
  Сдружение „Заедно за Къкрина" (приети с Решение на ЦИК № 819/01.09.2014 г.)

 

Календар

Решения