СЪСТАВ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ КЪМ ЦИК

електронна поща: [email protected]

 

 1. Стоил Цицелков – председател
  Европейска асоциация за защита на човешките права – България, електронна поща: tzitzelko[email protected]
 2. Надежда Гологанова
  Гражданска инициатива за свободни и демократични избори
 3. Стефан Манов – зам. председател
  Българско сдружение за честни избори и граждански права – Пловдив,
  eлектронна поща: [email protected], тел. +359898892560
 4. Велко Милоев
  Българско сдружение за честни избори и граждански права – Плевен
  електронна поща: [email protected], тел. +359888680920
 5. Даниел Стоянов
  Асоциация за реинтеграция на осъдени лица
 6. Дончо Пачиков
  Българско сдружение за честни избори и граждански права – Национална асоциация
 7. Михаела Доцова
  Институт за модерна политика и Асоциация на младите юристи
 8. Ива Лазарова
  Институт за развитие на публичната среда
 9. Денислав Генчев
  Сдружение „България на гражданите"
 10. ...
  Сдружение „Нова алтернатива"
 11. Тодор Гунчев
  Федерация на независимите студентски дружества
 12. Росен Андонов
  Сдружение „Памет“
 13. Контантина Кипрова
  „Зона за трансатлантически просперитет – наблюдателна мисия България“
 14. Цветелина Пенева
  "Демокрация и законност"
 15. Стоянка Балова
  Институт за социална интеграция
 16. Олчай Шабан
  Фондация „Младежка толерантност"

 

 

СЪСТАВ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ КЪМ ЦИК

за периода от 13.05.2021 г. до 14.02.2022 г.
електронна поща: [email protected]

 1. Велко Милоев - зам. председател, мандат от 10.09.2021 г. до 09.03.2022 г.
  Българско сдружение за честни избори и граждански права – Плевен
  електронна поща: [email protected] тел. +359888680920
 2. Стефан Манов – зам. председател, мандат от 10.03.2021 г. до 09.09.2021 г.
  Българско сдружение за честни избори и граждански права – Пловдив
  eлектронна поща: [email protected] тел. +359898892560
 3. Румяна Дечева зам. председател
  Европейска асоциация за защита на човешките права – България
  електронна поща: [email protected] тел. +359878435076
  Стоил Цицелков
 4. Даниел Стоянов
  Асоциация за реинтеграция на осъдени лица
 5. Дончо Пачиков
  Българско сдружение за честни избори и граждански права – Национална асоциация
 6. Надежда Гологанова
  Гражданска инициатива за свободни и демократични избори
 7. Михаела Доцова
  Институт за модерна политика и Асоциация на младите юристи
 8. Ива Лазарова
  Институт за развитие на публичната среда
 9. Стоянка Балова
  Институт за социална интеграция
 10. Денислав Генчев
  Сдружение „България на гражданите"
 11. Стоил Стоилов
  Сдружение „Нова алтернатива"
  електронна поща: [email protected], тел. +359888831442
 12. Росен Андонов
  Сдружение „Памет“
 13. Олчай Шабан
  Фондация „Младежка толерантност"
 14. Тодор Гунчев
  Федерация на независимите студентски дружества

СЪСТАВ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ КЪМ ЦИК

за периода от 10.03.2021 г. до 12.05.2021 г.
електронна поща: [email protected]

 1. Росица Матева - председател
  Сдружение „Нова алтернатива"
  електронна поща: [email protected] тел. +359887514188
 2. Румяна Дечева зам. председател
  Европейска асоциация за защита на човешките права – България
  електронна поща: [email protected] тел. +359878435076
  Стоил Цицелков
 3. Стефан Манов – зам. председател, мандат от 10.03.2021 г. до 09.09.2021 г.
  Българско сдружение за честни избори и граждански права – Пловдив
  eлектронна поща: [email protected] тел. +359898892560
 4. Велко Милоев - зам. председател, мандат от 10.09.2021 г. до 09.03.2022 г.
  Българско сдружение за честни избори и граждански права – Плевен
  електронна поща: [email protected] тел. +359888680920
 5. Михаела Доцова
  Институт за модерна политика и Асоциация на младите юристи
 6. Надежда Гологанова
  Гражданска инициатива за свободни и демократични избори
 7. Дончо Пачиков
  Българско сдружение за честни избори и граждански права – Национална асоциация
 8. Ива Лазарова
  Институт за развитие на публичната среда
 9. Стоянка Балова
  Институт за социална интеграция
 10. Тодор Гунчев
  Федерация на независимите студентски дружества
 11. Даниел Стоянов
  Асоциация за реинтеграция на осъдени лица
 12. Олчай Шабан
  Фондация „Младежка толерантност"
 13. Росен Андонов
  Сдружение „Памет“
 14. Денислав Генчев/Веселина Кирилова
  Сдружение „България на гражданите"

 

СЪСТАВ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ КЪМ ЦИК

за периода от 25.02.2021 г. до 09.03.2021 г.
електронна поща: [email protected]

 1. Росица Матева – председател
  Сдружение „Нова алтернатива“
  електронна поща: [email protected]; тел. +359 887514188
 2. Стоил Цицелков – зам.-председател / Румяна Дечева
  Европейска асоциация за защита на човешките права – България
  електронна поща: [email protected]; тел. +359 895720945
 3. Даниел Стоянов – зам.-председател
  Председател на УС на Асоциация за реинтеграция на осъдени лица
  електронна поща: [email protected]; тел. +359 899474112
 4. Тодор Гунчев
  Федерация на независимите студентски дружества
 5. Михаела Доцова
  Институт за модерна политика и Асоциация на младите юристи
 6. Надежда Гологанова
  Гражданска инициатива за свободни и демократични избори
 7. Дончо Пачиков
  Българско сдружение за честни избори и граждански права – Национална асоциация
 8. Ива Лазарова
  Институт за развитие на публичната среда
 9. Стоянка Балова
  Институт за социална интеграция
 10. Велко Милоев
  Българско сдружение за честни избори и граждански права – Плевен
 11. Стефан Манов
  Българско сдружение за честни избори и граждански права – Пловдив
 12. Олчай Шабан
  Фондация „Младежка толерантност“
 13. Росен Андонов
  Сдружение „Памет“
 14. Денислав Генчев/Веселина Кирилова
  Сдружение „България на гражданите“

СЪСТАВ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ КЪМ ЦИК

за периода от 01.09.2020 г. до 25.02.2021 г.
електронна поща: [email protected]

 1. Росица Матева – председател
  Сдружение „Нова алтернатива“
  електронна поща: [email protected]; тел. +359887514188
 2. Стоил Цицелков – зам.-председател
  Европейска асоциация за защита на човешките права – България
  електронна поща: [email protected]; тел. +359895720942
 3. Даниел Стоянов – зам.-председател
  Председател на УС на Асоциация за реинтеграция на осъдени лица
  електронна поща: [email protected]; тел. +359895720945
 4. Тодор Гунчев
  Федерация на независимите студентски дружества
 5. Михаела Доцова
  Институт за модерна политика и Асоциация на младите юристи
 6. Надежда Гологанова
  Гражданска инициатива за свободни и демократични избори
 7. Дончо Пачиков
  Българско сдружение за честни избори и граждански права – Национална асоциация
 8. Ива Лазарова
  Институт за развитие на публичната среда
 9. Стоянка Балова
  Институт за социална интеграция
 10. Велко Милоев
  Българско сдружение за честни избори и граждански права – Плевен
 11. Стефан Манов
  Българско сдружение за честни избори и граждански права – Пловдив
 12. Олчай Шабан
  Фондация „Младежка толерантност“
 13. Евелина Жотева
  Сдружение „Памет“
 14. Денислав Генчев/Веселина Кирилова
  Сдружение „България на гражданите“

СЪСТАВ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ КЪМ ЦИК

за периода 10.03.2020 г. до 01.09.2020 г.

 1. Тодор Гунчев – председател
  Федерация на независимите студентски дружества
 2. Даниел Стоянов – зам.-председател
  Председател на УС на Асоциация за реинтеграция на осъдени лица
 3. Стоил Цицелков – зам.-председател
  Европейска асоциация за защита на човешките права – България
 4. Надежда Гологанова
  Гражданска инициатива за свободни и демократични избори
 5. Дончо Пачиков
  Българско сдружение за честни избори и граждански права – Национална асоциация
 6. Ива Лазарова
  Институт за развитие на публичната среда
 7. Михаела Доцова
  Институт за модерна политика и Асоциация на младите юристи
 8. Росица Матева
  Сдружение „Нова алтернатива"
 9. Стоянка Балова
  Институт за социална интеграция
 10. Велко Милоев
  Българско сдружение за честни избори и граждански права – Плевен
 11. Стефан Манов
  Българско сдружение за честни избори и граждански права – Пловдив
 12. Олчай Шабан
  Фондация „Младежка толерантност"
 13. Евелина Жотева
  Сдружение „Памет“
 14. Денислав Генчев/Мария Тренчева
  Сдружение „България на гражданите"

СЪСТАВ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ КЪМ ЦИК

за периода 1 септември 2017 г. - 3 март 2020 г.

 1. Тодор Гунчев – председател
  Федерация на независимите студентски дружества
 2. Михаела Доцова – зам.-председател
  Институт за модерна политика и Асоциация на младите юристи
 3. Стоил Цицелков – зам.-председател
  Европейска асоциация за защита на човешките права – България
 4. Надежда Гологанова
  Гражданска инициатива за свободни и демократични избори
 5. Дончо Пачиков
  Българско сдружение за честни избори и граждански права – Национална асоциация
 6. Ива Лазарова
  Институт за развитие на публичната среда
 7. Стефан Марков
  Сдружение „Нова алтернатива"
 8. Даниел Стоянов
  Председател на УС на Асоциация за реинтеграция на осъдени лица
 9. Стоянка Балова
  Институт за социална интеграция
 10. Велко Милоев
  Българско сдружение за честни избори и граждански права – Плевен
 11. Стефан Манов
  Българско сдружение за честни избори и граждански права – Пловдив
 12. Олчай Шабан
  Фондация „Младежка толерантност"
 13. Евелина Жотева
  Сдружение „Памет“
 14. Веселина Кирилова
  Сдружение „България на гражданите"

СЪСТАВ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ КЪМ ЦИК

за периода 22 юни 2017 г. – 1 септември 2017 г.

 1. Румяна Дечева – председател
  Европейска асоциация за защита на човешките права – България
  Електронна поща: [email protected], тел.: +359 878 435 076
 2. Надежда Гологанова – Зам.-председател
  Гражданска инициатива за свободни и демократични избори
  Електронна поща: [email protected], тел.: +359 887785132
 3. Дончо Пачиков – Зам.–председател
  Българско сдружение за честни избори и граждански права – Национална асоциация
  Електронна поща: [email protected], тел.:+359 878374127
 4. Михаела Доцова
  Институт за модерна политика и Асоциация на младите юристи
 5. Ива Лазарова
  Институт за развитие на публичната среда
 6. Стефан Марков
  Сдружение „Нова алтернатива"
 7. Стоил Стоилов
  Асоциация за реинтеграция на осъдени лица
 8. Стоянка Балова
  Институт за социална интеграция
 9. Велко Милоев
  Българско сдружение за честни избори и граждански права – Плевен
 10. Тодор Гунчев
  Федерация на независимите студентски дружества
 11. Стефан Манов
  Българско сдружение за честни избори и граждански права – Пловдив
 12. Олчай Шабан
  Фондация „Младежка толерантност"
 13. Евелина Жотева
  Сдружение „Памет“
 14. Веселина Кирилова
  Сдружение „България на гражданите"

СЪСТАВ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ КЪМ ЦИК

за периода 4 ноември 2015 г. – 22 юни 2017 г.

 1. Румяна Дечева – председател
  Европейска асоциация за защита на човешките права-България
 2. Надежда Гологанова – Зам.-председател
  Гражданска инициатива за свободни и демократични избори
 3. Дончо Пачиков – Зам.– председател
  Българско сдружение за честни избори и граждански права – Национална асоциация
 4. Ива Лозарова
  Институт за развитие на публичната среда
 5. Стефан Марков
  Сдружение „Нова алтернатива"
 6. Стоил Стоилов
  Асоциация за реинтеграция на осъдени лица
 7. Михаела Милчева Доцова
  Институт за модерна политика и Асоциация на младите юристи
 8. Стоянка Балова
  Институт за социална интеграция
 9. Велко Милоев
  Българско сдружение за честни избори и граждански права - Плевен
 10. Тодор Гунчев
  Федерация на независимите студентски дружества
 11. Веселина Кирилова
  Сдружение „България на гражданите"
 12. Сезгин Мехмед
  Фондация „Младежка толерантност"
 13. Стефан Манов
  Българско сдружение за честни избори и граждански права - Пловдив
 14. Свилена Георгиева
  Сдружение „Заедно за Къкрина" (Решение на ЦИК № 819/01.09.2014 г.)

 

СЪСТАВ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ КЪМ ЦИК

за периода 4 ноември 2014 г. - 4 ноември 2015 г.

 1. Даниел Стоянов - председател
  Асоциация за реинтеграция на осъдени лица
 2. Антоанета Цонева - зам. председател
  Институт за развитие на публичната среда
 3. Йорданка Бачева - зам. председател
  Сдружение „Нова алтернатива"
 4. Антон Хиджов
  Българско сдружение за честни избори и граждански права - Национална асоциация
 5. Божидар Василев
  Федерация на независимите студентски дружества
 6. Веселина Кирилова Стаменова
  Сдружение „България на гражданите"
 7. Емилия Друмева
  Институт за модерна политика и Асоциация на младите юристи
 8. Ивайло Цонев
  Европейско общество за защита на човешките права България
 9. Йордан Памуков
  Българско сдружение за честни избори и граждански права - Пловдив
 10. Михаил Мирчев
  Гражданска инициатива за свободни и демократични избори (ГИСДИ)
 11. Пройчо Караиванов
  Българско сдружение за честни избори и граждански права - Плевен
 12. Свилена Георгиева
  Сдружение „Заедно за Къкрина" (Решение на ЦИК № 819/01.09.2014 г.)
 13. Сезгин Мехмед
  Фондация „Младежка толерантност"
 14. Стоянка Балова
  Институт за социална интеграция

 

СЪСТАВ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ КЪМ ЦИК

за периода 31 март - 4 ноември 2014 г.

 1. Емилия Друмева - председател
  Институт за модерна политика и Асоциация на младите юристи
 2. Даниел Стоянов - зам. председател
  Асоциация за реинтеграция на осъдени лица
 3. Михаил Мирчев - зам. председател
  Гражданска инициатива за свободни и демократични избори (ГИСДИ)
 4. Ивайло Цонев
  Европейско общество за защита на човешките права България
 5. Йорданка Бачева
  Сдружение „Нова алтернатива"
 6. Антоанета Цонева
  Институт за развитие на публичната среда
 7. Йордан Памуков
  Българско сдружение за честни избори и граждански права - Пловдив
 8. Сезгин Мехмед
  Фондация „Младежка толерантност"
 9. Веселина Кирилова Стаменова
  Сдружение „България на гражданите"
 10. Божидар Василев
  Федерация на независимите студентски дружества
 11. Антон Хиджов
  Българско сдружение за честни избори и граждански права - Национална асоциация
 12. Пройчо Караиванов
  Българско сдружение за честни избори и граждански права - Плевен
 13. Галина Асенова
  Институт за социална интеграция
 14. Свилена Георгиева
  Сдружение „Заедно за Къкрина" (приети с Решение на ЦИК № 819/01.09.2014 г.)

 

Календар

Решения

 • № 1506-НС / 29.09.2022

  относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „Европейска асоциация за защита на човешките права – България“ за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

 • № 1505-НС / 29.09.2022

  относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори“ за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

 • № 1504-НС / 29.09.2022

  относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „ДЕМОКРАЦИЯ И ЗАКОННОСТ“ за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

 • всички решения