Номер по ред Подател Предмет на сигнала и\или жалба Резултат
1 Н. Е. Нарушение на организацията на изборния процес Дадени указания
2 Д.Д. Нарушена тайна на вота Дадени указания
3 И.Т. Нарушение на организацията на изборния процес Справка по телефон - секцията е отворена
4 Е.М Нарушение на организацията на изборния процес Справка по телефон - секцията е отворена
5 Т.М. Секция не е отворена навреме Справка по телефон - секцията е отворена
6 Д.С. Секция не е отворена навреме Справка по телефон - секцията е отворена
7 Г.П. Нарушение на организацията на изборния процес За сведение
8 А.С.С. Нарушение на ИК Отговорено по телефон
9 ПП ВМРО Нарушение на организацията на изборния процес По протоколно решение от 4 април 2021 г. ЦИК прие декларациите по чл. 33, ал. 2 - Приложение № 22-НС от изборните книжа, да бъдат приемани независимо от това къде са попълнени и подписани от избирателите
10 Г.П. Нарушение на организацията на изборния процес По компетентност на РИК 01, гр. Благоевград
11 А.Г.К. Нарушение на организацията на изборния процес Дадени указания
12 Д.И. Нарушение на организацията на изборния процес Дадени указания
13 Б.М. Нарушение на организацията на изборния процес Не е установено нарушение
14 Р.Ш. Агитация в изборния ден Решение на ЦИК № 2407-НС от 04.04.2021 г.
15 Р.Г. Агитация в изборния ден За сведение
16 Д.И. Агитация в изборния ден По протоколно решение на ЦИК оставя без разглеждане на основание § 1, т. 15 от ПЗР на ИК
17 Х.С. Агитация в изборния ден По протоколно решение на ЦИК оставя без разглеждане на основание § 1, т. 15 от ПЗР на ИК
18 С.С. Невъзможност за гласуване За сведение
19 Л.З.Х. Нарушение на организацията на изборния процес По компетентност на РИК 23, гр. София
20 Д.И. Нарушение на организацията на изборния процес Дадени указания
21 С.А. Нарушение на организацията на изборния процес По компетентност на РИК 17, гр. Пловдив
22 Ц.Н. Нарушение на избирателните права За сведение
23 В.В. Нарушение на организацията на изборния процес За сведение
24 Ц.Н. Нарушение на избирателните права За сведение
25 Д.С. Нарушение на организацията на изборния процес По компетентност на РИК 04, гр. Велико Търново
26 М.Г. Нарушение на организацията на изборния процес По компетентност на МВнР
27 Ц.Н. Нарушение на организацията на изборния процес За сведение
28 Р.Й. Нарушение на организацията на изборния процес По компетентност на РИК 24, гр. София
29 А.А. Купуване на гласове За сведение
30 Б.М. Агитация в изборния ден Не е установено нарушение
31 Н.К. Агитация в изборния ден По протоколно решение на ЦИК оставя без разглеждане на основание § 1, т. 15 от ПЗР на ИК
32 Х.С. Агитация в изборния ден По протоколно решение на ЦИК оставя без разглеждане на основание § 1, т. 15 от ПЗР на ИК
33 Ц.Н. Нарушение на организацията на изборния процес За сведение
34 Б.М. Нарушение на организацията на изборния процес и правила на избор Не е установено нарушение
35 А.Х.А Нарушение на организацията на изборния процес и правила на избор По протоколно решение от 4 април 2021 г. ЦИК прие декларациите по чл. 33, ал. 2 - Приложение № 22-НС от изборните книжа, да бъдат приемани независимо от това къде са попълнени и подписани от избирателите
36 С.К. Предизборна агитация в изборния ден Протоколно решение за неустановяване на нарушение - чл. 186, ал. 3 ИК
37 Т.А. Нарушение на избирателните права Изпратено писмо по компетентност до МВнР за извършване на проверка.
38 Б.Р. Нарушение на организацията на изборния процес По компетентност на РИК 24, гр. София
39 П.П. Предизборна агитация в изборния ден По компетентност на РИК 26, гр. София
40 Р.У. Нарушение на организацията на изборния процес Дадени указания. Упражнено е правото на глас
41 С. Нарушение на организацията на изборния процес Справка по тел. - секцията е отворена
42 М.М. Нарушение на изборните права По компетентност на РИК 24, гр. София
43 Х.Х. Нарушение на организацията на изборния процес По компетентност на РИК 24, гр. София
44 К.Й. Нарушения на Избирателния кодекс За сведение
45 М.А.П. Нарушение на организацията на изборния процес За сведение
46 Е.Х. Нарушение на организацията на изборния процес Изпратено писмо по компетентност до МВнР за извършване на проверка
47 Т.С. Нарушение на организацията на изборния процес Изпратено писмо по компетентност до МВнР за извършване на проверка
48 Ат.Ат. Агитация в изборния ден По протоколно решение на ЦИК оставя без разглеждане на основание § 1, т. 15 от ПЗР на ИК
49 Д.Ив. Нарушение на организацията на изборния процес За сведение
50 Н.Р Нарушение на организацията на изборния процес Изпратено писмо по компетентност до МВнР за извършване на проверка.
51 М.П. Нарушение на избирателните права  
52 Цв.Н. Нарушение на организацията на изборния процес За сведение.
53 С.К. Агитация в изборния ден Протоколно решение за неустановяване на нарушение - чл. 186, ал. 3 ИК.
54 М. Агитация в изборния ден Решение на ЦИК № 2405-НС/04.04.2021г.
55 М.П. Нарушение на избирателните права По протоколно решение на ЦИК оставя без разглеждане на основание § 1, т. 15 от ПЗР на ИК
56 С.Н Нарушение на организацията на изборния процес Дадени указания
57 П.Д. Нарушение на организацията на изборния процес Дадени указания
58 И.А. Нарушение на организацията на изборния процес Дадени указания
59 Д.К. Нарушение на организацията на изборния процес и правила на избор Отговор по телефон
60 И.Р. Нарушение на организацията на изборния процес и правила на избор За сведение
61 Ц.П. Нарушение на организацията на изборния процес По компетентност на РИК 24, гр. София
62 Н.Н. Предизборна агитация в изборния ден Докладвано в заседание, не е установено нарушение
63 Д.К. Нарушение на организацията на изборния процес За сведение
64 М.А. Нарушение на организацията на изборния процес Изпратено писмо по компетентност до МВнР за извършване на проверка
65 М.Н. Нарушение на организацията на изборния процес За сведение
66 С.Я. Нарушение на организацията на изборния процес За сведение
67 И.С. Нарушение на организацията на изборния процес За сведение
68 Хр.Г. Предизборна агитация в изборния ден По протоколно решение на ЦИК оставя без разглеждане на основание § 1, т. 15 от ПЗР на ИК
69 С.Л. Нарушение на организацията на изборния процес По компетентност на РИК 23, гр. София
70 Н.К. Нарушение на организацията на изборния процес За сведение
71 К.П. Нарушение на организацията на изборния процес За сведение
72 В.Т. Предизборна агитация в изборния ден Решение на ЦИК № 2406-НС от 04.04.2021 г.
73 Цв.Й. Нарушение при упражняване правото на вот Дадени указания
74 Ев.Б. Нарушение на организацията на изборния процес Дадени указания
75 М.Н. Нарушение на организацията на изборния процес По компетентност на РИК 25, гр. София
76 Р.Д. Нарушение на организацията на изборния процес За сведение
77 Св.Д. Нарушение на организацията на изборния процес За сведение
78 А.Я. Нарушение на организацията на изборния процес По компетентност на РИК 03, гр. Варна
79 В.М. Нарушение на избирателните права За сведение
80 М.П. Агитация в изборния ден Не е установено нарушение
81 И.А. Нарушение на избирателните права За сведение
82 В.Т. Агитация в изборния ден Не е установено нарушение
83 Ст.М. Агитация в изборния ден  
84 Л.Хр. Агитация в изборния ден  
85 Ив.Вл. Нарушение на организацията на изборния процес и правила на избор Отговор по телефон
86 Б.И. Въпрос по отношение правото на вот Отговор по телефон
87 Ч.Ст. Нарушение на организацията на изборния процес Справка по телефон - секцията е отворена
88 И.И. Нарушение на избирателните права Упражнено избирателно право
89 К.И. Въпрос по отношение правото на вот Отговор по телефон
90 Ал.Хр. Нарушение на избирателните права  
91 В.Мл. Нарушение на организацията на изборния процес За сведение
92 Ст.М. Агитация в изборния ден Решение на ЦИК № 2406-НС от 04.04.2021 г.
93 В.Т. Агитация в изборния ден Решение на ЦИК № 2409-НС от 04.04.2021 г.
94 Д.Ф. Въпрос по отношение правото на вот За сведение
95 М.П. Нарушение на организацията на изборния процес и правила на избор По компететност на РИК 31, гр. Ямбол
96 Е.П. Агитация в изборния ден По протоколно решение на ЦИК оставя без разглеждане на основание §1, т.15 от ПЗР на ИК
97 Хр.Зл. Нарушение на организацията на изборния процес Препратено по компетентност на РИК 23, гр. София
98 Цв.Ив. Нарушение на организацията на изборния процес  
99 С.Ж. Нарушение на организацията на изборния процес Препратено по компетентност на РИК 23, гр. София
100 П.Дж. Агитация в изборния ден Препратено по компетентност на РИК
101 Ив.Кр. Агитация в изборния ден Решение на ЦИК № 2406-НС от 04.04.2021 г.
102 Ст.Т. Нарушение на организацията на изборния процес и правила на избор За сведение
103 Ст.М. Агитация в изборния ден Решение на ЦИК № 2405-НС от 04.04.2021 г.
104 Ив.Ц. Агитация в изборния ден За сведение
105 Р.Хр. Въпрос по отношение правото на вот За сведение
106 Б.А. Нарушение на организацията на изборния процес Отговор по телефон
107 Д.Д. Нарушение на организацията на изборния процес По компетеност на РИК 08, гр. Добрич
108 Кр.В. Нарушение на организацията на изборния процес Отговор по телефон
109 В.Ив. Нарушение на избирателните права Отговор по телефон
110 А.Б. Нарушение на организацията на изборния процес Отговор по телефон
111 В.Т. Агитация в изборния ден Отговор по телефон
112 А.П. Нарушение на избирателните права За сведение
113 Д.С. Нарушение на организацията на изборния процес Отговор по телефон
114 Д.Г. Агитация в изборния ден По компетентност
115 Ив.А. Въпрос по отношение правото на вот За сведение
116 Цв.А. Нарушение на организацията на изборния процес За сведение
117 Кр.Тр. Агитация в изборния ден По протоколно решение на ЦИК оставя без разглеждане на основание § 1, т. 15 от ПЗР на ИК
118 С.Й. Нарушение на избирателните права По протоколно решение от 4 април 2021 г. ЦИК прие декларациите по чл. 33, ал. 2 - Приложение № 22-НС от изборните книжа, да бъдат приемани независимо от това къде са попълнени и подписани от избирателите
119 М.П. Нарушение на организацията на изборния процес По компетентност на РИК 27, гр. Стара Загора
120 М.Т. Агитация в изборния ден По протоколно решение на ЦИК оставя без разглеждане на основание § 1, т. 15 от ПЗР на ИК
121 К.Ив. Нарушение на избирателните права По протоколно решение от 4 април 2021 г. ЦИК прие декларациите по чл. 33, ал. 2 - Приложение № 22-НС от изборните книжа, да бъдат приемани независимо от това къде са попълнени и подписани от избирателите
122 Т.В. Агитация в изборния ден За сведение
123 Л.П. Нарушение на организацията на изборния процес По компетентност на РИК 25, гр. София
124 Зд.Б Нарушение на организацията на изборния процес По компетентност на РИК 08, гр. Добрич
125 М.П. Нарушение на организацията на изборния процес  
126 Г.М. Нарушение на организацията на изборния процес За сведение
127 Н.Г. Агитация в изборния ден Не е установено нарушение
128 Д.Ст. Нарушение на избирателните права За сведение
129 С.Й. Нарушение на избирателните права По протоколно решение от 4 април 2021г. ЦИК прие декларациите по чл. 33, ал. 2- Приложение № 22-НС от изборните книжа, да бъдат приемани независимо от това къде са попълнени и подписани от избирателите
130 В.К. Нарушение на организацията на изборния процес По компетентност на РИК 30, гр. Шумен
131 Д.Д. Нарушение на организацията на изборния процес За сведение
132 Г.Г. Нарушение на организацията на изборния процес За сведение
133 ПП НФСБ Нарушение на организацията на изборния процес Докладвано
134 Кр.М. Нарушение на организацията на изборния процес За сведение
135 Т.Кр. Агитация в изборния ден По протоколно решение на ЦИК оставя без разглеждане на основание § 1, т. 15 от ПЗР на ИК
136 Н.Хр. Нарушение на организацията на изборния процес Дадени указания на РИК 02, гр. Бургас
137 Ал.Т. Нарушение на организацията на изборния процес За сведение
138 РИК 08 Нарушение на организацията на изборния процес По компетентност на РИК 08, гр. Добрич
139 Е.Ш. Агитация в изборния ден По протоколно решение на ЦИК оставя без разглеждане на основание §1, т.15 от ПЗР на ИК
140 М.Ир. Нарушение на организацията на изборния процес За сведение
141 С.Т. Нарушение на организацията на изборния процес Отговор по телефон
142 Д.В. Нарушение на организацията на изборния процес За сведение
143 ПП РЕПУБЛИКАНЦИ ЗА БЪЛГАРИЯ Нарушение на изборния процес По компетентност на РИК 04, гр. Велико Търново
144 М.Й. Нарушение на организацията на изборния процес За сведение
145 З.С. Въпрос по отношение зачитане на глас За сведение
146 Л.Н. Нарушение на изборния процес За сведение
147 С.Н. Нарушение на изборния процес По компетентност на РИК 03, гр. Варна
148 М.С. Нарушение на изборния процес За сведение
149 ПП ВМРО Разгласяване на междинни резултати По протоколно решение на ЦИК оставя без разглеждане на основание §1, т.15 от ПЗР на ИК
150 Х.С. Нарушение на избирателните права За сведение
151 И.М.Ж Въпрос по отношение правото на вот За сведение
152 ПП ВМРО Нарушение на изборния процес По протоколно решение от 4 април 2021г. ЦИК прие декларациите по чл. 33, ал. 2- Приложение № 22-НС от изборните книжа, да бъдат приемани независимо от това къде са попълнени и подписани от избирателите
153 В.Б. Нарушение на изборния процес Изпратено писмо по компетентност до МВнР за извършване на проверка
154 С.М. Разгласяване на междинни резултати Решение на ЦИК № 2413-НС от 04.04.2021 г.
155 К.Т. Въпрос по отношение правото на вот За сведение
156 С.С. Нарушение на организацията на изборния процес За сведение
157 Ж.Т. Нарушение на организацията на изборния процес За сведение
158 РИК 31 Нарушение на организацията на изборния процес  
159 Д.И. Нарушение на организацията на изборния процес За сведение
160 М.С. Разгласяване на междинни резултати  
161 Б.Б. Нарушение на организацията на изборния процес Дадени указания
162 С.П. Агитация в изборния ден По протоколно решение на ЦИК оставя без разглеждане на основание § 1, т. 15 от ПЗР на ИК
163 В.М. Въпрос по отношение правото на вот Дадени указания
164 Ц.Т. Нарушение на организацията на изборния процес Дадени указания
165 И.М. Нарушение на изборния процес За сведение
166 Н.Ц. Нарушение на организацията на изборния процес Отговорено по телефон
167 Б.Л. Нарушение на изборния процес Отговорено по телефон
168 М.Д. Нарушение на организацията на изборния процес Отговорено по телефон
169 К.Е.Е. Нарушение на изборния процес Отговорено по телефон
170 М. Нарушение на изборния процес По компетентност на РП - гр. Благоевград
171 В.В. Нарушение на организацията на изборния процес За сведение
172 Д.А. Нарушение на избирателните права Отговор с писмо по електронната поща
173 М.И. Нарушение на изборния процес За сведение
174 И. Нарушение на изборния процес За сведение
175 В.О. Нарушение на избирателните права Отговор с писмо по електронната поща
176 К.Н. Нарушение на избирателните права За сведение
177 Н.Д. Нарушение на избирателните права За сведение
178 Н.Ч. Нарушение на избирателните права За сведение
179 Н.Д. Агитация в изборния ден По протоколно решение на ЦИК оставя без разглеждане на основание § 1, т. 15 от ПЗР на ИК
180 В.Г. Въпрос по отношение правото на вот За сведение
181 Н.Д. Агитация в изборния ден За сведение
182 В.Б. Нарушение на изборния процес За сведение
183 С.Б. Нарушение на организацията на изборния процес По компетентност на РИК 03, гр. Варна
184 ОЗБГ Нарушение на организацията на изборния процес За сведение
185 Н.И. Нарушение на изборния процес За сведение
186 А.В Нарушение на изборния процес  
187 Я.Г. Нарушение на изборния процес По протоколно решение от 4 април 2021 г. ЦИК прие декларациите по чл. 33, ал. 2- Приложение № 22-НС от изборните книжа, да бъдат приемани независимо от това къде са попълнени и подписани от избирателите
188 М.Г. Нарушение на изборния процес За сведение
189 И.Хр. Нарушение на организацията на изборния процес За сведение
190     За сведение
191 Е.З. Нарушение на организацията на изборния процес За сведение
192 В.С. Нарушение на изборния процес Отговорено по телефон
193 М.С. Разгласяване на междинни резултати За сведение
194 М.Г. Нарушение на изборния процес По протоколно решение на ЦИК оставя без разглеждане поради извършена проверка от РИК 26
195 С.А. Въпрос по отношение правото на вот За сведение
196 Д.Б. Агитация в изборния ден По протоколно решение на ЦИК оставя без разглеждане на основание §1, т.15 от ПЗР на ИК
197 С.М. Нарушение на организацията на изборния процес Отговорено с писмо по електронната поща
198 М.Я. Нарушение на избирателните права  
199 С.В. Нарушение на избирателните права За сведение
200 И.К. Агитация в изборния ден По протоколно решение на ЦИК оставя без разглеждане на основание § 1, т. 15 от ПЗР на ИК
201 П.Н. Агитация в изборния ден За сведение
202 Р.Л. Нарушение на избирателните права За сведение
203 Х.Х. Нарушение на избирателните права По компетентност на РИК 25, гр. София
204 М.С. Нарушение на организацията на изборния процес По компетентност на РИК 29, гр. Хасково
205 Ал.Ал. Нарушение на организацията на изборния процес За сведение
206 Д.Ив. Нарушение на организацията на изборния процес По компетентност на РИК 06, гр. Враца
207 Н.Ив. Нарушение на организацията на изборния процес С протоколно решение на ЦИК е преустановено гласуването с машини във гр. Велико Търново
208 Ф.К. Нарушение на организацията на изборния процес За сведение
209 С.В. Нарушение на организацията на изборния процес За сведение
210 В.Т. Разгласяване на междинни резултати За сведение
211 Кр.Б. Агитация в изборния ден За сведение
212 СИК Мадрид Въпрос по отношение правото на вот  
213 Р.Ив. Нарушение на организацията на изборния процес За сведение
214 К.Ц. Нарушение на организацията на изборния процес За сведение
215 Е.Ч. Нарушение на организацията на изборния процес За сведение
216 Д.Ив. Нарушение на организацията на изборния процес За сведение
217 М.Л. Нарушение на избирателните права Отговорено по телефон
218 Б. Нарушение на организацията на изборния процес  
219 Б.М. Нарушение на организацията на изборния процес  
220 Анонимен Нарушение на изборния процес  
221 В.Н. Нарушение на организацията на изборния процес По компетентност на РИК 04, гр. Велико Търново
222 А.Г. Нарушение на изборния процес По компетентност на РИК 13, гр. Пазарджик
223 М.Г. Нарушение на организацията на изборния процес По протоколно решение на ЦИК оставя без разглеждане на основание § 1, т. 15 от ПЗР на ИК
224 М.Дж. Нарушение на изборния процес За сведение
225 И.Ц. Разгласяване на междинни резултати По протоколно решение на ЦИК оставя без разглеждане на основание § 1, т. 15 от ПЗР на ИК
226 Я.Н. Агитация в изборния ден По протоколно решение на ЦИК оставя без разглеждане на основание § 1, т. 15 от ПЗР на ИК
227 Р.М. Нарушение на избирателните права Препратено по компетентност на КЗЛД
228 А.А. Нарушение на организацията на изборния процес За сведение
229 Й.Й Нарушение на организацията на изборния процес Препратено по компетентност на РИК 12, гр. Монтана
230 П.С. Разгласяване на междинни резултати Решение на ЦИК № 2405-НС/04.04.2021 г.
231 Т.Б. Агитация в изборния ден За сведение
232 В.Ив. Нарушение на избирателните права Отговорено по телефон
233 И. Нарушение на организацията на изборния процес За сведение към С-174
234 Д.И. Агитация в изборния ден За сведение
235 Р.Я. Нарушение на избирателните права За сведение
236 Д.Ив. Нарушение на организацията на изборния процес За сведение
237 НФСБ Нарушение на избирателните права Препратено по компетентност до РИК 24, гр. София
238 Ал.Ст. Нарушение на организацията на изборния процес За сведение
239 Т.А. Нарушение на организацията на изборния процес За сведение
240 Я.Г. Нарушение на организацията на изборния процес По компетентност на РИК 25, гр. София и СДВР
241 А.В. Нарушение на организацията на изборния процес Решение № 2434-НС от 09.04.2021 г. , Решение № 2435-НС от 09.04.2021 г. и Решение № 2436-НС от 09.04.2021 г. на ЦИК
242 В.Б. Нарушение на организацията на изборния процес За сведение
243 Ив.Ив. Нарушение на организацията на изборния процес По компетентност на РИК 25, гр. София и СДВР
244 Д.Ц Нарушение на избирателните права  
245 В.Б. Нарушение на организацията на изборния процес  
246 Г.М. Нарушение на организацията на изборния процес По компетентност на РИК 02, гр. Бургас
247 Р.Ст. Нарушение на организацията на изборния процес По компетентност на РИК 01, гр. Благоевград
248 Ив.Ст. Нарушение на организацията на изборния процес За сведение
249 В.Гр. Нарушение на организацията на изборния процес За сведение
250 Хр.Ш. Нарушение на организацията на изборния процес За сведение
251 Р.С. Нарушение на организацията на изборния процес  
252 С.М. Нарушение на организацията на изборния процес За сведение
253 К.Г. Нарушение на организацията на изборния процес По компетентност на РИК 13, гр. Пазарджик
254 Д.Л. Агитация в изборния ден За сведение
255 Я.А. Нарушение на организацията на изборния процес За сведение
256 Ст.Й. Агитация в изборния ден По протоколно решение на ЦИК оставя без разглеждане на основание § 1, т. 15 от ПЗР на ИК
257 О.П. Нарушение на организацията на изборния процес  
258 Ф.Н. Нарушение на избирателните права Без разглеждане
259 Д.Ив. Нарушение на организацията на изборния процес За сведение
260 К.Б. Нарушение на организацията на изборния процес  
261 ПП ВМРО Агитация в изборния ден За сведение
262 И.Д. Агитация в изборния ден По протоколно решение на ЦИК оставя без разглеждане на основание § 1, т. 15 от ПЗР на ИК
263 Н.М. Нарушение на организацията на изборния процес За сведение
264 Б.Г. Нарушение на организацията на изборния процес Докладвано в заседание на ЦИК за проверка
265 Г.Б. Нарушение на организацията на изборния процес За сведение
266 Г.М. Нарушение на избирателните права За сведение
267 П.Ст. Нарушение на организацията на изборния процес  
268 Г.Д. Нарушение на организацията на изборния процес  
269 Р.Ал. Агитация в изборния ден По протоколно решение на ЦИК оставя без разглеждане на основание § 1, т. 15 от ПЗР на ИК
270 А.Д. Разгласяване на междинни резултати По протоколно решение на ЦИК оставя без разглеждане на основание § 1, т. 15 от ПЗР на ИК
271 СИК Добрич Нарушение на организацията на изборния процес Докладвано в заседание на ЦИК за проверка
272 Вл. Агитация в изборния ден По протоколно решение на ЦИК оставя без разглеждане на основание §1, т.15 от ПЗР на ИК
273 СИК Добрич Нарушение на организацията на изборния процес Докладвано в заседание на ЦИК за проверка
274 Я.М. Нарушение на организацията на изборния процес С указания за извършване на проверка
275 ПП РЕПУБЛИКАНЦИ ЗА БЪЛГАРИЯ Нарушение на организацията на изборния процес За сведение
276 Т.С. Нарушение на организацията на изборния процес Докладвано в заседание на ЦИК за проверка
277 И.Д. Агитация в изборния ден По протоколно решение на ЦИК оставя без разглеждане на основание § 1, т. 15 от ПЗР на ИК
278 Ил.Ив. Нарушение на организацията на изборния процес  
279 И.К. Нарушение на организацията на изборния процес Дадени указания
280 Д.Р. Нарушение на организацията на изборния процес За сведение
281 ПП РЕПУБЛИКАНЦИ ЗА БЪЛГАРИЯ Нарушение на организацията на изборния процес По компетентност на РИК 13, гр. Пазарджик
282 Ал.Х. Нарушение на организацията на изборния процес За сведение
283 Д.Д. Нарушение на организацията на изборния процес За сведение
284 Г.Ш. Агитация в изборния ден За сведение
285 Д.К. Разгласяване на междинни резултати За сведение
286 Ц.Ц. Нарушение на организацията на изборния процес За сведение
287 И. Нарушение на организацията на изборния процес  
288 Т.Д. Нарушение на организацията на изборния процес За сведение
289 А.Й. Нарушение на изборния процес По компетентност на РИК 23, гр. София
290 ПП ДПС Нарушение на организацията на изборния процес За сведение
291 Г.Г. Нарушение на избирателните права За сведение
292 А.И. Нарушение на избирателните права За сведение
293 С.И. Нарушение на организацията на изборния процес За сведение
294 П.В. Агитация в изборния ден За сведение
295 Е.К. Нарушение на избирателните права За сведение
296 СИК399 Нарушение на избирателните права За сведение
297 С.А. Нарушение на организацията на изборния процес За сведение
298 П. Нарушение на организацията на изборния процес За сведение
299 Т.М. Нарушение на организацията на изборния процес За сведение
300 Г.Н. Нарушение на организацията на изборния процес Изпратено писмо по компетентност до МВнР за извършване на проверка.
301 ПП БСП Нарушение на организацията на изборния процес Решение на ЦИК № 2159-НС от 02.03.2021 г.
302 Я.Н. Агитация в изборния ден  
303 К.Б. Нарушение на организацията на изборния процес За сведение
304 Т.А. Нарушение на организацията на изборния процес За сведение
305 В.Т. Нарушение на организацията на изборния процес Не е установено нарушение
306 Н.Н. Агитация в изборния ден За сведение
307 В.Т. Нарушение на организацията на изборния процес По протоколно решение на ЦИК оставя без разглеждане на основание § 1, т. 15 от ПЗР на ИК
308 Д.М. Нарушение на организацията на изборния процес За сведение
309 М.Д. Нарушение на организацията на изборния процес За сведение
310 Б.Г. Нарушение на организацията на изборния процес За сведение
311 П.Д. Нарушение на организацията на изборния процес За сведение
312 П.Д. Нарушение на организацията на изборния процес  
313 Х.С. Агитация в изборния ден По протоколно решение на ЦИК оставя без разглеждане на основание § 1, т. 15 от ПЗР на ИК
314 Д.Г. Нарушение на организацията на изборния процес За сведение
315 М.Х. Социологическо проучване За сведение
316 С.И.С. Нарушение на организацията на изборния процес За сведение
317 СИК Малага Нарушение на организацията на изборния процес  
318 Н.Н. Нарушение на организацията на изборния процес За сведение
319 Д.И. Нарушение на организацията на изборния процес За сведение
320 И.И. Нарушение на организацията на изборния процес По протоколно решение от 4 април 2021 г. ЦИК прие декларациите по чл. 33, ал. 2 - Приложение № 22-НС от изборните книжа, да бъдат приемани независимо от това къде са попълнени и подписани от избирателите
321 О.П. Нарушение на организацията на изборния процес За сведение
322 М.Г. Нарушение на организацията на изборния процес За сведение
323 Б.М. Нарушение на организацията на изборния процес За сведение
324 А.П. Нарушение на организацията на изборния процес За сведение
325 С.М. Нарушение на организацията на изборния процес За сведение
326 О.Л. Нарушение на организацията на изборния процес  
327 Ж.Р. Купуване на гласове За сведение
328 Х.И. Нарушение на организацията на изборния процес По протоколно решение от 4 април 2021 г. ЦИК прие декларациите по чл. 33, ал. 2 - Приложение № 22-НС от изборните книжа, да бъдат приемани независимо от това къде са попълнени и подписани от избирателите
329 Х.И. Нарушение на организацията на изборния процес За сведение
330 Х.И. Нарушение на организацията на изборния процес За сведение
331 Н.К. Агитация в изборния ден По протоколно решение на ЦИК оставя без разглеждане на основание § 1, т. 15 от ПЗР на ИК
332 Н.Д. Нарушение на организацията на изборния процес По протоколно решение на ЦИК оставя без разглеждане на основание § 1, т. 15 от ПЗР на ИК
333 С.Д Нарушение на организацията на изборния процес  
334 Х.В. Агитация в изборния ден За сведение
335 С.Д.З. Нарушение на организацията на изборния процес По компетентност на РИК 25, гр. София
336 С.Ж. Нарушение на организацията на изборния процес относно противоепидемиологичните мерки За сведение
337 В.Т. Нарушение на организацията на изборния процес За сведение
338 С.Ж. Нарушение на организацията на изборния процес За сведение
339 В.Т. Купуване на гласове За сведение
340 В.В. Нарушение на организацията на изборния процес За сведение
341 СИК 339 Нарушение на организацията на изборния процес относно противоепидемиологичните мерки За сведение
342 Й.С. Нарушение на организацията на изборния процес За сведение
343 В.Г.Т. Нарушение на избирателните права За сведение
344 Я.В. Нарушение на организацията на изборния процес За сведение
345 В.Т. Нарушение на избирателните права За сведение
346 С.В. Въпрос по отношение правото на вот Дадени указания съгласно ИК
347 В.В. Въпрос по отношение правото на вот За сведение
348 С.Р. Нарушение на избирателните права  
349 И.А. Нарушение на организацията на изборния процес  
350 С.М. Нарушение на организацията на изборния процес За сведение
351 ПП ВМРО Нарушение на организацията на изборния процес За сведение
352 А.Г. Нарушение на изборния процес За сведение
353 СИК396 Нарушение на изборния процес За сведение
354 М.П. Нарушение на изборния процес За сведение
355 С.Ж. Нарушение на изборния процес За сведение
356 В.Т. Агитация в изборния ден За сведение
357 Д.Я. Агитация в изборния ден По протоколно решение на ЦИК оставя без разглеждане на основание § 1, т. 15 от ПЗР на ИК
358 В.Т. Нарушение на организацията на изборния процес Отговорено с писмо по електронната поща
359 Б.Г. Нарушение на организацията на изборния процес Изпратено писмо по компетентност до МВнР за извършване на проверка
360 Ст.П. Нарушение на организацията на изборния процес По протоколно решение на ЦИК оставя без разглеждане на основание § 1, т. 15 от ПЗР на ИК
361 Е.Н. Агитация в изборния ден За сведение
362 Е.Н. Агитация в изборния ден За сведение
363 В.П. Нарушение на организацията на изборния процес За сведение
364 Д.Е. Нарушение на организацията на изборния процес За сведение
365 Д.Е. Нарушение на организацията на изборния процес За сведение
366 Т.А. Нарушение на организацията на изборния процес  
367 А.М. Агитация в изборния ден За сведение
368 Анонимен Нарушение на организацията на изборния процес За сведение
369 К.Д. Нарушение на организацията на изборния процес Препратено по компетентност на РИК 07, гр. Габрово
370 СИК 272 Нарушение на организацията на изборния процес За сведение
371 Т.Ш. Нарушение на организацията на изборния процес За сведение
372 БСП Силистра Нарушение на организацията на изборния процес  
373 Д.Д. Нарушение на организацията на изборния процес  
374 П.П. Нарушение на организацията на изборния процес За сведение
375 И.Н. Социологическо проучване По протоколно решение на ЦИК оставя без разглеждане на основание § 1, т. 15 от ПЗР на ИК
376 Ц.Ц. Агитация в изборния ден По протоколно решение на ЦИК оставя без разглеждане на основание § 1, т. 15 от ПЗР на ИК
377 Т.К. Нарушение на организацията на изборния процес За сведение
378 ПП ИТН Нарушение на организацията на изборния процес По протоколно решение на ЦИК оставя без разглеждане поради извършена проверка от РИК 26
379 В.Й. Купуване на гласове По компетентност на РИК 20, гр. Силистра
380 ПП ГН Нарушение в избирателните права За сведение
381 Д.Г. Агитация в изборния ден За сведение
382 Я.В. Нарушение на организацията на изборния процес За сведение
383 М.Р. Нарушение на организацията на изборния процес По компетентност на МВнР
384 Е.К. Нарушение на организацията на изборния процес По компетентност на МВнР
385 С.М. Нарушение на организацията на изборния процес По протоколно решение на ЦИК оставя без разглеждане на основание § 1, т. 15 от ПЗР на ИК
386 А.М. Социологическо проучване По протоколно решение на ЦИК оставя без разглеждане на основание § 1, т. 15 от ПЗР на ИК
387 В.Т. Агитация в изборния ден По протоколно решение на ЦИК оставя без разглеждане на основание § 1, т. 15 от ПЗР на ИК
388 О.Б. Нарушение на организацията на изборния процес За сведение
389 С.И. Нарушение на организацията на изборния процес За сведение
390 С.Р. Нарушение на организацията на изборния процес За сведение
391 К.Т. Нарушение на организацията на изборния процес По компетентност на РИК 24, гр. София
392 Т.В. Нарушение на организацията на изборния процес По компетентност на РИК 25, гр. София
393 С.С. Социологическо проучване По протоколно решение на ЦИК оставя без разглеждане на основание § 1, т. 15 от ПЗР на ИК
394 М.М. Социологическо проучване По протоколно решение на ЦИК оставя без разглеждане на основание § 1, т. 15 от ПЗР на ИК
395 С.И. Нарушение на организацията на изборния процес За сведение
396 Т.Д. Нарушение на организацията на изборния процес За сведение
397 Ж.И. Нарушение на организацията на изборния процес За сведение
398 Р.Й. Нарушение на организацията на изборния процес За сведение
399 Т.Т. Нарушение на организацията на изборния процес За сведение
400 В.Д. Нарушение на организацията на изборния процес За сведение
401 М.В. Нарушение на организацията на изборния процес За сведение
402 Н.Л. Нарушение на организацията на изборния процес За сведение
403 Й.Й. Нарушения на организацията на изборния процес За сведение
404 И.Я. Нарушение на организацията на изборния процес За сведение
405 И.С. Нарушение на организацията на изборния процес За сведение
406 Г.С. Нарушение на организацията на изборния процес За сведение
407 Б.Т. Нарушение на организацията на изборния процес За сведение

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения