Номер по ред Подател Предмет на сигнала или жалбата Резултат  
1 С. Г. Разпечатване на значително по-дълга разписка. ЦИК се е произнесла по проблем с машините Р. М.
2 А. С. Машината за гласуване не тръгва. ЦИК се е произнесла по проблем с машините Р. М.
3 С. С. Х. Липса на готовност за провеждане на изборите. Дадени указания по телефона Р. М.
4 Г. К. Р. Неизправност в машината за гласуване в СИК 63 София. ЦИК се е произнесла по проблем с машините Р. М.
5 А. Б. Т. ПП ИТН Дописване на избиратели на ръка в избирателните списъци. Изпратено по компетентност Р. М.
6 А. И. К. Не е осигурена машина за гласуване. Изпратено по компетентност Р. М.
7 В. Н. М. Липсва на връзка със СИК, избиратели, граждани и др. Дадени указания по телефона Е. С.
8 М. Б. С. Липсва в избирателния списък. Дадени указания по телефона Р. М.
9 О. В. Технически проблем с машината в РИК -23, СИК 36. ЦИК се е произнесла по проблем с машините Р. М.
10 С. Д. С. Клип в dir.bg за начина за глаусване с посочен номер 4 на бюлетиина. Докладвано на заседание на ЦИК Ц. Г.
11 ПП ДПС Психически тормоз пред секция в Пловдив. По компетентност на РИК Пловдив С.
12 П. Н. Получаване на реклами в изборния ден. §1, т. 15 ИК социалните мрежи не са медийни услуги и не се контролират от ЦИК К. Ц.
13 Г. Х. Форма за обявяване на резултатите в изборния ден на сайта на Агенция ПИК. Към 08.30 няма данни за извършено нарушение К. Ц.
14 Т. Н. Г., ПП ГЕРБ В СИК 33 - 61 ОУ район Връбница - допуснато заснемане на клип за начина на гласуване и допускане едновременно на две лица до машината за гласуване, ведно със закъснение в работата на секцията. По компетентност на РИК 25 Е. С.
15 Д. Н. Агитиране по телефона в Турция, Истанбул. Докладвано на заседание на ЦИК Е. С.
16 Б. С. Ц. Изборна агитация в района на СИК 34 и 35 Самоков. Дадени указания по телефона Р. М.
17 Д. С. Относно неносене на маски. Поради липса на конкретика не може да се съдейства Р. М.
18 Й. Е. Агитация в изборния ден в Фейсбук и YouTube на ПП "Българско лято". §1, т. 15 ИК социалните мрежи не са медийни услуги и не се контролират от ЦИК Р. М.
19 Г. Т. Предизборна реклама в деня на изборите във Фейсбук. §1, т. 15 ИК социалните мрежи не са медийни услуги и не се контролират от ЦИК Р. М.
20 Г. Т. Предизборна реклама в деня на изборите във Фейсбук. §1, т. 15 ИК социалните мрежи не са медийни услуги и не се контролират от ЦИК Р. М.
21 Г. Т. Предизборна реклама в деня на изборите във Фейсбук. §1, т. 15 ИК социалните мрежи не са медийни услуги и не се контролират от ЦИК Р. М.
22 Г. Т. Предизборна реклама в деня на изборите във Фейсбук. §1, т. 15 ИК социалните мрежи не са медийни услуги и не се контролират от ЦИК Р. М.
23 Д. Й. Д. СИК 267 Варна допуснато грешно подписване в избирателния списък. Препратено по компетентност Й. Г.
24 Б. Б. Агитация в социалните мрежи. §1, т. 15 ИК социалните мрежи не са медийни услуги и не се контролират от ЦИК Р. М.
25 К. В. Недопускане до гласуване във ВМА. Предприети действия за връзка с ръководство на болницата Р. М.
26 С. Г. И. Предизборна агитация в изборния ден. Докладвано на заседание на ЦИК Р. М.
27 В. Т. Д. Предизборна агитация в изборния ден по ТВ България и OnAir. Докладвано на заседание на ЦИК Р. М.
28 З. В. И. В СИК 44 София, ж.к., Изток, Техникум по електроника - липсват ръкавици. Дадени указания Д. Д.
29 М. В. М. Заличен избирател в списъците в гр. Ихтиман. По компетентност на РИК София област Р. М.
30 Асоциация "Паисий Хилендарски' Изплащане на допълнително възнаграждение на члленове на СИК. Докладвано на заседание на ЦИК Г.
31 Н. Т. Г. В 37 секция, 25 МИР София - разделение на списъците по букви. Дадени указания Р. М.
32 К. С. Е. Забавяне в изборния процес. Дадени указания Д. Д.
33 Коалиция ГЕРБ - СДС Предизборна агитация в деня за размисъл. §1, т. 15 ИК социалните мрежи не са медийни услуги и не се контролират от ЦИК Ц. Г.
34 М. В. В СИК 39 гр. София - нарушени противоепидемични мерки. Дадени указания С. С.
35 М. Д. И. Предизборна агитация - да не гласува в изборния ден, излъчено по БНТ. Без разглеждане, поради липса на конкретика С. С.
36 П. В ОУ Христо Ботев гр. София - нарушени противоепидемични мерки. Без разглеждане С. С.
37 А. С. В СИК 75 и 76 поставени камери над машините за гласуване. Извършена проверка Дадени указания Г. Б.
38 Г. Т. Предизборна реклама в деня на изборите във Фейсбук. §1, т. 15 ИК социалните мрежи не са медийни услуги и не се контролират от ЦИК Р. М.
39 Ю. Д. Предизборна агитация - да не гласува в изборния ден, излъчено по БНТ. Докладвано на заседание на ЦИК Д. Д.
40 В. М. Прекъснато ел. захранване на ОУ р-н "Младост", гр. София. Докладвано на заседание на ЦИК Г. Б.
41 М. Т. В СИК Студентски град гр. София, проявено грубо отношение към жалбоподател. Изпратено по компетентност Й. Г.
42 Г. Т. Предизборна реклама в деня на изборите във Фейсбук. Решение 452-НС / 11.07.2021 г. на ЦИК Р. М.
43 Н. Н. Предизборна реклама в деня на изборите по БНТ. Без разглеждане. Липсва прикачен файл. С. С.
44 Г. Г. Нарушения в изборния процес. Докладвано на заседание на ЦИК Ц. Г.
45 Н. Н. Форма за обявяване на резултатите в изборния ден на сайта на Агенция ПИК. Към 08.56 няма данни за извършено нарушение К. Ц.
46 О. Ч. Л. Гр. София, 23 МИР, 43 СИК липсва информация за преференциите до машината. Дадени указания Р. М.
47 Х. П. Предизборна агитация за ПП Демократична България във Фейсбук. §1, т. 15 ИК социалните мрежи не са медийни услуги и не се контролират от ЦИК Р. М.
48 И. К. Обявяване на междинни резултати в pik.bg и blitz.bg. Решение 453-НС / 11.07.2021 г. на ЦИК К. Ц.
49 А. Агитация от официалната страница на ПП ГЕРБ във фейсбук. §1, т. 15 ИК социалните мрежи не са медийни услуги и не се контролират от ЦИК Р. М.
50 Жалба от ПП ГЕРБ Относно късно провеждане на заседание на ЦИК. Докладвано на заседание на ЦИК Ц. Г.
51 П. Т. Ф. РИК 26 София, недопуснат до гласуване избирател с увреждане. Дадени указания Д. Д.
52 Б. М. Гр. Гандия, Испания, нарушения в изборния процес. Докладвано на заседание на ЦИК Е. С.
53 М. Д. П. Нарушения в изборния процес в СИК 187 гр. Варна. По компетентност на РИК Варна Й. Г.
54 Т. Ж. Форма за обявяване на резултатите в изборния ден на сайта на Агенция ПИК. Решение 452-НС / 11.07.2021 г. на ЦИК Р. М.
55 Я. П. Информация за обявяване на резултатите в изборния ден във Фейсбук. §1, т. 15 ИК социалните мрежи не са медийни услуги и не се контролират от ЦИК Р. М.
56 В. Л. Нарушение в изборния процес. По компетентност на РИК Р. М.
57 Т. Т. Информацияа за обявяване на резултатите в изборния ден на сайта на Агенция ПИК. Решение 452-НС / 11.07.2021 г. на ЦИК Р. М.
58 Д. Б. Информация за обявяване на резултатите в изборния ден на сайта на Агенция ПИК и публикуване на фалшива информация. Решение 452-НС / 11.07.2021 г. на ЦИК Л. Г.
59 С. Г. Нарушение на изборния процес в с. Голяма Раковица, Елин Пелин. По компетентност на РИК 26 Ц. Г.
60 Ю. Х. Форма за обявяване на резултатите в изборния ден във Фейсбук. §1, т. 15 ИК социалните мрежи не са медийни услуги и не се контролират от ЦИК Р. М.
61 П. С. Форма за обявяване на резултатите в изборния ден на сайта на Блиц. Решение 453-НС / 11.07.2021 г. на ЦИК Р. М.
62 Електронна поща Информация за обявяване на резултатите в изборния ден в интернет сайта на 24 часа. Решение 454-НС / 11.07.2021 г. на ЦИК Р. М.
63 Г. П. Информация за обявяване на резултатите в изборния ден в интернет сайта на 24 часа. Решение 454-НС / 11.07.2021 г. на ЦИК Р. М.
64 Т. Н. Г., ПП ГЕРБ Предизборна агитация във Фейсбук за ПП Демократична България. §1, т. 15 ИК социалните мрежи не са медийни услуги и не се контролират от ЦИК Р. М.
65 С. В. Нарушения в изборния процес в гр. Дебелец. Докладвано на заседание на ЦИК Д. Д.
66 М. Л. Неспазване на противоепидемичните мерки в гр. София 24 СИК в СУ "Петко Каравелов", ж.к. „Дървеница". По компетентност на РЗИ - гр. София С. С.
67 Г. Т. Предизборна реклама в деня на изборите във Фейсбук за ПП Демократична България. §1, т. 15 ИК социалните мрежи не са медийни услуги и не се контролират от ЦИК Р. М.
68 П. Д., ПП ИТН Нарушения в изборния процес в гр. Силистра, СИК 153. Писмо на ЦИК до председателя на РИК 20 за становище С. С.
69 Институт за развитие на публичната стреда Неправомерна агитация. Препратено по компетентност Р. М.
70 К. А. Подвеждаша бележка относно секция за гласуване. Препратено по компетентност на РИК 23 София Ц. Г.
71 П. Б. Некоректно отношение от страна на СИК 75 в 104 ОУ "Захари Стоянов". Докладвано на заседание на ЦИК Г. Б.
72 Т. Д. Относно начина за гласуване. Докладвано на заседание на ЦИК Р. М.
73 Х. С. Информацияа за обявяване на резултатите в изборния ден в интернет. Решение 454-НС / 11.07.2021 г. на ЦИК Р. М.
74 Л. Е. Предизборна агитация в изборния ден в полза на ПП ДБ в гр. София, кв. Витоша. Препратено по компетентност към РИК Р. М.
75 И. А. Запитване относно начична на гласуване. Докладвано на заседание на ЦИК Д. Д.
76 Х. С. Проблем в машините в РИК 25. Препратено по компетентност на РИК Е. С.
77 Г. Т. Предизборна реклама в деня на изборите във Фейсбук . §1, т. 15 ИК социалните мрежи не са медийни услуги и не се контролират от ЦИК Р. М.
78 А. Р. Н. Спряно електрозахрансването в СИК 27, РИК 23, район "Горубляне" София. Препратено по компетентност на РИК Е. С.
79 Институт за развитие на публичната стреда В секция в 55 ОУ в гр. София допуснати нарушения в изборния процес. Препратено по компетентност на РИК Е. С.
80 В. Л. Т. Информация за обявяване на резултатите в изборния ден в интернет. Препратено по компетентност на РИК Е. С.
81 С. С. В секция 9 гр. Омуртаг допуснати нарушения в изборния процес. Препратено по компетентност Е. С.
82 Е. К. В 75 секция , гр. София допуснати нарушения в изборния процес. Дадени указания по телефона С. С.
83 В. Н. В секцията 113800001 в гр. Ябланица допуснати нарушения в изборния процес. Препратено по компетентност на РИК Е. С.
84 К. К. В секцията 061000101 в с. Чирен допуснати нарушения в изборния процес. Препратено по компетентност на РИК Е. С.
85 К. К. Информация за обявяване на резултатите в изборния ден на сайта на Агенция ПИК и публикуване на фалшива информация. Решение 452-НС / 11.07.2021 г. на ЦИК К. Ц.
86 И. К. В секция в кв. Хаджи Димитър гр. София допуснати нарушения в изборния процес. Препратено по компетентност на РИК Е. С.
87 М. Г. Нарушения на Изборния кодекс в Република Турция, СИК 25 - гр. Чорлу. Препратено по компетентност Л. Г.
88 П. И. Предизборна реклама в деня на изборите на страницата на dir.bg. Решение 455-НС / 11.07.2021 г. на ЦИК Г. Б.
89 А. П. Нарушения на Изборния кодекс в РИК Благоевград СИК 01440004 в гр. Симитли. Препратено по компетентност на РИК Е. С.
90 А. Р. Н. Нарушение в секция 3 в училище 140 в гр. София. Докладвано. Извършена проверка. Р. М.
91 М. П. Изразено мннение относно машинното гласуване. Докладвано на заседание на ЦИК Л. Г.
92 Д. И. Изразено мннение относно начина на гласуване. Докладвано на заседание на ЦИК Л. Г.
93 Д. Г. Д. Изразено мннение относно начина на гласуване. Докладвано на заседание на ЦИК Д. Д.
94 И. В. И. Агитация в изборния ден. Докладвано на заседание на ЦИК С. С.
95 Е. З. Агитация в изборния ден. Решение 454-НС / 11.07.2021 г. на ЦИК Р. М.
96 Т. Н. Г., ПП ГЕРБ Предизборна агитация във Фейсбук за ПП Демократична България. §1, т. 15 ИК социалните мрежи не са медийни услуги и не се контролират от ЦИК Ц. Г.
97 А. А. Нарушение в изборния процес в секция 86 в училище 8 в гр. Благоевград. По компетентност на РИК 1 гр. Благоевград Ц. Г.
98 Б. А. Нарушение в изборния процес в секция в кв. Гоце Делчев, гр. София. По компетентност на кмета на район "Триадица" С. С.
99 РИК 16, гр. Пловдив Решение № 138-НС Пловдив-град, 11.07.2021 г. Докладвано на заседание на ЦИК Д. Д.
100 А. Б. Нарушения в изборния процес в СИК Чадър Лунга, Комрат. Препратено по компетентност Л. Г.
101 Д. И. Нарушения в изборния процес в СИК 01 в гр. Банкя. По компетентност на СРП Е. С.
102 Ц. Т. Относно неспазване на противоепидемични мерки в 77 СИК гр. Сливен. По компетентност на РИК Сливен Л. Г.
103 М. С. Нарушение на ИК. Препратено по компетентност Л. Г.
104 И. К. Агитация в изборния ден. Докладвано на заседание на ЦИК К. Ц.
105 Институт за развитие на публичната стреда Нарушение на ИК. Препратено по компетентност на РИК Ловеч С. С.
106 А. Г. Т. Жалба срешу Решение № 119-НС Пловдив-град, 09.07.2021 г. Докладвано на заседание на ЦИК Й. Г.
107 С. Г. Д. Технически проблем с машината и грубо отношение на зам. председателя в секция 33 в гр. Хасково. Решение 392-НС / 11.07.2021 г. на РИК Хасково Г. Б.
108 И. С. Нарушение на ИК, с. Гложене, обл. Ловеч, община Тетевен, Секция 113300012. Препратено по компетентност на РИК 11 Л. Г.
109 Р. Д. Агитация в изборния ден в гр. София. Докладвано на заседание на ЦИК К. Ц.
110 Е. З. Агитация в изборния ден. Решение 454-НС / 11.07.2021 г. на ЦИК Р. М.
111 Ц. А. Т. Агитация в изборния ден от коалиция Изправи се мутри вън в район Нови Искър, кв. Славовци. Без разглеждане. Няма подпис и пълномощно. Е. С.
112 Ц. П. П. Нарушение на изборните права. §1, т. 15 ИК социалните мрежи не са медийни услуги и не се контролират от ЦИК С. С.
113 А. А. Предизборна агитация във Фейсбук. §1, т. 15 ИК социалните мрежи не са медийни услуги и не се контролират от ЦИК Р. М.
114 Електронна поща 2 Относно неспазване на противоепидемични мерки в 12 СИК гр. Пловдив. Дадени указания Д. Д.
115 Е. З. Агитация в изборния ден. Решение 454-НС / 11.07.2021 г. на ЦИК Р. М.
116 Г. Г., ГД Боец-България обединена с една цел Нарушение на изборните права. Докладвано на заседание на ЦИК. Цик обяви края на изборния ден в 21.00 ч. Е. Ч.
117 Н. Г. Нарушение на изборните права. Без разглеждане. Поради късното пристигане на сигнала Г. Б.
118 И. А. Информация за обявяване на резултатите в изборния ден. Решение 455-НС / 11.07.2021 г. на ЦИК Й. Г.
119 А. Б. Нарушения на ИК в Чадър Лунга Молдова Препратено по компетентност Л. Г.
120 РИК 16, гр. Пловдив Решение № 139-НС Пловдив-град, 11.07.2021 г. Докладвано на заседание на ЦИК К. Ц.
121 С. С. Решение № 384-НС на РИК 29, МИР Хасково, 11.07.2021 г. Докладвано на заседание на ЦИК Е. Ч.
122 Г. Д. Фалшив адрес в Лондон, Обединено кралство. Препратено по компетентност Л. Г.
123 Н. Относно нередности при гласуването в Германив, Бремен. Без разглеждане. Липсва сигнал Р. М.
124 ГЕРБ Гърмен Липса на машина за гласуване в СИК 09 с. Долно Дряново. По компетентност на РИК - гр. Благоевград Р. М.
125 Й. Информация за обявяване на резултатите в изборния ден в интернет - Фейсбук. §1, т. 15 ИК социалните мрежи не са медийни услуги и не се контролират от ЦИК Р. М.
126 ГЕРБ Гърмен Липсва машина за глауване в СИК село Долно Дряново. По компетентност на РИК - гр. Благоевград Р. М.
127 Е. Б. А., Координатор на 24 МИР, коалиция ГЕРБ-СДС Неработещи машини в 24 МИР: РИК 24, СИК 16, 75 и 13. Докладвано на заседание на ЦИК Е. В.
128 С. Т. Информация за обявяване на резултатите в изборния ден в интернет - Youtube. §1, т. 15 ИК социалните мрежи не са медийни услуги и не се контролират от ЦИК Р. М.
129 М. Н. Информация в.вр. с приключване на изборния ден. §1, т. 15 ИК социалните мрежи не са медийни услуги и не се контролират от ЦИК Е. С.
130 Е. Б. А., Координатор на 24 МИР, коалиция ГЕРБ-СДС Неработеща машина в 24 МИР, СИК 42. По компетентност на РИК 24, гр. София Р. М.
131 А. С. В. Агитация в изборния ден, чрез Фейсбук. §1, т. 15 ИК социалните мрежи не са медийни услуги и не се контролират от ЦИК Р. М.
132 В. П. Информация във връзка с обяввяване на временните резултати и приключване на изборния ден на страницата на dir. Bg. Решение 455-НС / 11.07.2021 г. на ЦИК Р. М.
133 ПП ГЕРБ Агитация в изборния ден. §1, т. 15 ИК социалните мрежи не са медийни услуги и не се контролират от ЦИК Р. М.
134 Т. К. Затруднения при гласуването на хора с увреждания в гр. Дебелец. По компетентност на РИК, гр. В. Търново Р. М.
135 М. И. Г. Неработеща машина в СИК 01, МИР 25 гр. София. По компетентност на РИК, гр. Банкя Р. М.
136 А. И. Липсва информация Без разглеждане. Не се отваря прикачения файл. Р. М.
137 Т. Н. Г., ПП ГЕРБ Агитация в изборния ден от представителите на БСП. Извършена проверка. Няма установено нарушение Р. М.
138 Институт за развитие на публичната стреда Неправомерна агитация близост до Секция № 130400001, гр. Белово. По компетентност на РИК Белово Р. М.
139 Н. Р. Нарушения на ИК в гр. Манхайм Германия. Изпратено по компетентност Л. Г.
140 А. И. Информация в.вр. обяввяване на временните резултати и приключване на изборния ден във Фейсбук. §1, т. 15 ИК социалните мрежи не са медийни услуги и не се контролират от ЦИК Р. М.
141 М. П. Нарушения на ИК във вр. с гласуването на хората с увреждания. Няма данни за установяване на нарушението Р. М.
142 М. Д. Нарушение в изборните правила. Гласува се едновременно с хар. бюлетини и машини. §1, т. 15 ИК социалните мрежи не са медийни услуги и не се контролират от ЦИК Р. М.
143 Н. Ф. Нарушение в изборните правила в гр. Пилзен, Чехия - купуване на гласове. Изпратено по компетентност Р. М.
144 С. Р. И. Нарушение в изборните правила. §1, т. 15 ИК социалните мрежи не са медийни услуги и не се контролират от ЦИК Р. М.
145 ПП Републиканци за България Нарушение в изборните правила в СИК 23, с. Враняк, общ. Бяла Слатина. По компетентност на РИК 6 Р. М.
146 Н. Г. Нарушение в изборните правила, гр. Мюнхен, Германия. Без разглеждане. Липсва конкретика Р. М.
147 С. Л. Нарушение в изборните правила, гр. Варна, СУ "Св. Св. Кл. Охридски". По компетентност на РИК гр.Варна Р. М.
148 Електронна поща 3 Агитация в изборния ден. По компетентност на РИК Р. М.
149 П. Х. Г. Нарушения на изборния кодекс, СИК 10 в гр. София, Френска Гимназия. Дадени указания по телефона Р. М.
150 Д. Е. Нарушения на ИК в близост до СИК 33,34,35 в гр. Самоков налиие на агитационни материали. По компетентност на РИК 26 Р. М.

Календар

Решения