РЕГИСТЪР

на агенциите, които ще извършват социологически проучвания в изборния ден в изборите за

народни представители на 2 октомври 2022 г.

(чл. 57, ал. 1, т. 25 и чл. 202, ал. 2 ИК)

№ по ред Наименование на агенция, която ще извършва социологически проучвания в изборния ден Регистрация – решение на ЦИК №/дата
1 „Алфа Рисърч“ ООД 1419-НС/14.09.2022 г.
1453-НС/22.09.2022 г.
2 „ГАЛЪП ИНТЕРНЕШЪНЪЛ БОЛКАН“ АД 1439-НС/19.09.2022 г.
1464-НС/23.09.2022 г.
3 Изследователски център „Тренд“ ООД 1443-НС/20.09.2022 г.
1454-НС/22.09.2022 г.
4 Маркет ЛИНКС ООД 1469-НС/23.09.2022 г.

 

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения