РЕГИСТЪР

на агенциите, които ще извършват социологически проучвания в изборния ден в изборите за

народни представители на 2 октомври 2022 г.

(чл. 57, ал. 1, т. 25 и чл. 202, ал. 2 ИК)

№ по ред Наименование на агенция, която ще извършва социологически проучвания в изборния ден Регистрация – решение на ЦИК №/дата
1 „Алфа Рисърч“ ООД 1419-НС/14.09.2022 г.
1453-НС/22.09.2022 г.
2 „ГАЛЪП ИНТЕРНЕШЪНЪЛ БОЛКАН“ АД 1439-НС/19.09.2022 г.
1464-НС/23.09.2022 г.
3 Изследователски център „Тренд“ ООД 1443-НС/20.09.2022 г.
1454-НС/22.09.2022 г.
4 Маркет ЛИНКС ООД 1469-НС/23.09.2022 г.

 

Календар

Решения

  • № 3000-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Сапарева баня, област Кюстендил

  • № 2999-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Никола Козлево, област Шумен

  • № 2998 / 27.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на движимо имущество на ЦИК и медицински застраховки в четири обособени позиции“

  • всички решения