Номер по ред Подател Предмет на сигнала и\или жалба Резултат  
1 В. А. В гр. София, кв. Княжево, СУ 26, СИК 12 не е отворена Докладвано за сведение. Секцията е отворена Г. С.
2 П. А. В гр. София, кв. Княжево, СУ 26, СИК 40 не е отворена Докладвано за сведение. Секцията е отворена Г. С.
3 М. И. В гр. Бургас, училище "Л. Каравелов", секцията не е отворена Секцията е отворена Г. С.
4 Л. Ч. Агитация в изборния ден от ПП ГЕРБ Изпратено по компетентност до РИК 17 Й. Г.
5 В. Я. В гр. Тервел, СИК 1, машината е настроена за 8 ч. и няма техник Машината е стартирана в 8:08ч. Г. С.
6 Н. К. В с. Ново Делчево, общ. Сандански, неработеща машина Машината работи Л. Г.
7 А. Б. и С. Д. Агитация в изборния ден в dir.bg Докладвано за сведение на ЦИК Кр. Ц.
8 В. Д. Агитация в изборния ден по bTV Съгласно § 1, т. 17 от ИК липсва призив за подкрепа или неподкрепа в полза на кандидат или партия С. С.
9 П. Ч. Агитация в изборния ден във ФБ Съгласно § 1, т. 15 от ИК социалните мрежи не са медийна услуга и не се контролират от ЦИК Р. М.
10 Ситуационен център на МВР Агитация в изборния ден във ФБ Съгласно § 1, т. 15 от ИК социалните мрежи не са медийна услуга и не се контролират от ЦИК Р. М.
11 Н. Я. Агитация в изборния ден във ФБ Съгласно § 1, т. 15 от ИК социалните мрежи не са медийна услуга и не се контролират от ЦИК Р. М.
12 Л. К. Агитация в изборния ден във ФБ Съгласно § 1, т. 15 от ИК социалните мрежи не са медийна услуга и не се контролират от ЦИК Р. М.
13 СИК 569, Бурса Нарушения на изборните правила Дадени указания на СИК, протоколно решение на ЦИК Е. С.
14 П. М. Агитация в изборния ден в Youtube Съгласно § 1, т. 15 от ИК социалните мрежи не са медийна услуга и не се контролират от ЦИК Р. М.
15 А. М. Нарушения Избирателно право Препратено на Министерство на правосъдието Е. С.
16 Б. М. Нарушения на изборните правила   Е. С.
17 ОДЦ СДВР Агитация в изборния ден по "Гонг" Не е установено нарушение Л. Г.
18 Б. М. Нарушения на изборните правила в СИК гр. Чорлу, Р Турция Изпратено по компетентност на РИК 24 Е. С.
19 Л. Ч. Нарушения на изборните правила Изпратено копие до РИК 16 Г. С.
20 Б. М. Нарушения на изборните правила По кометентност на РИК 03, Варна С. С.
21 Й. В. Няма поставени на видно място ХЕШ кодове Извърщена проверка от РИК 02 Г. С.
22 Н. Н. Агитация в изборния ден Без разглеждане поради липса на конкретика Г. Б.
23 Х. Т. Лоша организация на изборния процес Без разглеждане поради липса на конкретика Л. Г.
24 Т. С. Агитация в изборния ден По кометентност на РИК 24 Д. Д.
25 Г. М. Нарушения на изборните правила Съгласно чл. 9, ал. 8 от ИК организацията се осъществява от ръководителя на лечебното заведение Л. Г.
26 С. А. Нарушения на изборните правила Без разглеждане Г. С.
27 А-Д. С. Агитация в изборния ден Без разглеждане, поради неустановяване на нарушение Е. Ч.
28 С. А. Агитация в изборния ден "freemeteo.bg" Съгласно § 1, т. 15 от ИК социалните мрежи не са медийна услуга и не се контролират от ЦИК Р. М.
29 П. С. Агитация в изборния ден във ФБ Съгласно § 1, т. 15 от ИК социалните мрежи не са медийна услуга и не се контролират от ЦИК Р. М.
30 А. Т. Агитация в изборния ден във ФБ Съгласно § 1, т. 15 от ИК социалните мрежи не са медийна услуга и не се контролират от ЦИК Р. М.
31 И. И. Нарушение на правото на вот Да бъде допуснат до гласуване Р. М.
32 А. Г. Нарушения на изборния процес Дадени указания да се осигури достъп Р. М.
33 В. Б. Член на СИК в гр. Бурса, Р Турция не говори на български език Дадени указания на СИК Е. С.
34 В. Б. Членове на СИК в гр. Едирне, Р Турция не говорят на български език Дадени указания на СИК Е. С.
35 Т. Т., ИТН Агитация в изборния ден на сайта на  sinoptik.bg Без разглеждане, поради неустановяване на нарушение Л. Г.
36 Б. М. Членове на СИК в гр. Едирне, Р Турция не говорят на български език Дадени указания на СИК Е. С.
37 Л. Ч. Затворени СИК 73, 80, 82, 100, 81 в гр. Пловдив По компетентност на РИК 16 Р. М.
38 П. Д. Агитация в изборния ден на сайта във ФБ Съгласно § 1, т. 15 от ИК социалните мрежи не са медийна услуга и не се контролират от ЦИК Р. М.
39 И. З. Агитация в изборния ден на сайта във ФБ Съгласно § 1, т. 15 от ИК социалните мрежи не са медийна услуга и не се контролират от ЦИК Р. М.
40 К. П. В 23 МИР член на СИК носи  тениска със сърп и чук и надпис СССР По компетентност на РИК 23 Р. М.
41 Т. П. В с. Пробуда се осъществява агитация от кмета за ДПС По компетентност на РИК гр. Търговище Р. М.
42 А. С. Агитация в изборния ден Съгласно чл. 186, ал. 3 ИК срок от 7 дни от изборите се премахват поставените агитациони материали Р. М.
43 А. Р. Нарушения на изборните правила По компетентност на РИК 23 за извършване на проверка Й. Г.
44 Н. Й. В СИК 702, гр. Чорлу, РТурция член на СИК дава указания Дадени указания Е. С.
45 В. Б. В СИК 702, гр. Чорлу, РТурция член на СИК дава указания Дадени указания Е. С.
46 Г. П. Агитация в изборния ден По компетентност на 25 РИК Р. М.
47 К. К. Нарушения на изборния процес По компетентност на СИК 616 Е. С.
48 С. П. Нарушения в организацията на СИК По компетентност на СО, р-н Младост Р. М.
49 К. К. Нарушения на изборния процес Дадени указания на СИК Е. С.
50 А. Б. и С. Д. Нарушения на изборния процес По компетентност на РИК Варна Р. М.
51 В. Н. Нарушения на изборния процес По компетентност на РИК 26 Р. М.
52 В. Н. Нарушения в организацията на СИК По компетентност на РИК 26 Р. М.
53 Ц. М. Ннарушения в организацията на СИК 55 ФфраВарна По компетентност на РИК- Варна Р. М.
54 З. Б. Нарупения в избирателните права в старчески дом в с. Рибарица По компетентност / Решение № 219-НС/02.10.2022 на РИК 11 Ловеч Р. М.
55 К. В. Нарушени избирателни права По компетентност на РИК- Стара Загора Р. М.
56 М. П. Нарушения в организацията на СИК По компетентност на СО, р-н Младост Р. М.
57 И. П. Агитация в изборния ден Съгласно чл. 186, ал. 3 ИК срок от 7 дни от изборите се премахват поставените агитациони материали Р. М.
58 И. Н. Нарушение на правото на вот По компетентност на РИК 01 Благоевград Д. Д.
59 СИК 143200001 - гр. Перник Нарушения в организацията на СИК По компетентност на РИК гр. Перник Р. М.
60 В. М. Нарушения на изборните права По компетентност на РИК 24 Р. М.
61 Н. Н. Нарушение на правото на вот По компетентност на РИК 23 Р. М.
62 Л. Ч. Нарушения на изборния процес По компетентност на РИК 16 Пловдив С. С.
63 Н. И. Нарушение на правото на вот По компетентност на РИК 16 Р. М.
64  А. Р. Нарушения на изборния процес Решение 1538-НС/02.10.2022 г. на ЦИК Й. Г.
65 В. А. Нарушение на тайната на вота По компетентност на РИК Русе Р. М.
66 ВКП Сигнал до РП-Стара Загора По компетентност на РИК Стара Загора Р. М.
67 М. Ц. Агитация в изборния ден в You Tube Съгласно § 1, т. 15 от ИК социалните мрежи не са медийна услуга и не се контролират от ЦИК Р. М.
68 Д. К. Агитация в изборния ден в You Tube Съгласно § 1, т. 15 от ИК социалните мрежи не са медийна услуга и не се контролират от ЦИК Р.М.
69 адв. Р. от ПП ИТН Агитация в изборния ден във ФБ Решение 1538-НС/02.10.2022 г. на ЦИК Й. Г.
70 Е. Б. Нарушения на изборния процес Решение 1536-НС/02.10.2022 г. на ЦИК Р. М.
71 П. П. Противоречие между законова разпоредба и методически указания 0тговорено по ел. път Цв. Г.
72 З. Т. Нарушения в СИК По компетентност на РИК Благоевград Р. М.
73 Ж. К. Нарушено право на вот в РИК 16 По компетентност на РИК 16 Р. М.
74 И. Г. Нарушения в СИК в гр. Варнач По компетентсност на РИК Варна Р. М.
75 В. Г. Нарушения на изборния процес Решение 1537-НС/02.10.2022 г. на ЦИК Р. М.
76 Р. К. Нарушения на изборния процес Без разглеждане Г. Б.
77 гр. Милано В СИК в Милано липсва част от изборните книжа Изготвено писмо до МВнР Е. С.
78 Коня, Турция Част от напечатан номер не се чете Дадени указания Е. С.
79   Нарушения на изборния процес в СИК 242, Милано Без разглеждане поради липса на конкретика Е. С.
80   СИК 626, гр. Истанбул, гласуване с изтекъл паспорт Дадени указания по телефон Е. С.
81   Нарушения на изборния процес в СИК 583, Бурса Дадени указания по телефон Е. С.
82   Нарушения на изборния процес в СИК Дрезден Без разглеждане поради липса на конкретика Е. С.
83 Кипър Сгрешен адрес на интернет страницата на МВнР на СИК Кипър Дадени указания за поправка на адрес Е. С.
84 Антверпен, Белгия Недостатъчна видомост на печата Без разглеждане поради липса на конкретика Е. С.
85 К. К. Нарушение на правото на вот Без разглеждане Й. Г.
86 К. И. Нарушение на правото на вот в СИК 131, гр. Атина Дадени указания на СИК Е. С.
87 М. Д. Нарушения на изборния процес Без разглеждане Л. Г.
88 З. Т. Нарушения на изборния процес Към С-71 Р. М.
89 Е. Г. Нарушения на изборния процес По компетентност на РИК 23 и 24 Кр. Ц.
90 Д. Е. Нарушения на изборния процес По компетентност на РИК 26 С. С.
91 Д. Н. Агитация в изборния ден от ПП Съгласно § 1, т. 15 от ИК социалните мрежи не са медийна услуга и не се контролират от ЦИК Р. М.
92 П. К. В СИК 92 липсващи страници от документация Дадени указания на СИК Е. С.
93 К. С. Агитация в изборния ден във ФБ Съгласно § 1, т. 15 от ИК социалните мрежи не са медийна услуга и не се контролират от ЦИК Р. М.
94 Р. Д. Членове на СИК не приемат декларации попълненеи извън секцията Дадени указания на СИК Е. С.
95 И. Ц. В СИК 28, гр. София не допускат гласуване с международен паспорт По компетентност на РИК 25 Р. М.
96 С. З. МИР 23 София, лоша организация на СИК По компетентност на РИК 23 Р. М.
97 М. К. Нарушения на изборния процес По компетентност на РИК 03 Варна Р. М.
98 Г. П. Нарушения на изборния процес Писмо до кмета на общ. Аврен С. С.
99 В. С. Агитация в изборния ден Ше бъде разгледано на заседние на ЦИК Цв. Т.
100 С. Д. Нарушение на правото на вот По компетентност на РИК Разград Р. М.
101 П. И. Нарушения на изборните правила Решение 1537-НС/02.10.2022 г. на ЦИК Р. М.
102 В. А. Нарушения на изборните правила Решение 1536-НС/02.10.2022 г. на ЦИК Р. М.
103 Г. Ч. Агитация в изборния ден в ФБ Съгласно § 1, т. 15 от ИК социалните мрежи не са медийна услуга и не се контролират от ЦИК Р. М.

 

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 3005-МИ / 29.02.2024

  относно: промяна в състава на ОИК – Радомир, област Перник

 • № 3004-МИ / 29.02.2024

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на нов избор за кмет на кметство Студеница, община Хитрино, област Шумен

 • № 3003-МИ / 29.02.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Разград, област Разград

 • всички решения