Какви действия за подпомагане на избирателите с увреждания предприемат районните избирателни комисии (РИК) и общините?

В изпълнение на изискванията на чл. 234 ИК не по-късно от 7 дни преди изборния ден РИК оповестяват по подходящ начин чрез средствата за масово осведомяване:

 • къде се намират избирателните секции, определени за гласуване на лица с увредeно зрение или със затруднения в придвижването;
 • телефони и адреси на организации, общински предприятия и други, на които могат да се правят заявки за помощ в изборния ден;
 • от коя дата и в кои часове се приемат заявките.

Районните избирателни комисии, съвместно с кметовете на общини, определят мерките за гласуване на избиратели с увредeно зрение или със затруднения в придвижването.

С Решение № 1328-НС от 25 август 2022 г. Централната избирателна комисия е определила мерките за подпомагане при гласуването на избирателите с увреждания – https://www.cik.bg/bg/decisions/1328/2022-08-25

Календар

Решения

 • № 1577-МИ / 01.12.2022

  относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

 • № 1576 / 24.11.2022

  относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

 • № 1575-НС / 24.11.2022

  относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

 • всички решения