Какви действия за подпомагане на избирателите с увреждания предприемат районните избирателни комисии (РИК) и общините?

В изпълнение на изискванията на чл. 234 ИК не по-късно от 7 дни преди изборния ден РИК оповестяват по подходящ начин чрез средствата за масово осведомяване:

 • къде се намират избирателните секции, определени за гласуване на лица с увредeно зрение или със затруднения в придвижването;
 • телефони и адреси на организации, общински предприятия и други, на които могат да се правят заявки за помощ в изборния ден;
 • от коя дата и в кои часове се приемат заявките.

Районните избирателни комисии, съвместно с кметовете на общини, определят мерките за гласуване на избиратели с увредeно зрение или със затруднения в придвижването.

С Решение № 1328-НС от 25 август 2022 г. Централната избирателна комисия е определила мерките за подпомагане при гласуването на избирателите с увреждания – https://www.cik.bg/bg/decisions/1328/2022-08-25

Календар

Решения

 • № 2557-МИ / 29.09.2023

  относно: поправка на техническа грешка в Решение № 2441-МИ от 18 септември 2023 г. на ЦИК

 • № 2556-МИ / 29.09.2023

  относно: жалба от И Д К – упълномощен представител на партия „ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ“, срещу решение № 166-МИ от 26.09.2023 г. на ОИК – Варна

 • № 2555-МИ / 29.09.2023

  относно: жалба от Петър Владиславов Славов и като пълномощник на Методи Борисов Андреев в качеството му на председател на ИК, с регистриран с решение № 43-МИ/14.09.2023 г. на ОИК – Столична община, срещу решение № 574-МИ/26.09.2023 г.

 • всички решения