Какви облекчения при гласуването имат избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването?

Избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването може да гласуват в секция, различна от секцията в избирателния списък на която са вписани, като:

 • гласуват в секция, специално оборудвана за гласуване на лица с увредено зрение или със затруднения в придвижването;
 • гласуват в избрана от избирателя подходяща секция;
 • гласуват с придружител.

Първата възможност предвижда, че когато в сграда с повече от един етаж има секции и на горни етажи, районната избирателна комисия (РИК) определя секция на първия етаж (партер) за гласуване на избиратели с увредeно зрение или със затруднения в придвижването. Пред секцията се поставят табела и други обозначителни знаци, на които се отбелязва и допълнителното й предназначение.

Избирател с увредeно зрение или със затруднения в придвижването има право да гласува и в избрана от него подходяща секция. Преценката за това дали секцията е подходяща е на самия избирател, а не на секционната избирателна комисия (СИК). Избраната от избирателя секция може да не съвпада с постоянния или настоящия му адрес. Достатъчно е СИК да се увери, че това е избирател с увредено зрение или затруднения в придвижването.

Когато избирателят е с увредeно зрение, с увреден слух или с друго увреждане, което не му позволява да извърши сам необходимите действия при гласуването, председателят на комисията може да разреши гласуването, включително машинното гласуване, да се извърши с помощта на придружител, посочен от избирателя.

При гласуване по посочените начини Изборният кодекс не въвежда изискване избирателят да представи решение от ТЕЛК/НЕЛК.

Календар

Решения

 • № 2490-МИ / 22.09.2023

  относно: временна замяна на член на ОИК – Добричка, област Добрич

 • № 2489-МИ / 22.09.2023

  относно: промени в състава на ОИК – Кула, област Видин

 • № 2488-МИ / 21.09.2023

  относно: приемане на Правила за отразяване от Българската национална телевизия и Българското национално радио на проявите на кандидатите за общински съветници и за кметове в изборите на 29 октомври 2023 г., регистрирани от партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети по време на предизборната кампания

 • всички решения