Какви облекчения при гласуването имат избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването?

Избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването може да гласуват в секция, различна от секцията в избирателния списък на която са вписани, като:

 • гласуват в секция, специално оборудвана за гласуване на лица с увредено зрение или със затруднения в придвижването;
 • гласуват в избрана от избирателя подходяща секция;
 • гласуват с придружител.

Първата възможност предвижда, че когато в сграда с повече от един етаж има секции и на горни етажи, районната избирателна комисия (РИК) определя секция на първия етаж (партер) за гласуване на избиратели с увредeно зрение или със затруднения в придвижването. Пред секцията се поставят табела и други обозначителни знаци, на които се отбелязва и допълнителното й предназначение.

Избирател с увредeно зрение или със затруднения в придвижването има право да гласува и в избрана от него подходяща секция. Преценката за това дали секцията е подходяща е на самия избирател, а не на секционната избирателна комисия (СИК). Избраната от избирателя секция може да не съвпада с постоянния или настоящия му адрес. Достатъчно е СИК да се увери, че това е избирател с увредено зрение или затруднения в придвижването.

Когато избирателят е с увредeно зрение, с увреден слух или с друго увреждане, което не му позволява да извърши сам необходимите действия при гласуването, председателят на комисията може да разреши гласуването, включително машинното гласуване, да се извърши с помощта на придружител, посочен от избирателя.

При гласуване по посочените начини Изборният кодекс не въвежда изискване избирателят да представи решение от ТЕЛК/НЕЛК.

Календар

Решения

 • № 1577-МИ / 01.12.2022

  относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

 • № 1576 / 24.11.2022

  относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

 • № 1575-НС / 24.11.2022

  относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

 • всички решения