Как се подава по електронен път заявление за гласуване по настоящ адрес?

Избирател, който има регистриран настоящ адрес в населено място, различно от населеното място по постоянния му адрес, може да подаде електронно заявление за вписване в избирателен списък за гласуване по настоящ адрес на изборите на 2 октомври 2022 г.

Заявлението се подава през интернет страницата на ГД „ГРАО“ в МРРБ – https://regna.grao.bg/, като в него избирателят вписва данните си и посочва телефонен номер и Е-мейл. При успешно подаване на заявление избирателят ще получи потвърждение на въведения Е-мейл. При подаване на електронното заявление не се изисква подпис, включително електронен подпис.

ГД „ГРАО“ извършва автоматизирана проверка на данните в заявлението едновременно с подаването му.

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения