Какво може да направи избирател, включен в списък за гласуване извън страната, който се е завърнал в Република България преди изборния ден и желае да гласува в страната?

Избирателите, подали заявление и вписани в списък за гласуване извън страната, се заличават от избирателния списък по постоянния им адрес в Република България и се вписват в списък на заличените лица. Списъкът на заличените лица се публикува на интернет страницата на общината по постоянния адрес на лицето.

За да упражнят избирателното си право по постоянен адрес, тези избиратели може да подадат заявление-декларация по образец (Приложение № 19-НС от изборните книжа) за изключване от списъка на заличените лица. Заявлението-декларация се подава писмено до общинската администрация по постоянен адрес или чрез електронно заявление през интернет страницата на общината, до предаване на избирателните списъци на секционните избирателни комисии (СИК). По заявлението кметът се произнася незабавно и заличава лицето от списъка на заличените лица.

Избирателите, които не са подали заявление-декларация за изключване от списъка на заличените лица и включване в избирателния списък на секцията по постоянен адрес и в изборния ден се намират в страната, може да гласуват в секцията по постоянния си адрес. Ако при гласуването се установи, че те са вписани в списъка на заличените лица, СИК ги заличава от списъка и след попълване на декларация по образец (Приложение № 23-НС от изборните книжа), ги допуска да гласуват.

Секционните избирателни комисии разполагат с образци на декларацията.

Календар

Решения

  • № 2919-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 131-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • № 2918-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 140-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • № 2917-НС / 30.11.2023

    относно: обявяване на Вениамин Иванов Воденичаров за народен представител от Двадесет и пети изборен район – София, в Четиридесет и деветото Народно събрание

  • всички решения