Как може да гласуват новоприети студенти I курс – редовно обучение, които към датата на изборите не са получили студентски книжки?

Студентите І курс и студентите, продължаващи обучението си в магистърска степен, ползващи се от правата по чл. 241 от Изборния кодекс,  се легитимират с уверение от съответното учебно заведение, от което да е видно, че са приети като редовни студенти.

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения