Как може да гласуват новоприети студенти I курс – редовно обучение, които към датата на изборите не са получили студентски книжки?

Студентите І курс и студентите, продължаващи обучението си в магистърска степен, ползващи се от правата по чл. 241 от Изборния кодекс,  се легитимират с уверение от съответното учебно заведение, от което да е видно, че са приети като редовни студенти.

Календар

Решения

  • № 2557-МИ / 29.09.2023

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 2441-МИ от 18 септември 2023 г. на ЦИК

  • № 2556-МИ / 29.09.2023

    относно: жалба от И Д К – упълномощен представител на партия „ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ“, срещу решение № 166-МИ от 26.09.2023 г. на ОИК – Варна

  • № 2555-МИ / 29.09.2023

    относно: жалба от Петър Владиславов Славов и като пълномощник на Методи Борисов Андреев в качеството му на председател на ИК, с регистриран с решение № 43-МИ/14.09.2023 г. на ОИК – Столична община, срещу решение № 574-МИ/26.09.2023 г.

  • всички решения