Може ли лице обслужващо техническата поддръжка на специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) да бъде член на секционна избирателна комисия (СИК)?

Едно лице не може да бъде едновременно техник на СУЕМГ и член на секционна избирателна комисия.

Изборният кодекс забранява едно лице да участва в повече от едно качество в изборите.

Календар

Решения