Може ли член на секционна избирателна комисия (СИК) да е роднина на кандидат за народен представител?

Няма ограничение член на СИК да е в родствени отношения с кандидат за народен представител.

Член на СИК не може да бъде съпруг/а на кандидат за народен представител или да се намира във фактическо съжителство с кандидат.

Календар

Решения