Електронен регистър на жалбите и сигналите, постъпили в ЦИК в изборния ден на 2 април 2023 г.

Номер по ред Подател  Предмет на сигнала и\или жалба Резултат Разпределено на член на ЦИК
1 С.П. Неработеща машина Извършена проверка от РИК 25, машината работи Г.С.
2 Р.Р. Не е поставен печат на разписка от машина По компетентност на РИК 16, Пловдив Р.М.
3 С.А. Отстаняване на член на СИК 57, 21 МИР без обяснение По компетентност на РИК Сливен Р.М.
4 Д.Н. Агитация в изборния ден Не е установено нарушение съгласно § 1, т. 15 ИК Р.М.
5 Ж.П. Агитация по Нова ТВ за ДПС Дадени указания на Нова ТВ по телефон Р.Г.
6 Б.Г. Турция, Бурса зам.-председател не владее български език Дадени указания Е.С.
7 В.П. СИК 39, 24 МИР е отворена в 7:30 ч. По компетентност на РИК 24 Р.М.
8 М.Н. СИК Бон, Германия отворена в 6:40 ч. Не е установено нарушение  Е.С.
9 Ж.М. Наррушение на методическите указания на ЦИК По компетентност на РИК Сливен Р.М.
10 И.К. СИК 21, 93 СУ гр. София смесване на бюлетините в една урна По компетентност на РИК 24 Р.М.
11 П.Т. Липса на машина и без застъпници в СИК 4, Ихтиман По компетентност на РИК 26 Р.М.
12 П.Д. 13 СИК, РИК Пазарджик, Белово в 7:17 ч. Секцията не е отворена Отговорено по телефон. Всички секции са отворени Р.М.
13 А.Н. и Е.А. Членове на СИК приканват избиратели да гласуват с машина Разгледано на заседание Р.М.
14 Е.А. В РИК 25, член на СИК 16 използва лаптоп Разгледано на заседание Р.М.
15 Е.А. В РИК 24, район Искър, 163 ОУ членове на СИК приканват избиратели да гласуват с машина Разгледано на заседание Р.М.
16 Е.А. В РИК 23,  член на СИК 9 приканва избиратели да гласуват с машина Разгледано на заседание Р.М.
17 П.М. Невъзмоност да се поправи машинен вот Разгледано на заседание Р.М.
18 В.П. Въпос за видеонаблюдение в СИК 39, 12 СУ, р-н Средец Разгледано на заседание Р.М.
19 С.С. Нарушаване на тайната на вота от член на СИК 38, гр. Търговище По компетентност на РИК Търговище Р.М.
20 В.К. Членове на СИК 8, Благоевград не позволяват гласуване поради повреда на  лична карта По компетентност на РИК 26 Р.М.
21 ел. поща  Запитване относно политическите представители Разгледано на заседание Р.М.
22 Д.Л. Предизборна агитация във Фейсбук Не е установено нарушение съгласно § 1, т. 15 ИК Р.М.
23 Р.К. Нарушение на изборния процес. Липса на списък на придружителите в СИК, с. Рибново По компетентност на РИК 1 Р.М.
24 С.М. Обявяване на изборните резултати от ПИК Решение на ЦИК N 1882-НС/02.04.2023 г.  Кр.Ц.
25 И.К. Предизборна агитация по BTV - Корнелия Нинова гласува с бюлетина номер 1 Изпратено за проверка и обратна връзка Р.Г.
26 С.М. Предизборна агитация в БЛИЦ - Корнелия Нинова гласува с бюлетина номер 1 Решение на ЦИК N 1883-НС/02.04.2023 г.  Кр.Ц.
27 Р.Д. Нарушение на изборните правила. По компетентност на РИК 25 Р.М.
28 И.М. Предизборна агитация по BTV - Корнелия Нинова гласува с бюлетина номер 1 Изпратено за проверка от обратна връзка Р.Г.
29 В.Д. Предизборна агитация по BTV - Корнелия Нинова гласува с бюлетина номер 1 Изпратено за проверка от обратна връзка Р.Г.
30 Е.А. Член на РИК 25, СИК 63 приканва избиратели да гласуват с машина Разгледано на заседание Р.М.
31 С.П. Предизборна агитация във Google Не е установено нарушение съгласно § 1, т. 15 ИК Р.М.
32 Р.Д. Не е поставен печат на разписка от машина в СИК 13, у-ще 50 СУ, Драгалевци Решение N 1858-НС/31.03.2023 г. и писмо НС-15-413/1/02.04.2023 г. Р.М.
33 Т.К. В СИК 123 приканват избиратели да гласуват с машина Разгледано на заседание Р.М.
34 Е.А. Не издават разписка за машинен вот. Дават празни разписки Разгледано на заседание Р.М.
35 И.П. В СИК 49, кв. Хаджи Димитър приканват избиратели да гласуват с машина По компетентност на РИК 24 Р.М.
36 МВР открита линия В СИК 49, у-ще 5 има само една машина Разгледано на заседание Р.М.
37 Д.Т. Обяваяване на изборни резултати във в. "Труд" Разгледано на заседание С.С.
38 С.М. Публикуване на социологически проучвание в електронната страница на в. "24 часа" Не е установено нарушение съгласно § 1, т. 15 ИК Р.М.
39 А.Д. В СИК 14, Френска гимназия, София приканват избиратели да гласуват с машина По компетентност на РИК 24 Р.М.
40 Е.П.  Нарушени граждански права По компетентност на РИК 23 Р.М.
41 Н.Й. Жалба срещу Решение 190-НС/1 април 2023 г. на РИК Разград Решение на ЦИК N 1884-НС/02.04.2023 г.  С.С.
42 П.К. Сигнал за оповестяване на лични данни в гр. Русе По компетентност на РИК Русе Р.М.
43 С.М. Агитация в изборния ден в Tik Tok на медия Дневник Не е установено нарушение съгласно § 1, т. 15 ИК Р.М.
44 Д.М. СИК Тънбридж, Уелс не е отворена в 9:20 ч. Проведен разговор с МВнР Е.С.
45 В.А. Агитация в изборния ден с билборд на входа на Южния парк, гр. София Съгласно чл. 186, ал. 3 от ИК в 7-дневен срок се премахват агитационните материали Р.М.
46 Б.Р. Турция, Измир член на СИК 321180594 не владее български език Дадени указания Е.С.
47 ел. поща  Не е поставен печат на разписка от машина Разгледано на заседание Р.М.
48 А.А. Неуважително отношение на член на СИК 74, р-н Триадица По компетентност на РИК 23 Р.М.
49 ел. поща  Нарушение на изборните правила в СИК 23, гр. Търговище Разгледано на заседание Р.М.
50 Е.А. Нарушение на тайнта на вота в РИК 24, р-н Средец Разгледано на заседание Р.М.
51 М.А. Нарушение на изборните правила в СИК 13, кв. Ботунец По компетентност на РИК 24 Р.М.
52 Н.П. Лоша организация на изборния процес в 24 МИР, СИК 26 По компетентност на РИК 24 Р.М.
53 Д.Б. Предизборна агитация по BTV - Корнелия Нинова гласува с бюлетина номер 1 Изпратено за проверка от обратна връзка Л.Г.
54 С.И. Не е поставен печат на разписка от машина Решение N 1858-НС/31.03.2023 г. и писмо НС-15-413/1/02.04.2023 г.  Р.М.
55 С.Е. Лоша организация на изборния процес в гр. София, 43 ОУ По компетентност на р-н Илинден Р.М.
56 Р.П. Агитация в изборния ден в гр. Козлодуй, в у-ще "Кирил и Методий" По компетентност на РИК Враца Р.М.
57 Т.К. Не е поставен печат на разписка от машина в РИК 24, СИК 48 Решение N 1858-НС/31.03.2023 г. и писмо НС-15-413/1/02.04.2023 г.  Р.М.
58 Т.М. Залепени лепенки на машината пречат на използването на картата в РИК Търговие, СИК 23 Разгледано на заседание Е.В. 
59 Р.Д. Не е поставен печат на разписка от машина в РИК Пловдив, СИК 47 Решение N 1858-НС/31.03.2023 г. и писмо НС-15-413/1/02.04.2023 г. Р.М.
60 П.Х. По БНТ, Нова ТВ, БТВ, БНР Константин Константинов уронва престижа на политически опоненти  Предприемане на последващи действия Й.Г.
61 Н.И. Не е поставен печат на разписка от машина в 24 МИР  Решение N 1858-НС/31.03.2023 г. и писмо НС-15-413/1/02.04.2023 г. Р.М.
62 Ж.М. Нарушаване на тайната на вота от член на в гр. Бурса, Турция  Дадени указания Г.С. 
63 Институт за развитие на публичната среда  Машината в СИК 13, с. Мало Конаре, обл. Пазарджик, не работи Разгледано на заседание Е.В. 
64 П.С. Агитация в изборния ден в БЛИЦ  Към Решение N 1883-НС/02.04.2023 г. Кр.Ц.
65 Б.С. Обявяване на изборнире резултати в dir.bg Не е установено нарушение съгласно § 1, т. 15 ИК Р.М.
66 М.Б. Машината не работи - отпечатва празни бюлетини Разгледано на заседание Е.В. 
67 Й.Х. СИК във Франкфурт обявява за недействителни неподпечатаните бюлетини при машинно гласуване Решение N 1858-НС/31.03.2023 г. и писмо НС-15-413/1/02.04.2023 г. Р.М.
68 С.И. В СИК 6, гр. Варна, не се поставят печати на бюлетините при машинното гласуване Решение N 1858-НС/31.03.2023 г. и писмо НС-15-413/1/02.04.2023 г. Р.М.
69 М.К. В 22 МИР Смолян - нарушаване на тайната на вота  Разгледано на заседание Й. Г.
70 М.К. В СИК 1, 5, 6, 7, 8, 12, 18, 19 и 21 Девин и в СИК Рудозем нарушаване на тайната на вота  По компетентност на РИК Смолян Р.М.
71 М.К. Агитация в изборния ден пред СИК 1, гр. Доспат  По компетентност на РИК Смолян Р.М.
72 П.С. Не е поставен печат на разписка от машина в СИК 6, 45 ОУ, гр. София Решение N 1858-НС/31.03.2023 г. и писмо НС-15-413/1/02.04.2023 г. Р.М.
73 Д.С. Неявяване на секретар, изпратен от ДПС По компетентност на РИК 24 Р.М.
74 Т.Ц. Невъзможност за упражняване на правото на глас Разгледано на заседание Цв.Г.
75 МВР - ситуационен център, сигнал от ПП-ДБ Агитация в изборния ден в с. Икономово и с. Тъкач, общ. Каолиново По компетентност на РИК Шумен Р.М.
76 Е.В. Агитация в изборния ден в интернет Разгледано на заседание Цв.Г.
77 Д.К. Обявяване на резултати от ПИК Към Решение N 1882-НС/02.04.2023 г. Кр.Ц.
78 А.А. Нарушение на изборните правила в общ. Руен, гр. Бургас Решение N 382-НС/02.04.2023 г. на РИК - Бургас Цв.Г.
79 В.П. Нарушаване на тайната на вота в СИК 88, гр. Плевен По компетентност на РИК Плевен Р.М.
80 П.П. нарушение на изборния процес Сигналът не е предмет на жалба в изборния ден Р.М.
81 ел. поща  Отказ за упражняване на правото на глас в СИК 25, 143 ОУ, гр. София По компетентност на РИК 24 Р.М.
82 М.К. нарушение на чл. 72 от ИК от РИК Смолян Разгледано на заседание Й.Г.
83 Л.П. Повторно упражняване право на глас По компетентност на РИК Пазарджик Р.М.
84 СЕМ Предизборна агитация по btv - Корнелия Нинова гласува с бюлетина номер 1 Разгледано на заседание Л.Г.
85 Д.М. Обявяване на изборни резултати вьв в. Марица Не е установено нарушение съгласно § 1, т. 15 ИК Р.М.
86 М.С. Поставен подпис от друг срещу името в СИК 165, Варна По компетентност на РИК Варна Р.М.
87 А.С. Агитация в изборния ден в електронна страница /не е посочена/ Разгледано на заседание С.С.
88 С.П. Нарушаване на тайната на вота от председател на СИК  в гр. Измир, Турция  Дадени указания Е.С.
89 К.К. Нарушаване на тайната на вота СИК 64, гр. Стара Загора По компетентност на РИК Стара Загора Р.М.
90 С.Г. Нарушаване на изборните правила от член на СИК Дадени указания Е.С.
91 Н.Б. Принуждаване на избиратели да гласуват По компетентност на РИК Видин Р.М.
92 И.В. Не е поставен печат на разписка от машина в СИК 27, гр. Сандански Решение N 1858-НС/31.03.2023 г. и писмо НС-15-413/1/02.04.2023 г. Р.М.
93 ИРПС Нерегламентирано присьствие в СИК 6, гр. Бобов дол По компетентност на РИК Кюстендил Р.М.
94 К.К. Агитация в изборния ден в Facebook Не е установено нарушение съгласно § 1, т. 15 ИК Р.М.
95 Ж.М. Жалба срещу Решение 185-НС/2 април 2023 г. на РИК 26, София област Решение N 1887-НС/02.04.2023 г.  Кр.Ц.
96 Н.В. Жалба срещу Решение 116-НС/31 март 2023 г. на РИК София, 23 МИР Сигналът не е предмет на жалба в изборния ден Л.Г.
97 Д.Д. Нарушаване на избирателно право в СИК 38, Сливен Дадени указания Цв.Г.
98 И.А. Агитация в изборния ден в Facebook Не е установено нарушение съгласно § 1, т. 15 ИК Р.М.
99 Л.П. Искане за подвижна секция в болница в Стара Загора По компетентност на РИК Стара Загора Р.М.
100 В.Ш. Обявяване на изборни резултати вьв в. Капитал, Дневник и 24 часа Не е установено нарушение съгласно § 1, т. 15 ИК Г.Б.
101 В.А. Предварително попълване на изборни книжа в СИК 23, Красна поляна, гр. София По компетентност на РИК 23 Р.М.
102 МВР - ситуационен център Нарушаване тайната на вота По компетентност на РИК Пловдив Р.М.
103 А.Б. Маркирани бюлетини в РИК 13, Велинград По компетентност на РИК Пазарджик Р.М.
104 А.Н. и Е.А. Грешна дата от в бюлетина от машината (31 март 2023 г.) в СИК 23, 40, 75 И 76 Разгледано на заседание Е.В. 
105 М.В. Агитация в изборния ден в Хага, Нидерландия Без разглеждане Р.М.
106 Б.Ц. Агитация в изборния ден Не е установено нарушение съгласно § 1, т. 15 ИК Р.М.
107 С.Д. Изразено мнение за провеждането на изборите Сигналът не е предмет на жалба в изборния ден Р.М.
108 Р.Д. Искане за отстраняване на зам.-председателя Румен Борисов в СИК 234602012 По компетентност на РИК 23 Р.М.
109 М.Н. Нарушение на изборния процес в СИК Уимбълдън 3, Великобритания Не е установено нарушение Е.С.
110 Ц.М. Нарушение на изборните права и процес в СИК 320920409 Разгледано на заседание Р.М.
111 Л.А. Нарушение на изборния процес в гр. Дараджа, Турция Дадени указания  Е.С.
112 С.М. Агитация в изборния ден в БЛИЦ  Към Решение N 1883-НС/02.04.2023 г. Кр.Ц.
113 В.Д. Агитация в изборния ден Не е установено нарушение съгласно § 1, т. 15 ИК Р.М.
114 С.М. Агитация в изборния ден в ПИК Към Решение N 1882-НС/02.04.2023 г. Г.Б.
115 Н.Н. Агитация в изборния ден в Facebook Не е установено нарушение съгласно § 1, т. 15 ИК Р.М.
116 Е.С. Искане за отстраняване на Румяна Стоичкова член на СИК 263900018, гр. Самоков,  Разгледано на заседание С.С.
117 С.М. Агитация в изборния ден в TV 7/8 Изпратено за проверка и обратна връзка Л.Г.
118 Г.С. Агитация в изборния ден в Дарик и в. Труд Без разглеждане Р.М.
119 Г.Д. Агитация в изборния ден Не е установено нарушение съгласно § 1, т. 15 ИК Р.М.
120 С.М. Агитация в изборния ден в БНР, програма Хоризонт Предприемане на последващи действия- към С-60 Й.Г.
121 О.П. Агитация в изборния ден в Facebook Не е установено нарушение съгласно § 1, т. 15 ИК Р.М.
122 Д.Б. Не е поставен печат на разписка от машина Дадени указания чрез писмо НС-15-413/1/02.04.2023 г. до РИК Р.М.
123 И.Б. Искане за указание за попълване на протоколи на СИК По компетентност на РИК 19 Р.М.

 

Календар

Решения

  • № 3122-ЕП/НС / 19.04.2024

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 3103-ЕП/НС от 19 април 2024 г. на ЦИК относно назначаване на Районна избирателна комисия в Петнадесети изборен район – Плевенски, за изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3121-ЕП/НС / 19.04.2024

    относно: регистрация на партия БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3120-НС / 19.04.2024

    относно: регистрация на кандидатите за народни представители в изборите на 9 юни 2024 г.

  • всички решения