Може ли лице обслужващо техническата поддръжка на специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) да бъде член на секционна избирателна комисия (СИК)?

Едно лице не може да бъде едновременно техник на СУЕМГ и член на секционна избирателна комисия.

Изборният кодекс забранява едно лице да участва в повече от едно качество в изборите.

Календар

Решения

  • № 1825-НС / 27.03.2023

    относно: изменение и допълнение на Решение № 1711-НС от 27.02.2023 г., с което представители на Бюрото за демократични институции и права на човека на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ/БДИПЧ) се регистрират като наблюдатели

  • № 1824-НС / 27.03.2023

    относно: регистрация на Европейска асоциация за защита на човешките права – България за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1822-НС / 24.03.2023

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • всички решения