Имената на кои лица се заличават от избирателните списъци и се вписват в списък на заличените лица?

От избирателните списъци се заличават имената на следните лица:

 • включените в списъците за гласуване извън страната;
 • включените в избирателен списък за гласуване по настоящ адрес;
 • включените в списък за гласуване с подвижна избирателна кутия;
 • поставените под запрещение;
 • изтърпяващите наказание лишаване от свобода;
 • снабдените с удостоверение за гласуване на друго място.

Информацията за заличените лица в електронните системи не се актуализира веднага, а автоматизирано при отпечатването на окончателните избирателни списъци, около 10 дни преди изборния ден.

До отпечатването на избирателните списъци тези лица фигурират в публикуваните предварителни избирателни списъци.

Календар

Решения

 • № 2994-МИ / 22.02.2024

  относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

 • № 2993-МИ / 22.02.2024

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

 • № 2992 / 20.02.2024

  относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

 • всички решения