Имената на кои лица се заличават от избирателните списъци и се вписват в списък на заличените лица?

От избирателните списъци се заличават имената на следните лица:

 • включените в списъците за гласуване извън страната;
 • включените в избирателен списък за гласуване по настоящ адрес;
 • включените в списък за гласуване с подвижна избирателна кутия;
 • поставените под запрещение;
 • изтърпяващите наказание лишаване от свобода;
 • снабдените с удостоверение за гласуване на друго място.

Информацията за заличените лица в електронните системи не се актуализира веднага, а автоматизирано при отпечатването на окончателните избирателни списъци, около 10 дни преди изборния ден.

До отпечатването на избирателните списъци тези лица фигурират в публикуваните предварителни избирателни списъци.

Календар

Решения

 • № 1825-НС / 27.03.2023

  относно: изменение и допълнение на Решение № 1711-НС от 27.02.2023 г., с което представители на Бюрото за демократични институции и права на човека на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ/БДИПЧ) се регистрират като наблюдатели

 • № 1824-НС / 27.03.2023

  относно: регистрация на Европейска асоциация за защита на човешките права – България за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

 • № 1822-НС / 24.03.2023

  относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

 • всички решения