Какви действия за подпомагане на избирателите с увреждания предприемат районните избирателни комисии (РИК) и общините?

В изпълнение на изискванията на чл. 234 ИК не по-късно от 7 дни  преди изборния ден – 25.03.2023 г., РИК оповестяват по подходящ начин чрез средствата за масово осведомяване:

 • къде се намират избирателните секции, определени за гласуване на лица с увредeно зрение или със затруднения в придвижването;
 • телефони и адреси на организации, общински предприятия и други, на които могат да се правят заявки за помощ в изборния ден;
 • от коя дата и в кои часове се приемат заявките.

Районните избирателни комисии, съвместно с кметовете на общини, определят мерките за гласуване на избиратели с увредeно зрение или със затруднения в придвижването.

С Решение № 1701-НС от 23 февруари 2023 г. Централната избирателна комисия е определила мерките за подпомагане при гласуването на избирателите с увреждания – https://www.cik.bg/bg/decisions/1701/2023-02-23

Календар

Решения

 • № 1825-НС / 27.03.2023

  относно: изменение и допълнение на Решение № 1711-НС от 27.02.2023 г., с което представители на Бюрото за демократични институции и права на човека на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ/БДИПЧ) се регистрират като наблюдатели

 • № 1824-НС / 27.03.2023

  относно: регистрация на Европейска асоциация за защита на човешките права – България за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

 • № 1822-НС / 24.03.2023

  относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

 • всички решения