Какъв е размерът на възнагражденията на членовете на секционните избирателни комисии за изборите на 2 април 2023 г.?

Размерът на възнагражденията на членовете на секционните избирателни комисии в страната е определен с Решение № 1586-НС от 2 февруари 2023 г., изменено и допълнено с Решение № 1694-НС от 21 февруари 2023 г. на ЦИК. Размерът на възнагражденията на членовете на секционните избирателни комисии извън страната е определен с Решение № 1652-НС от 14 февруари 2023 г. на ЦИК.

Календар

Решения

  • № 1825-НС / 27.03.2023

    относно: изменение и допълнение на Решение № 1711-НС от 27.02.2023 г., с което представители на Бюрото за демократични институции и права на човека на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ/БДИПЧ) се регистрират като наблюдатели

  • № 1824-НС / 27.03.2023

    относно: регистрация на Европейска асоциация за защита на човешките права – България за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1822-НС / 24.03.2023

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • всички решения