Може ли да се гласува извън страната с лична карта или паспорт, чийто срок на валидност е изтекъл?

Когато срокът на валидност на личната карта или паспорта е изтекъл към датата на изборите, избирателят не се допуска да гласува.

Избирателят може да гласува, ако представи пред избирателната комисия удостоверение за издаване на лични документи, издадено от дипломатическото или консулското представителство на Република България.

Удостоверението по чл. 263, ал. 2 от Изборния кодекс се издава на избиратели, чиито документи за самоличност са изтекли преди датата на изборите или когато по други причини са подали заявление за издаване на нов документ за самоличност в дипломатическо или консулско представителство и документът не е получен към изборния ден.

Календар

Решения

  • № 3122-ЕП/НС / 19.04.2024

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 3103-ЕП/НС от 19 април 2024 г. на ЦИК относно назначаване на Районна избирателна комисия в Петнадесети изборен район – Плевенски, за изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3121-ЕП/НС / 19.04.2024

    относно: регистрация на партия БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3120-НС / 19.04.2024

    относно: регистрация на кандидатите за народни представители в изборите на 9 юни 2024 г.

  • всички решения