Задължително ли е да се подаде предварително заявление за гласуване извън страната в изборите за народни представители, за да може да се упражни избирателното право? Как може да гласуват българските граждани, които не са подали заявление за гласуване извън страната?

Подаването на писмено или електронно заявление за гласуване извън страната в изборите за народни представители не е задължително.

Българските граждани, които не са подали заявление за гласуване извън страната в срок до 07.03.2023 г. включително, може да гласуват в секция, в държава и място по техен избор. При гласуването те подават пред СИК декларация по образец (Приложение № 29-НС от изборните книжа), че отговарят на условията да избират и че не са гласували и няма да гласуват на друго място.

Местата и държавите, в които ще се гласува извън страната, ще бъдат обявени на интернет страницата на Министерството на външните работи след определянето им от ЦИК.

Календар

Решения