Как и къде се подава заявление за вписване в списък за гласуване извън страната?

Българските граждани, които имат право да избират и желаят да упражнят правото си на глас извън страната в изборите за народни представители на 2 април 2023 г., заявяват своето желание чрез подаване на заявление за вписване в списък за гласуване извън страната по един от следните начини:

 • чрез писмено заявление по образец (Приложение № 28-НС от изборните книжа), подписано саморъчно и подадено лично пред дипломатическото или консулско представителство на Република България в съответната държава;
 • чрез писмено заявление по образец (Приложение № 28-НС от изборните книжа), подписано саморъчно и изпратено с писмо по пощата или чрез куриерска услуга до дипломатическото или консулско представителство на Република България в съответната държава, като в едно писмо може да има повече от едно заявление, но в едно заявление може да бъде вписано само едно лице;
 • чрез електронно заявление през интернет страницата на Централната избирателна комисия, като проверката на вписаните в заявлението данни се извършва автоматизирано едновременно с подаването.

Заявленията се подават не по-късно от 24.00 часа, българско време на 07.03.2023 г.

Лицата, подали заявление и включени в списък за гласуване извън страната, се заличават служебно от избирателния списък за тези избори по постоянния им адрес в Република България, без да е необходимо те да предприемат действия за това.

Електронното заявление за гласуване извън страната е достъпно на интернет страницата на Централната избирателна комисия в Раздел „ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ 2 АПРИЛ 2023“, Рубрика „Гласуване извън страната“ на следния линк: https://www.cik.bg/bg/ns02.04.2023/zayavlenie

Календар

Решения

 • № 3488-ЕП/НС / 18.06.2024

  относно: жалба от Малина Маринова Найденова – заместник-председател на РИК – 23 – София, срещу решение № 175-ЕП/НС от 13.06.2024 г. на РИК 23 – София

 • № 3487-МИ / 18.06.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Царево, област Бургас

 • № 3486-МИ / 18.06.2024

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Коиловци, община Плевен, област Плевен

 • всички решения