Инициативни комитети

Приложение № 39-НР от книжата за произвеждане на национален референдум - Заявление до ЦИК за регистрация на инициативен комитет за участие в национален референдум (по чл. 16, ал. 2 от ЗПУГДВМС във вр. с чл. 151, ал. 3, чл. 152, т. 1, б. „а“, чл. 153 от ИК и § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)

Приложение № 40-НР от книжата за произвеждане на национален референдум - Списък на гласоподавателите в подкрепа на регистрацията на инициативен комитет по въпросите на национален референдум (чл. 320 във вр. с чл. 153, ал. 1 от ИК във вр. с чл. 16 и § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)

Приложение № 41-НР от книжата за произвеждане на национален референдум- Декларация от член на инициативен комитет, за национален референдум (по чл. 153, ал. 4, т. 3 и по чл. 153, ал. 4, т. 4 от ИК, във вр. с чл. 4, ал. 1 от ЗПУГДВМС и чл.42, ал. 1 от Конституцията на РБ във вр. с § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)

Партии

Приложение № 44-НР от книжата за произвеждане на национален референдум - Заявление до ЦИК за регистрация от партия/коалиция, ползваща се от разпоредбата на чл. 16, ал. 2, изречение второ, от ЗПУГДВМС (по чл. 16, ал. 2 и § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)

Приложение № 45-НР от книжата за произвеждане на национален референдум - Заявление до ЦИК за регистрация на партия в национален референдум (по чл. 132, ал. 1 и чл. 133 от ИК във вр. с чл. 16, ал. 2 и § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)

Приложение № 47-НР от книжата за произвеждане на национален референдум- Списък на гласоподаватели в подкрепа за регистрация на партия/коалиция в национален референдум (по чл. 133, ал. 3, т. 5/чл. 140, ал. 3, т. 6 от ИК във вр. с § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)

Коалиции

Приложение № 44-НР от книжата за произвеждане на национален референдум - Заявление до ЦИК за регистрация от партия/коалиция, ползваща се от разпоредбата на чл. 16, ал. 2, изречение второ, от ЗПУГДВМС (по чл. 16, ал. 2 и § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)

Приложение № 46-НР от книжата за произвеждане на национален референдум - Заявление до ЦИК за регистрация на коалиция в национален референдум (по чл. 140 от ИК във вр. с чл. 16, ал. 2 и § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)

Приложение № 47-НР от книжата за произвеждане на национален референдум - Списък на гласоподаватели в подкрепа за регистрация на партия/коалиция в национален референдум (по чл. 133, ал. 3, т. 5/чл. 140, ал. 3, т. 6 от ИК във вр. с § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)

Календар

Решения

  • № 2916-МИ / 28.11.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Монтана, област Монтана

  • № 2915-МИ / 28.11.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Панагюрище, област Пазарджик

  • № 2914-МИ / 28.11.2023

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Еленово, община Попово, област Търговище

  • всички решения