Инициативни комитети

Приложение № 39-НР от книжата за произвеждане на национален референдум - Заявление до ЦИК за регистрация на инициативен комитет за участие в национален референдум (по чл. 16, ал. 2 от ЗПУГДВМС във вр. с чл. 151, ал. 3, чл. 152, т. 1, б. „а“, чл. 153 от ИК и § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)

Приложение № 40-НР от книжата за произвеждане на национален референдум - Списък на гласоподавателите в подкрепа на регистрацията на инициативен комитет по въпросите на национален референдум (чл. 320 във вр. с чл. 153, ал. 1 от ИК във вр. с чл. 16 и § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)

Приложение № 41-НР от книжата за произвеждане на национален референдум- Декларация от член на инициативен комитет, за национален референдум (по чл. 153, ал. 4, т. 3 и по чл. 153, ал. 4, т. 4 от ИК, във вр. с чл. 4, ал. 1 от ЗПУГДВМС и чл.42, ал. 1 от Конституцията на РБ във вр. с § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)

Партии

Приложение № 44-НР от книжата за произвеждане на национален референдум - Заявление до ЦИК за регистрация от партия/коалиция, ползваща се от разпоредбата на чл. 16, ал. 2, изречение второ, от ЗПУГДВМС (по чл. 16, ал. 2 и § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)

Приложение № 45-НР от книжата за произвеждане на национален референдум - Заявление до ЦИК за регистрация на партия в национален референдум (по чл. 132, ал. 1 и чл. 133 от ИК във вр. с чл. 16, ал. 2 и § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)

Приложение № 47-НР от книжата за произвеждане на национален референдум- Списък на гласоподаватели в подкрепа за регистрация на партия/коалиция в национален референдум (по чл. 133, ал. 3, т. 5/чл. 140, ал. 3, т. 6 от ИК във вр. с § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)

Коалиции

Приложение № 44-НР от книжата за произвеждане на национален референдум - Заявление до ЦИК за регистрация от партия/коалиция, ползваща се от разпоредбата на чл. 16, ал. 2, изречение второ, от ЗПУГДВМС (по чл. 16, ал. 2 и § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)

Приложение № 46-НР от книжата за произвеждане на национален референдум - Заявление до ЦИК за регистрация на коалиция в национален референдум (по чл. 140 от ИК във вр. с чл. 16, ал. 2 и § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)

Приложение № 47-НР от книжата за произвеждане на национален референдум - Списък на гласоподаватели в подкрепа за регистрация на партия/коалиция в национален референдум (по чл. 133, ал. 3, т. 5/чл. 140, ал. 3, т. 6 от ИК във вр. с § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)

Календар

Решения

  • № 1165-МИ / 20.09.2019

    относно: жалба от инициативен комитет за издигане на Мано Иванов Манов като независим кандидат в изборите за кмет на кметство с. Климент, община Карлово, срещу Решение № МИ-83 от 19.09.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Карлово, област Пловдив

  • № 1164-МИ / 20.09.2019

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1156-МИ от 20 септември 2019 г. на ЦИК, относно жалба срещу Решение № 45-МИ от 16 септември 2019 г. на ОИК - Етрополе

  • № 1163-МИ / 20.09.2019

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1151-МИ от 19 септември 2019 г. на ЦИК, относно промяна в състава на ОИК – Ковачевци, област Перник

  • всички решения