сдружение „Европейски проекти“

Собствено, бащино и фамилно име на регистрирани наблюдатели№ на удостоверение
Симеон Янков Недялков8-1-МИ/
Емилия Йорданова Йорданова8-2-МИ/
Еленка Стоянова Бодурова8-3-МИ/
Елена Христова Генчева8-4-МИ/
Маргарита Христова Вълкова8-5-МИ/
Стоянка Николова Русева8-6-МИ/
Иванка Янкова Янакиева - Грудова8-7-МИ/
Мария Неделчева Гешева8-8-МИ/
Лиляна Костадинова Бакърджиева8-9-МИ/
Георги Христов Деркозлиев8-10-МИ/
Станка Петкова Шперова8-11-МИ/
Бина Маркова Бакалова8-12-МИ/
Димитър Миленов Диков8-13-МИ/
Гергана Апостолова Мавродиева8-14-МИ/
Николета Михайлова Михайлова8-15-МИ/
Димка Стефанова Милева8-16-МИ/
Джена Иванова Камбурова8-17-МИ/
Иванка Георгиева Чобанова8-18-МИ/
Денка Стоянова Касърова8-19-МИ/
Минка Миланова Петкова8-20-МИ/
Симона Георгиева Георгиева8-21-МИ/
Недялка Иванова Стоянова8-22-МИ/
Яни Георгиев Митрев8-23-МИ/
Стойка Кирилова Неделчева8-24-МИ/
Щиляна Стойчева Шопова8-25-МИ/
Георги Кирилов Тодоров8-26-МИ/
Михаил Атанасов Михайлов8-27-МИ/
Диляна Стефчева Михайлова8-28-МИ/
Зекие Хюсеинова Мехмедова8-29-МИ/
Иван Ангелов Георгиев8-30-МИ/
Ненка Младенова Сербезова8-31-МИ/
Желязко Христов Джендов8-32-МИ/
Йовка Неделчева Стоянова8-33-МИ/
Добринка Николова Генова8-34-МИ/
Дафинка Кръстева Стамболиева8-35-МИ/
Радка Костова Бинева8-36-МИ/
Минка Лекова Митрева8-37-МИ/
Божана Недкова Колева8-38-МИ/
Теодора Белинова Малчева8-39-МИ/
Дора Иванова Ганева8-40-МИ/
Димитър Андонов Кършалиев8-41-МИ/
Веселина Георгиева Кирякова8-42-МИ/
Красимир Стефанов Стоянов8-43-МИ/
Костадин Колев Христов8-44-МИ/
Ванеса Тоткова Иванова8-45-МИ/
Събка Маринова Господинова8-46-МИ/
Любомира Руменова Илиева8-47-МИ/
Мария Георгиева Горова8-48-МИ/
Дияна Сашева Андонова8-49-МИ/
Елена Николова Минева8-50-МИ/
Верка Георгиева Матева8-51-МИ/
Златка Тодорова Георгиева8-52-МИ/
Янка Събева Костова8-53-МИ/
Наска Ангелова Балацура8-54-МИ/
Силва Паскалева Добрева8-55-МИ/
Динко Вътев Йотов8-56-МИ/
Елена Руменова Пейчева8-57-МИ/
Даниел Руменов Тенев8-58-МИ/
Валентина Николаева Димитрова8-59-МИ/
Плума Стоянова Карачорбаджиева8-60-МИ/
Керка Иванова Ташева8-61-МИ/
Кръстиана Петрова Райнова8-62-МИ/
Йорданка Николова Генова8-63-МИ/
Живко Иванов Кръстев8-64-МИ/
Белина Иванова Бенчева8-65-МИ/
Йорданка Георгиева Пеева8-66-МИ/
Надежда Атанасова Стоева8-67-МИ/
Илияна Иванова Казлачева8-68-МИ/
Мара Илиева Лазарова8-69-МИ/
Мария Николова Бонева8-70-МИ/
Росица Николова Митева8-71-МИ/
Нина Павлова Богданова8-72-МИ/
Маргарита Панайотова Байчева8-73-МИ/
Десислава Василева Митева-Паскалева8-74-МИ/
Йорданка Гочева Петрова8-75-МИ/
Любомир Димитров Касидов8-76-МИ/
Желязка Неделчева Стоева8-77-МИ/
Елена Ангелова Тодорова8-78-МИ/
Атанаска Стоянова Тодорова8-79-МИ/
Джесика Диянова Стоева8-80-МИ/
Диян Малчев Стоев8-81-МИ/
Бойко Илиев Алексиев8-82-МИ/
Тина Илиева Илиева8-83-МИ/
Васил Йовчев Паунов8-84-МИ/
Димитър Николов Михалев8-85-МИ/

Календар

Решения

  • № 2920-МИ / 05.12.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Родопи, област Пловдив

  • № 2919-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 131-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • № 2918-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 140-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • всички решения