Състав на ОИК Борован, Враца

Зам. председатели

 1. Галина Павлова Белинска
 2. Силвия Николова Каменова

Секретар

 1. Ани Мариянова Искренова

Членове

 1. Даниела Цветанова Ангелова
 2. Деница Венциславова Божурска
 3. Ивелина Георгиева Найденова
 4. Мария Йорданова Марковска
 5. Росица Иванова Трифонова
 6. Румяна Генкова Тодорова
 7. Цветана Иванова Гетовска

Календар

Решения

 • № 2994-МИ / 22.02.2024

  относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

 • № 2993-МИ / 22.02.2024

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

 • № 2992 / 20.02.2024

  относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

 • всички решения