До 15 август 2019 г. – Не по-късно от три дни преди провеждането на консултациите за съставите на общинските избирателни комисии (ОИК), кметовете на общини определят и съобщават публично чрез интернет страницата на съответната община деня, часа и мястото на тяхното провеждане.

До 20 август 2019 г. – При кметовете на общини се провеждат консултациите за съставите на ОИК.

До 24 август 2019 г. – В случаите, когато е постигнато съгласие между участниците в консултациите за съставите на ОИК, кметовете на общини представят на ЦИК писмено предложение за състава на съответната ОИК, заедно с изискуемите документи.

До 24 август 2019 г. – Когато не е постигнато съгласие между участниците в консултациите за съставите на ОИК, кметовете на общините изпращат на ЦИК направените предложения за състав на съответната ОИК, заедно с изискуемите документи.

Календар

Решения

  • № 644-МИ / 21.08.2019

    относно: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Шумен, област Шумен, за изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

  • № 643-МИ / 21.08.2019

    относно: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Бяла, област Варна, за изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

  • № 642-МИ / 21.08.2019

    относно: условия, ред и срокове за конкурс за определяне на изпълнител, на когото да бъде възложена компютърната обработка на данните в ОИК и ЦИК от гласуването и издаването на Бюлетин на ЦИК с технически носител за резултатите от изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

  • всички решения