До 20.09.2019 г. – при кмета на общината се провеждат консултации за съставите на СИК.

До 21.09.2019 г. – ОИК в срок от 5 дни от регистрацията на местните коалиции и инициативните комитети предоставят на Сметната палата данните за банковата им сметка, предназначени за обслужване на предизборната им кампания, и имената и длъжностите на лицата, които отговарят за приходите, разходите и счетоводната им отчетност.

До 21.09.2019 г. – данните за автоматизираното отпечатване на избирателните списъци - част II се предават от кмета на общината.

Част II на избирателните списъци се отпечатва от ГД „ГРАО“ в МРРБ

До 21.09.2019 г. – промени в състава на коалициите, настъпили след регистрацията им в ЦИК, се извършват въз основа на подадено заявление до ЦИК.

До 21.09.2019 г. – промени в състава на местна коалиция, настъпили след регистрацията й в ОИК, се извършват въз основа на подадено заявление до ОИК.

До 21.09.2019 г. – ОИК формира единните номера на избирателните секции в общината съобразно единната номерация на секциите, определена с решение на ЦИК.

До 21.09.2019 г. – кметът на общината уведомява ОИК за адресите на избирателните секции, като изпраща заверено копие от заповедта си за образуване на избирателните секции.

Календар

Решения

  • № 1165-МИ / 20.09.2019

    относно: жалба от инициативен комитет за издигане на Мано Иванов Манов като независим кандидат в изборите за кмет на кметство с. Климент, община Карлово, срещу Решение № МИ-83 от 19.09.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Карлово, област Пловдив

  • № 1164-МИ / 20.09.2019

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1156-МИ от 20 септември 2019 г. на ЦИК, относно жалба срещу Решение № 45-МИ от 16 септември 2019 г. на ОИК - Етрополе

  • № 1163-МИ / 20.09.2019

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1151-МИ от 19 септември 2019 г. на ЦИК, относно промяна в състава на ОИК – Ковачевци, област Перник

  • всички решения