Съобщение

Във връзка с постъпили запитвания относно отпуските на регистрирани кандидати в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. Ви информираме:

В случаите, когато действащ кмет е регистриран за кандидат за кмет на община, район или кметство, за времето, в което е в отпуск (от деня, следващ решението за регистрация в ОИК до обявяване на резултатите), той определя със своя заповед за временно изпълняващ длъжността кмет един от заместник-кметовете на общината, района, а за кмет на кметство – съответното лице, което ще изпълнява функциите на кмет на кметството.

Когато всички заместник-кметове са кандидати в изборите, временно изпълняващ длъжността кмет на общината или района се избира от общинския съвет по реда на чл. 42, ал. 8 ЗМСМА.

Общинският съвет не по-късно от 20 октомври 2023 г. – седем дни преди края на мандата, следва да избере временно изпълняващ длъжността кмет на община, район или кметство за времето от края на мандата – 27 октомври 2023 г., до полагане на клетва от новоизбрания кмет. Това може да бъде и същото лице, изпълнявало длъжността в периода, в който действащият кмет – кандидат за нов мандат, е в отпуск.

Когато кмет на община, район или кметство е регистриран само като кандидат за общински съветник, той задължително ползва отпуск само за дните, през които в работно време участва в мероприятия на предизборната кампания. И в тези случаи общинският съвет не по-късно от 20 октомври 2023 г. – седем дни преди края на мандата, избира временно изпълняващ длъжността кмет на община, район и кметство за времето от края на мандата – 27 октомври 2023 г., до полагане на клетва от новоизбрания кмет.

В населените места, в които няма да се произвеждат избори за кмет на кметство, действащите кметове, които не са регистрирани като кандидати за общински съветници или за кметове, следва да изпълняват задълженията си до изтичане на мандата.

За времето на отпуск на кметски наместник той може да бъде заместван от лице, определено от кмета на общината, без да е необходимо да отговаря на условията на чл. 397, ал. 1 ИК.

 

Календар

Решения

  • № 3122-ЕП/НС / 19.04.2024

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 3103-ЕП/НС от 19 април 2024 г. на ЦИК относно назначаване на Районна избирателна комисия в Петнадесети изборен район – Плевенски, за изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3121-ЕП/НС / 19.04.2024

    относно: регистрация на партия БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3120-НС / 19.04.2024

    относно: регистрация на кандидатите за народни представители в изборите на 9 юни 2024 г.

  • всички решения