1. С какви документи за самоличност се гласува извън страната?

Извън страната избирателят удостоверява самоличността си пред секционната избирателна комисия с българска лична карта, паспорт, (вкл. дипломатически, служебен, временен, моряшки паспорт), военна карта за самоличност (само за военнослужещите).

Не се допуска гласуване със свидетелство за управление на МПС.

Календар

Решения