Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 921-МИ
София, 30 август 2019 г.

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Гурково, област Стара Загора, за изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

В Централната избирателна комисия е постъпило писмо с вх. № МИ-06-215\114 от 22 август 2019 г. от кмета на община Гурково, област Стара Загора, с предложения за състав на Общинската избирателна комисия в общината.

Представени са всички изискуеми документи по чл. 75, ал. 6 във връзка с ал. 3, 4 и 5, чл. 80 и чл. 81 във връзка с чл. 66 от Изборния кодекс и Решения № 600-МИ от 09.08.2019 г. и № 603-МИ от 12.08.2019 г. на ЦИК, включително и протокол от 14.08.2019 г.

Консултациите са проведени при спазване на изискванията на чл. 76 ИК. В консултациите са участвали представители на парламентарно представените партии и коалиции, съгласно Решение № 600-МИ от 09.08.2019 г. на ЦИК. В консултациите не е взел участие представител на коалиция „Демократична България – обединение“, която не е парламентарно представена, но има представител в Европейския парламент. Поради това е постигнато съгласие между участниците в консултациите за състав от 11 членове и относно ръководството на Общинската избирателна комисия в община Гурково. Протоколът от проведените консултации на 14.08.2019 г. е подписан без особени мнения и възражения. С вх. № К-2035 от 15 август 2019 г. в община Гурково е постъпило предложение от коалиция „Демократична България – обединение“, която има право на един член в комисията. Парламентарно представената коалиция с най-голям неоползотворен остатък в случая е коалиция „Обединени патриоти“, която е направила предложение за втори член.

С оглед горното Централната избирателна комисия следва да назначи Общинска избирателна комисия в състав от 13 членове.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 75, ал. 11 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

 

Р Е Ш И:

 

 1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Гурково, област Стара Загора, в състав от 13 членове, както следва:
Длъжност в комисията Име, презиме, фамилия
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Румен Желев Манчев
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ирина Желева Тодорова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Гюлсерен Хюсеин Мустафа-Иванова
СЕКРЕТАР: Андрей Михайлов Андреев
ЧЛЕНОВЕ: Иван Тодоров Барев
  Ренета Димитрова Стоянова
  Христина Георгиева Пенчева
  Мартин Колев Колев
  Александър Неделчев Иванов
  Керка Иванова Денчева
  Марийка Иванова Атанасова
  Христо Георгиев Петров
  Златка Димитрова Стоянова
 1. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 7 септември 2019 г.
 2. На назначените членове да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 2557-МИ / 29.09.2023

  относно: поправка на техническа грешка в Решение № 2441-МИ от 18 септември 2023 г. на ЦИК

 • № 2556-МИ / 29.09.2023

  относно: жалба от И Д К – упълномощен представител на партия „ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ“, срещу решение № 166-МИ от 26.09.2023 г. на ОИК – Варна

 • № 2555-МИ / 29.09.2023

  относно: жалба от Петър Владиславов Славов и като пълномощник на Методи Борисов Андреев в качеството му на председател на ИК, с регистриран с решение № 43-МИ/14.09.2023 г. на ОИК – Столична община, срещу решение № 574-МИ/26.09.2023 г.

 • всички решения