Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 919-ПВР/НС
София, 12 ноември 2021 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на РИК в Двадесет и осми изборен район – Търговищки

Постъпило е предложение с вх. № ПВРНС-10-36 от 10.11.2021 г. от Дарин Иванов Димитров – упълномощен представител на коалиция ГЕРБ-СДС, за промяна в състава на РИК в Двадесет и осми изборен район – Търговищки. Предлага се на мястото на Панайот Йорданов Димитров – член на РИК, да бъде назначена от резервния състав Десислава Руменова Стойкова.

Към предложението са приложени: заявление от Панайот Йорданов Димитров за освобождаването му като член на РИК в Двадесет и осми изборен район – Търговищки; пълномощно в полза на Дарин Иванов Димитров; декларация по чл. 60, ал. 3, т. 1, чл. 65, ал. 1 и 3, чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК и копие от дипломата за висше образование на Десислава Руменова Стойкова.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на РИК в Двадесет и осми изборен район – Търговищки, Панайот Йорданов Димитров, ЕГН ... и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на РИК в Двадесет и осми изборен район – Търговищки, Десислава Руменова Стойкова, ЕГН ....

На назначения член да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЕЧ/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1469-НС / 23.09.2022

    относно: регистрация на „Маркет ЛИНКС“ ООД като агенция, която ще извършва проучване „на изхода“ (exit-poll) в изборния ден в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1468-НС / 23.09.2022

    относно: промяна в състава на Районна избирателна комисия в Двадесет и четвърти изборен район – София

  • № 1467-НС / 23.09.2022

    относно: промяна в състава на Районна избирателна комисия в Трети изборен район – Варненски

  • всички решения