Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 913-МИ
София, 30 август 2019 г.

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Калояново, област Пловдивска, за изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

В Централната избирателна комисия е постъпило писмо с вх. № МИ-06-215\46 от 21 август 2019 г. от кмета на община Калояново, област Пловдивска, с предложение за състав на Общинската избирателна комисия в общината.

Представени са всички изискуеми документи по чл. 75, ал. 6 във връзка с ал. 3, 4 и 5, чл. 80 и чл. 81 във връзка с чл. 66 от Изборния кодекс и Решения № 600-МИ от 09.08.2019 г. и № 603-МИ от 12.08.2019 г. на ЦИК.

 Консултациите са проведени при спазване на изискванията на чл. 76 ИК. В консултациите са участвали представители на парламентарно представените партии и коалиции и на коалицията, която има избрани членове в Европейския парламент. От представения протокол е видно, че не е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение на състава на Общинската избирателна комисия в община Калояново. Протоколът от проведените консултации на 19.08.2019 г. е подписан без особени мнения и възражения.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 75, ал. 11 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Калояново, област Пловдивска, в състав от 13 членове, както следва:
Длъжност в комисията Име, презиме, фамилия
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Илиян Дончев Дончев
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Никола Кръстев Венков
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Надежда Божидарова Атанасова
СЕКРЕТАР: Таня Иванова Табакова
ЧЛЕНОВЕ:   Здравко Георгиев Дошков
  Снежанка Самуилова Стоева
  Маргарита Йозова Шахънска
  Ангелина Людвикова Якова
  Петя Начева Кантарска
  Мариана Йозова Бакова
  Иванка Атанасова Кировска
  Пламен Йорданов Нанов
  Никола Неделчев Божилов
   
 1. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 7 септември 2019 г.
 2. На назначените членове да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Свързани решения:

1441-МИ/

Календар

Решения

 • № 2488-МИ / 21.09.2023

  относно: приемане на Правила за отразяване от Българската национална телевизия и Българското национално радио на проявите на кандидатите за общински съветници и за кметове в изборите на 29 октомври 2023 г., регистрирани от партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети по време на предизборната кампания

 • № 2487-МИ / 21.09.2023

  относно: промени в състава на ОИК – Долни Дъбник, област Плевен

 • № 2486-МИ / 21.09.2023

  относно: жалби срещу решения №11-МИ, №12-МИ и № 13-МИ от 18.09.2023 г. на ОИК – Белоградчик

 • всички решения