Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 912-МИ
София, 30 август 2019 г.

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Бобов дол, област Кюстендил, за изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

В Централната избирателна комисия е постъпило писмо с вх. № МИ-06-215/113 от 22 август 2019 г. от кмета на община Бобов дол, област Кюстендил, с документите по проведените консултации за състав на Общинската избирателна комисия в общината.

Представени са всички изискуеми документи по чл. 75, ал. 6 във връзка с ал. 3, 4 и 5, чл. 80 и чл. 81 във връзка с чл. 66 от Изборния кодекс и Решения № 600-МИ от 09.08.2019 г. и № 603-МИ от 12.08.2019 г. на ЦИК.

Консултациите са проведени при спазване на изискванията на чл. 76 ИК. В консултациите са участвали представители на парламентарно представените партии и коалиции и на коалицията, която има избрани членове в Европейския парламент съгласно Решение № 600-МИ от 09.08.2019 г. на ЦИК. На консултациите не е постигнато съгласие за състава на ОИК. Коалиция „БСП за България“ и партия ГЕРБ предлагат кандидати за председателското място, а коалиция „Обединени патриоти – НФСБ, ВМРО и Атака“ внася предложение за трима представители при две полагащи им се места, съгласно Решение № 600-МИ от 09.08.2019 г. на ЦИК.

Протоколът от проведените консултации на 16.08.2019 г. е подписан от участвалите в консултациите без особено мнение.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 75, ал. 11 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

 1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Бобов дол, област Кюстендил, в състав от 13 членове, както следва:
Длъжност в комисията Име, презиме, фамилия
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Иво Милчов Гърнев
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Светослава Йорданова Бучева
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Миглена Димитрова Томова
СЕКРЕТАР: Милети Василев Орешарски
ЧЛЕНОВЕ: Георги Александров Стамболийски
  Анна Йорданова Рангелова
  Бистра Василева Костадинова
  Димитринка Николова Иванова
  Валерия Велкова Велкова
  Елена Спасова Йорданова
  Антонина Николаевна Луценко
  Атанас Димитров Атанасов
  Айгюл Мехмедова Алиева
 1. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 7 септември 2019 г.
 2. На назначените членове да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Свързани решения:

939-МИ/

Календар

Решения

 • № 1577-МИ / 01.12.2022

  относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

 • № 1576 / 24.11.2022

  относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

 • № 1575-НС / 24.11.2022

  относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

 • всички решения