Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 91-НС
София, 21 май 2021 г.

ОТНОСНО: поправка на техническа грешка в Решение № 78-НС от 20 май 2021 г. на ЦИК относно назначаване на Районна из-бирателна комисия в Тридесети изборен район – Шуменски, за изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

В Централната избирателна комисия е постъпило писмо с вх. № НС-15-391 от 21.05.2021 г. от Севдалина Петрова Герджикова, ЕГН … за допусната техническа грешка при изписване името й като член на РИК в Тридесети изборен район – Шуменски, която следва да бъде отстранена.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и т. 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Допуска поправка на техническа грешка в Решение № 78-НС от 20 май 2021 г. на ЦИК, като името на члена на РИК вместо „Севдалина Пенева Герджикова“ да се чете „Севдалина Петрова Герджикова“.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЛНГ/МБ


* Публикувано на

Свързани решения:

78-НС/

Календар

Решения

  • № 2917-НС / 30.11.2023

    относно: обявяване на Вениамин Иванов Воденичаров за народен представител от Двадесет и пети изборен район – София, в Четиридесет и деветото Народно събрание

  • № 2916-МИ / 28.11.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Монтана, област Монтана

  • № 2915-МИ / 28.11.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Панагюрище, област Пазарджик

  • всички решения