Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 903-НС
София, 11 септември 2014 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ“ за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Постъпило е заявлениe с вх. № 3(3-5) от 10.09.2014 г. от сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ", подписано от представляващия Михаил Стоянов Мирчев, чрез пълномощника Валя Евлогиева Игнатова, регистрирана с Решение на ЦИК № 792-НС от 26.08.2014 г. българска неправителствена организация, за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Към заявлението (Приложение № 29-НС от изборните книжа) са приложени: пълномощно от Михаил Стоянов Мирчев, представляващ сдружението в полза на 148 (сто четиридесет и седем) лица - упълномощени представители на сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ", и списък с имената и единните граждански номера на упълномощените лица за наблюдатели в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г., представен и на технически носител.

С вх. № 3(3-5) от 10.09.2014 г. на ЦИК е пристигнало по електронната поща писмо от „Информационно обслужване" АД за извършена предварителна проверка на наблюдателите, заявени от сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ".

От извършената проверка на лицата от списъка се установи, че лицето Димитър Петков Петков с ЕГН ... се повтаря. Всички останали лица към датата на регистрацията отговарят на изискванията на Изборния кодекс - имат навършени 18 години, не са регистрирани като наблюдатели на други организации и не са регистрирани като анкетьори.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2-4, ал. 7 и 8, чл.115 от Изборния кодекс и Решение № 685-НС от 13 август 2014 г.  Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 147 (сто четиридесет и седем) упълномощени представители на сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ", както следва:

Три имена
1 Галя Георгиева Йончева
2 Георги Богданов Братоев
3 Владимир Георгиев Димитров
4 Благовеста Миленова Борисова
5 Дарка Иванова Иванова
6 Гергана Златкова Георгиева
7 Кръстин Кирилов Чепилов
8 Мадлен Кирилова Стоянова
9 Елена Иванова Харизанова
10 Димка Венкова Владимирова
11 Васил  Димитров Василев
12 Марина Живкова Маринова
13 Венетка Методиева Господарска
14 Костадинка Милкова Христова
15 Димитричка Георгиева Енева
16 Пенка Костадинова Иванова
17 Деница Константинова Костова
18 Иванка Атанасова Василева
19 Десислава Валентинова Йорданова
20 Билян Симеонов  Дъбев
21 Марияна Динкова Йорданова
22 Румяна Матеева Дескова
23 Атанаска Апостолова Николаева
24 Мая Миткова Георгиева
25 Дарина Христова Николова
26 Цветанка Борисова Дакева
27 Елена Василева Стефанова
28 Тодорка Езекиева Лазарова
29 Снежана Йорданова Николова
30 Ценимир Кирилов Смилков
31 Магдалена Атанасова Георгиева
32 Стойка Георгиева Николова
33 Стефка Иванова Кръстева
34 Добринка Петрова Иванова
35 Марияна Христова Йонкова
36 Гинка Тодорова Минкова
37 Иванка Тодорова Йорданова
38 Стойчо Иванов Андреев
39 Вела Косева Стоева
40 Йордан Димитров Койнов
41 Мария Димитрова Станкова
42 Василена Симеонова Михайлова
43 Николинка Георгиева Мицова
44 Станка Николова Костадинова
45 Александър Василев Александров 
46 Петранка Димитрова Николова
47 Жечка Дончева Стоянова
48 Верка Стоянова Дънкова
49 Росен Тодоров Ботев
50 Силвия Никова Миланова
51 Денчо Рашков Иванов
52 Цветелин Труфчев Славов
53 Бони Илиев Бонев
54 Делян Стефанов Йорданов
55 Нора Ванева Денчева
56 Атанаска Стефанова Михайлова
57 Ганка Иванова Атанасова
58 Христо Атанасов Христов
59 Христинка Петрова Николаева
60 Димитър Смилков Илиев
61 Славчо Иванов Славов
62 Добри Маринов Добрев
63 Димо Маринов Иванов
64 Пламен Димитров Папуров
65 Кънчо Христов Иванов
66 Али Салиев Алиев
67 Анатоли Стоянов Александров
68 Христина Михайлова Колева
69 Илиян Ангелов Драгомиров
70 Тодор Ангелов Янев
71 Станей Йорданов Алексиев
72 Мехмед Ибраимов Барев
73 Йордан Крумов Йорданов
74 Радослав Николов Георгиев
75 Копринка Георгиева Иванова
76 Данаил Киров Димов
77 Галин Дачев Кънев
78 Илиян Иванов Димитров
79 Страти Стоянов Стратев
80 Славка Любенова Стефанова
81 Милена Панайотова Йорданова
82 Ахмед Хасанов Сюлейманов
83 Бонка Илиева Петкова
84 Стойчо Ботев Митев
85 Джелил Билял Тупев
86 Ваня Петрова Иванова-Николова
87 Юлия Иванова Христова
88 Анка Илиева Иванова
89 Георги Иванов Табачки
90 Стефанка Асенова Иванова
91 Софка Георгиева Неделчева
92 Живко Тодоров Димитров
93 Спас Бонев Спасов
94 Красимир Йорданов Кръстев
95 Марийка Стефанова Ненова
96 Кольо Христов Колев
97 Васил Христов Костов
98 Димитър Тонев Пеев
99 Радослав Божидаров Радев
100 Румянка Тодорова Тодорова
101 Умани Ахмедова Ахмедова
102 Марийка Димитрова Николова
103 Стефан Миланов Тасков
104 Петко Неделчев Петков
105 Маргарит Маринов Йорданов
106 Данчо Димитров Йорданов
107 Милка Христова Стоева
108 Фатме Османова Османова
109 Добрин Светославов Добрев
110 Пламен Димов Панайотов
111 Атанас Петков Цанев
112 Георги Димитров Величков
113 Галя Стоянова Василева
114 Добромир Христов Добрев
115 Николай Димитров Николаев
116 Иван Стойков Кръстев
117 Пламен Кирилов Петков
118 Найден Игнатов Неделчев
119 Тодор Ненов Тодоров
120 Ангел Атанасов Карагяуров
121 Димитър Петков Петков
122 Гецо Стойчев Гецов
123 Пеньо Атанасов Цонев
124 Венета Русанова Мисирджиева
125 Георги  Григоров Гогов
126 Пламен Кръстев Бужев
127 Иван Стоянов Иванов
128 Спас Русинов Русинов
129 Бахни Пенев Бахнев
130 Денница Колева Тошева
131 Цоньо Денев Черкезов
132 Георги Цонев Георгиев
133 Мирослав Росенов Енчев
134 Румен Георгиев Русев
135 Атанас Великов Атанасов
136 Георги Минев Гьоков
137 Надя Калинова Петрова
138 Иван Станчев Георгиев
139 Боян Ясенов Боянов
140 Мехмед Ибрямов Мехмедов
141 Кръстьо Стойков Якимов
142 Недялка Русева Пенева
143 Анка Жекова Буюклиева
144 Росица Иванова Станева
145 Асен Манолов Димитров
146 Стоян Асенов Димитров
147 Светлана Стоянова Попова - Димитрова

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 1186-МИ / 30.06.2022

  относно: жалба против решение № 147-МИ от 19.06.2022 г. на ОИК – Борован, област Враца

 • № 1185-МИ / 30.06.2022

  относно: отваряне на запечатани помещения, определени за съхранение на изборни книжа и материали, в които се съхраняват изборни книжа от предходни избори и референдуми, с цел прибиране и съхраняване на изборни книжа и материали след произвеждането на частичните избори за кметове на 3 юли 2022 г.

 • № 1184-МИ / 28.06.2022

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Илинденци, община Струмяни, област Благоевград

 • всички решения