Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 898-МИ
София, 23 септември 2011 г.

ОТНОСНО: жалба от местна коалиция „Лидер на хора, традиции, бизнес и земеделие”, регистрирана за участие в изборите за общински съветници и кметове в община Драгоман, Софийска област, представлявана от Лидия Кирилова Банкова-Найденова, срещу решение № 46 от 20.09.2011 г. на ОИК – Драгоман, Софийска област.

Постъпила е жалба с вх. № М-19/21.09.2011 г. от местна коалиция „Лидер на хора, традиции, бизнес и земеделие", регистрирана за участие в изборите за общински съветници и кметове в община Драгоман, Софийска област, представлявана от Лидия Кирилова Банкова-Найденова, срещу решение № 46 от 20.09.2011 г. на ОИК - Драгоман, Софийска област, с което е отказана регистрация на искани промени в регистрирана от ОИК кандидатска листа на местната коалиция, изразяващи се в замяна на регистриран кандидат за общински съветник Бисер Симеонов Славейков с Моника Найденова Йорданова, както и промяна в поредността на участниците в листата за общински съветници. В мотивите на решение № 46 от 20.09.2011 г. на ОИК - Драгоман, се изтъкват съображения, че съгласно чл. 127, ал. 5 от Изборния кодекс е предвидена възможност, когато някой от кандидатите почине или изпадне в трайна невъзможност да участва в изборите, партията или коалицията от партии да предложи нов кандидат по реда на ал. 4 на чл. 127 от ИК, но в конкретната хипотеза в направеното предложение и в приложенията към него ОИК счита, че не се съдържат основания за извършване на промени във вече извършената с решение № 30 от 16.09.2011 г. на ОИК - Драгоман, регистрация на кандидатската листа на местна коалиция „Лидер на хора, традиции, бизнес и земеделие". Съгласно представените пред ОИК документи не са налице данни за това, че регистрираният кандидат за общински съветник Бисер Симеонов Славейков е починал или е в трайна невъзможност да участва в изборите.

В жалбата се излагат доводи, че атакуваното решение е неправилно, незаконосъобразно и постановено в противоречие с предвидените в Изборния кодекс процесуални правила. Според жалбоподателя предложението за промяна в регистрираната листа за общински съветници е подадено в срока за регистрация на кандидатските листи. В допълнение на това ОИК на основание чл. 127 от Изборния кодекс е била длъжна да извърши проверка дали са изпълнени изискванията на закона за извършване на промяна и при констатиране на непълноти е следвало да укаже на заявителя какви са те и да даде срок за отстраняването им. По-конкретно е следвало да се даде възможност на местната коалиция да представи доказателства, че е налице трайна невъзможност за участие в изборите на кандидата за общински съветник, чиято замяна се иска. С жалбата се иска отмяна на обжалваното решение и постановяване на вписване на исканата промяна в кандидатската листа.

Жалбата е подадена в срока по чл. 33, ал. 3 от ИК и като такава се явява допустима, но разгледана по същество е неоснователна.

От приложените по преписката писмени доказателства - предложение вх. № 2/15.09.2011 г. за регистриране на кандидатска листа за участие в изборите за общински съветници и кметове от местна коалиция „Лидер на хора, традиции, бизнес и земеделие", решение № 30/16.09.2011 г. на ОИК - Драгоман, за регистрация на листа за общински съветници от МК „Лидер на хора, традиции, бизнес и земеделие"; предложение вх. № 11/20.09.2011 г. за регистриране на кандидатска листа за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г. от местна коалиция „Лидер на хора, традиции, бизнес и земеделие" с приложено към него мотивирано искане от коалицията за замяна на Бисер Симеонов Славейков с Моника Найденова Йорданова; молба-заявление от Бисер Симеонов Славейков, е видно, че местната коалиция е подала в предвидените от закона форма и срок предложение за регистрация на листа за общински съветници (предложение вх. № 2/15.09.2011 г.). Общинската избирателна комисия - Драгоман, с решение № 30/16.09.2011 г. е регистрирала кандидатската листа за общински съветници на местната коалиция. Впоследствие местната коалиция е подала на 20.09.2011 г. ново заявление, с което се иска замяна на регистрирания кандидат за общински съветник Бисер Симеонов Славейков с Моника Найденова Йорданова, както и промяна в поредността на участниците в листата за общински съветници. В приложените към второто предложение молба-заявление от Бисер Симеонов Славейков, както и в мотивираното искане от местната коалиция не се релевира наличие на трайна невъзможност на вече регистрирания кандидат за общински съветник Бисер Симеонов Славейков да участва в изборите. В молбата от него се иска „отрегистриране", а в мотивираното искане от местната коалиция се говори за „обективни причини от различно естество". Изборният кодекс изрично урежда хипотезите, при които е допустима замяна в регистрирани кандидати. В приложените документи от местната коалиция не е видно да са налице такива. Поради изложеното ОИК не е следвало да дава указания за отстраняване на непълноти в подадените от местната коалиция документи и правилно е постановила отказ за извършване на замяна в кандидатската листа. Правилен е и отказът за промяна в поредността на кандидатите за общински съветници  на вече регистрираната с решение № 30/16.09.2011 г. на ОИК - Драгоман, кандидатска листа на местна коалиция  „Лидер на хора, традиции, бизнес и земеделие". Изборният кодекс не регламентира процедура и не допуска извършване на промени в заявена от партия или коалиция от партии поредност на подреждане на кандидатски листи за общински съветници след извършване на регистрацията им от съответната ОИК.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалба с вх. № М-19/21.09.2011 г. от местна коалиция „Лидер на хора, традиции, бизнес и земеделие", регистрирана за участие в изборите за общински съветници и кметове в община Драгоман, Софийска област, представлявана от Лидия Кирилова Банкова-Найденова, срещу решение № 46 от 20.09.2011 г. на ОИК - Драгоман, Софийска област, с което е отказана регистрация на искани промени в регистрирана с решение № 30/16.09.2011 г. от ОИК - Драгоман, кандидатска листа на местната коалиция, изразяващи се в замяна на регистриран кандидат за общински съветник Бисер Симеонов Славейков с Моника Найденова Йорданова, както и промяна в поредността на участниците в листата за общински съветници, издигната от местната коалиция.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 3005-МИ / 29.02.2024

  относно: промяна в състава на ОИК – Радомир, област Перник

 • № 3004-МИ / 29.02.2024

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на нов избор за кмет на кметство Студеница, община Хитрино, област Шумен

 • № 3003-МИ / 29.02.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Разград, област Разград

 • всички решения