Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 894-МИ
София, 30 август 2019 г.

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Долна баня, Софийска област, за изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

В Централната избирателна комисия е постъпило писмо с вх. № МИ-06-215/14 от 20.08.2019 г. от кмета на община Долна баня, Софийска област. Към писмото са представени всички изискуеми документи по чл. 75, ал. 6 във връзка с ал. 3, 4 и 5, чл. 80, чл. 81 във връзка с чл. 66 от ИК и Решение № 600-МИ от 09.08.2015 г. на Централната избирателна комисия, включително протокол за проведени консултации на 16.08.2019 г. Спазени са правилата на чл. 76 ИК.

В консултациите са участвали представители на парламентарно представените партии и коалиции. Протоколът е подписан с особено мнение от представителите на ПП „ГЕРБ“ и Коалиция „БСП за България“, като представителят на ПП „ГЕРБ“ е приложил към протокола своето особено мнение.

Не е постигнато съгласие по отношение на състава на Общинската избирателна комисия в община Долна баня.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 75, ал. 11 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

 1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Долна баня, Софийска област, в състав от 11 членове, както следва:
Длъжност Име, презиме, фамилия
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Явор Йорданов Саздов
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Кирил Радев Недев
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Георги Владимиров Иванов
СЕКРЕТАР: Петя Иванова Милчева
ЧЛЕНОВЕ: Лилянка Иванова Лозанова
  Евгения Димитрова Свиленова
  Румяна Спасова Манчева
  Христо Стефанов Бояджиев
  Румяна Славейкова Торошанова
  Боряна Методиева Брождина
  Маргарита Миткова Мицева
 1. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 7 септември 2019 г.
 2. На назначените членове да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 2921-МИ / 07.12.2023

  относно: унищожаване на останалите в областната или общинската администрация бюлетини и формуляри на изборни книжа от изборите на 29 октомври 2023 г.

 • № 2920-МИ / 05.12.2023

  относно: промени в състава на ОИК – Родопи, област Пловдив

 • № 2919-МИ / 30.11.2023

  относно: жалба от В. В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 131-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

 • всички решения