Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 893-ПВР/МИ
София, 21.09.2011

ОТНОСНО:  определяне на възнагражденията на членовете на секционните избирателни комисии при произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

На основание чл. 18, ал. 1, 2 и 3, чл. 26, ал. 1, т. 7, § 5, т. 3, буква „б", § 12, ал. 2 от Допълнителните разпоредби на Изборния кодекс, Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

1. На лицата, включени в състава на секционните избирателни комисии/подвижните секционни избирателни комисии, за времето, необходимо за обучението, за работата им в съответната комисия, включително за предаването на изборните книжа, се заплаща еднократно възнаграждение, както следва:

Председател: 62,00 лева
Заместник-председател: 58,00 лева
Секретар: 58,00 лева
Член: 55,00 лева

2. На лицата, включени в състава на експерименталната преброителна комисия в община Бобошево, за времето, необходимо за обучението, за работата им в комисията, включително за предаването на изборните книжа, се заплаща еднократно възнаграждение, както следва:

Председател: 93,00 лева
Заместник-председател: 87,00 лева
Секретар: 87,00 лева
Член: 82,00 лева

3. На лицата, включени в състава на секционните избирателни комисии/подвижните секционни избирателни комисии, в избирателния район с експериментална преброителна комисия в община Бобошево, за времето, необходимо за обучението, за работата им в съответната комисия, включително за предаването на изборните книжа и бюлетини на преброителната комисия, се заплаща еднократно възнаграждение, както следва:

Председател: 55,00 лева
Заместник-председател: 50,00 лева
Секретар: 50,00 лева
Член: 45,00 лева

4. Възнаграждението, определено в т. 1 и т. 3 от настоящото решение, се заплаща на членовете на секционните избирателни комисии/подвижните секционни избирателни комисии и при произвеждане на нов избор (втори тур) на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и изборите за общински съветници и кметове.
5. Възнаграждението, определено в т. 2 от настоящото решение, се заплаща на членовете на преброителната комисия и при произвеждане на втори тур на изборите за кмет на община Бобошево или на кметове на кметства в община Бобошево.
6. Възнагражденията на членовете на секционните избирателни комисии/подвижните секционни избирателни комисии не се облагат с данъци по Закона за данъците върху доходите на физическите лица. Осигурителните вноски по Кодекса за социалното осигуряване и Закона за здравното осигуряване на членовете на секционните избирателни комисии/подвижните секционни избирателни комисии са за сметка на републиканския бюджет.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1682-НС / 14.11.2019

    относно: обявяване на Стоян Радков Божинов за народен представител в Първи изборен район – Благоевградски, в 44-то Народно събрание

  • № 1681-МИ / 14.11.2019

    относно: жалба от Венцислав Ангелов срещу решение № 174-МИ от 22.10.2019 г. на ОИК – Русе

  • № 1680-МИ / 14.11.2019

    относно: жалба от Румен Русев срещу решение № 190-МИ от 24.10.2019 г. на ОИК – Русе

  • всички решения