Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 880-НС
София, 8 ноември 2021 г.

ОТНОСНО: разрешение за привличане като обвиняем на Величко Иванов Георгиев, регистриран като кандидат за народен представител в изборите на 14 ноември 2021 г.

Постъпило е мотивирано искане от Главния прокурор с вх. № НС-09-134 от 08.11.2021 г. за разрешение за привличане като обвиняем по досъдебно производство № 429/2021 г. по описа на СО – СГП пр. пр. № 20109/2021 г. на Софийска градска прокуратура на Величко Иванов Георгиев, ЕГН ..., регистриран като кандидат за народен представител в изборите на 14 ноември 2021 г. с Решение № 34-НС от 11.10.2021 г. на Районна избирателна комисия – София 24, предложен от КП „Патриотичен фронт – НФСБ, БДС „Радикали“ и БНДС „Целокупна България“ под № 4 в кандидатската листа и с Решение № 35-НС от 12.10.2021 г. на Районна избирателна комисия – София 23, предложен от КП „Патриотичен фронт – НФСБ, БДС „Радикали“ и БНДС „Целокупна България“ под № 12 в кандидатската листа

Към искането са приложени: Заповед № РД-05-3888/05.11.2021 г. на главния прокурор на Република България; предложение по пр. пр. № 20109/2021 г. на Софийска градска прокуратура от прокурор при СГП; решение № 34-НС от 11.10.2021 г. на Районна избирателна комисия – София 24; решение № 35-НС от 12.10.2021 г. на Районна избирателна комисия – София 23; постановление за приемане на делото по компетентност; съобщение за образуване на досъдебно производство от 03.11.2021 г. на старши разследващ полицай.

При тези данни и на основание чл. 160, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия:

 

Р Е Ш И :

 

ДАВА РАЗРЕШЕНИЕ за привличане като обвиняем по досъдебно производство № 429/2021 г. по описа на СО – СГП пр. пр. № 20109/2021 г. на Софийска градска прокуратура на Величко Иванов Георгиев, ЕГН ..., регистриран като кандидат за народен представител в изборите на 14 ноември 2021 г. с решение № 34-НС от 11.10.2021 г. на Районна избирателна комисия – София 24, и решение № 35-НС от 12.10.2021 г. на Районна избирателна комисия – София 23.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

РМ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2490-МИ / 22.09.2023

    относно: временна замяна на член на ОИК – Добричка, област Добрич

  • № 2489-МИ / 22.09.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Кула, област Видин

  • № 2488-МИ / 21.09.2023

    относно: приемане на Правила за отразяване от Българската национална телевизия и Българското национално радио на проявите на кандидатите за общински съветници и за кметове в изборите на 29 октомври 2023 г., регистрирани от партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети по време на предизборната кампания

  • всички решения