Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 880-НС
София, 8 ноември 2021 г.

ОТНОСНО: разрешение за привличане като обвиняем на Величко Иванов Георгиев, регистриран като кандидат за народен представител в изборите на 14 ноември 2021 г.

Постъпило е мотивирано искане от Главния прокурор с вх. № НС-09-134 от 08.11.2021 г. за разрешение за привличане като обвиняем по досъдебно производство № 429/2021 г. по описа на СО – СГП пр. пр. № 20109/2021 г. на Софийска градска прокуратура на Величко Иванов Георгиев, ЕГН ..., регистриран като кандидат за народен представител в изборите на 14 ноември 2021 г. с Решение № 34-НС от 11.10.2021 г. на Районна избирателна комисия – София 24, предложен от КП „Патриотичен фронт – НФСБ, БДС „Радикали“ и БНДС „Целокупна България“ под № 4 в кандидатската листа и с Решение № 35-НС от 12.10.2021 г. на Районна избирателна комисия – София 23, предложен от КП „Патриотичен фронт – НФСБ, БДС „Радикали“ и БНДС „Целокупна България“ под № 12 в кандидатската листа

Към искането са приложени: Заповед № РД-05-3888/05.11.2021 г. на главния прокурор на Република България; предложение по пр. пр. № 20109/2021 г. на Софийска градска прокуратура от прокурор при СГП; решение № 34-НС от 11.10.2021 г. на Районна избирателна комисия – София 24; решение № 35-НС от 12.10.2021 г. на Районна избирателна комисия – София 23; постановление за приемане на делото по компетентност; съобщение за образуване на досъдебно производство от 03.11.2021 г. на старши разследващ полицай.

При тези данни и на основание чл. 160, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия:

 

Р Е Ш И :

 

ДАВА РАЗРЕШЕНИЕ за привличане като обвиняем по досъдебно производство № 429/2021 г. по описа на СО – СГП пр. пр. № 20109/2021 г. на Софийска градска прокуратура на Величко Иванов Георгиев, ЕГН ..., регистриран като кандидат за народен представител в изборите на 14 ноември 2021 г. с решение № 34-НС от 11.10.2021 г. на Районна избирателна комисия – София 24, и решение № 35-НС от 12.10.2021 г. на Районна избирателна комисия – София 23.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

РМ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1543-НС / 02.10.2022

    относно: изменение и допълнение на Решение № 1442-НС от 19 септември 2022 г. на ЦИК, изменено и допълнено с решения № 1461-НС от 22 септември 2022 г., № 1480-НС от 26 септември 2022 г. и № 1517-НС от 30 септември 2022 г., № 1526 и 1530-НС от 01 октомври 2022 г. и № 1535-НС от 2 октомври 2022 г. за назначаване съставите на секционните избирателни комисии извън страната за изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1542-НС / 02.10.2022

    относно: обявяване края на изборния ден на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1541-НС / 02.10.2022

    относно: нарушение на разпоредбата на чл. 205, ал. 5 ИК, извършено чрез публикуване на интернет страницата на 24 chasa.bg на резултати от допитвания до обществено мнение по повод изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения