Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 877-НС
София, 6 септември 2014 г.

ОТНОСНО: констатиране и обявяване за недействителна на регистрацията на кандидата за народен представител Тодор Георгиев Хайдуков от кандидатската листа на партия „Българска социалдемокрация“ в 16. МИР – Пловдив

Централната избирателна комисия, след като обобщи постъпилата от всички районни избирателни комисии информация по реда на чл. 254, ал. 1 от ИК за регистрираните кандидати в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г., и постъпилата с вх. № НС-00-187 от 05.09.2014 г. информация за извършена проверка от „Информационно обслужване" АД по реда на Решение № 763-НС от 21 август 2014 г. на ЦИК, т. ІІ.2., установи че кандидатът за народен представител Тодор Георгиев Хайдуков, ЕГН ..., е издигнат и регистриран за кандидат за народен представител в кандидатските листи на партия „Българска социалдемокрация" в три многомандатни изборни района - 13 - Пазарджишки, с решение № 30-НС от 28.08.2014 г., като листата е постъпила на 28 август 2014 г. в 12,50 ч.; 03 - Варненски, с решение № 029 от 31.08.2014 г., като листата е постъпила на 31 август 2014 г. в 11,15 ч.; и в 16 - Пловдив, с решение № 23-НС от 1 септември 2014 г., като листата е постъпила на 2 септември 2014 г в 16,50 ч.

От така установената фактическа обстановка е видно, че регистрацията в 16. МИР - Пловдив, е извършена в нарушение на чл. 254, ал. 1 от ИК, съгласно която разпоредба кандидат за народен представител може да бъде предложен за регистриране само от една партия или коалиция най-много в два многомандатни изборни района.

С оглед на горното Централната избирателна комисия съобрази разпоредбата на чл. 254, ал. 3 във връзка с ал. 1 от ИК и след като установи кои са първите две по време регистрации, констатира и обяви за недействителна третата по време регистрация, извършена в 16. МИР - Пловдив, с решение № 23-НС от 01.09.2014 г. от РИК № 16 - Пловдив.

За така взетото решение следва да бъде уведомена РИК № 16 - Пловдив, кандидатът за народен представител Тодор Георгиев Хайдуков и партия „Българска социалдемокрация".

Предвид изложеното и на основание чл. 254, ал. 3 във връзка с ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

УСТАНОВЯВА И ОБЯВЯВА недействителността на регистрацията на кандидата за народен представител Тодор Георгиев Хайдуков, ЕГН ..., от кандидатската листа на партия „Българска социалдемокрация" в 16. МИР - Пловдив, извършена с решение № 23-НС, от 01.09.2014 г. на РИК № 16 - Пловдив.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Маргарита Златарева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3459-МИ / 10.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Криводол, област Враца

  • № 3458-ЕП/НС / 10.06.2024

    относно: поправка на технически грешки в Решение № 3369-ЕП/НС от 27 май 2024 г. и Решение № 3455-ЕП/НС от 9 юни 2024 г.

  • № 3457-ЕП/НС / 09.06.2024

    относно: обявяване края на изборния ден на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • всички решения