Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 862-МИ
София, 20 септември 2011 г.

ОТНОСНО:  жалба от Гроздю Константинов Гроздев – упълномощен представител на ПП „ВЯРА МОРАЛ РОДОЛЮБИЕ ОТГОВОРНОСТ – НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО”, срещу решение № 119-МИ от 16.09.2011 г. на ОИК – Ямбол, област Ямбол

Постъпила е жалба с вх. № 918 от 17.09.2011 г. на ЦИК от Гроздю Константинов Гроздев - упълномощен представител на ПП „ВЯРА МОРАЛ РОДОЛЮБИЕ ОТГОВОРНОСТ - НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО", срещу решение № 119-МИ от 16.09.2011 г. на ОИК - Ямбол, с което на основание чл. 20, ал. 2 от Изборния кодекс общинската избирателна комисия е постановила отказ от вземане на решение за регистрация на кандидатска листа на ПП „ВЯРА МОРАЛ РОДОЛЮБИЕ ОТГОВОРНОСТ - НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО" за участие в изборите за общински съветници в община Ямбол на 23 октомври 2011 г.
Жалбоподателят твърди, че решението е незаконосъобразно, тъй като същият като пълномощник на ПП „ВЯРА МОРАЛ РОДОЛЮБИЕ ОТГОВОРНОСТ - НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО" е приложил всички изискуеми документи по чл. 126, ал. 1 от Изборния кодекс, в т.ч. и решение на Националния изпълнителен комитет на партията, който е компетентният съгласно устава орган да издига и подрежда кандидатската листа за общински съветници.
Жалбата е допустима като подадена от лице, имащо правен интерес от обжалване и в срока по чл. 33, ал. 3 от ИК. Решение № 119-МИ от 16.09.2011 г. е обявено на 16.09.2011 г. в 19,20 ч. Жалбата е депозирана чрез Общинската избирателна комисия - Ямбол, до Централната избирателна комисия на 17.09.2011 г. с вх. № 48 от 17.09.2011 г. на ОИК - Ямбол. Разгледана по същество същата е основателна.
С решение № 119-МИ от 16.09.2011 г. ОИК - Ямбол, на основание чл. 20, ал. 2 от Изборния кодекс общинската избирателна комисия е постановила отказ от вземане на решение за регистрация на кандидатска листа на ПП „ВЯРА МОРАЛ РОДОЛЮБИЕ ОТГОВОРНОСТ - НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО" за участие в изборите за общински съветници в община Ямбол на 23 октомври 2011 г. Към решението е представен протокол № 22 от 16.09.2011 г. на ОИК - Ямбол, с който се установява, че след направените разисквания по постъпилото предложение от ПП „ВЯРА МОРАЛ РОДОЛЮБИЕ ОТГОВОРНОСТ - НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО" ОИК - Ямбол, е пристъпила към гласуване, като от общо присъстващи 11 членове са гласували 7 „за" и 4 „против" и поради липса на необходимото мнозинство две трети от присъстващите ОИК - Ямбол, е постановила обжалваното решение.
Предложението за регистриране на кандидатска листа на ПП „ВЯРА МОРАЛ РОДОЛЮБИЕ ОТГОВОРНОСТ - НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО" е входирано под № 9 от 16.09.2011 г. в 10,20 ч. в регистъра на кандидатите за участие в изборите за общински съветници на 23 октомври 2011 г. Към предложението са представени всички изискуеми документи съгласно чл. 126, ал. 1 от ИК и раздел VІІ, т. 26 от Решение № 520-МИ от 24.08.2011 г. на ЦИК, а именно: протокол от заседание от 26.06.2011 г. на НПС на ПП „ВЯРА МОРАЛ РОДОЛЮБИЕ ОТГОВОРНОСТ - НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО", ведно с решение на партията по т. 4 от дневния ред, с което НПС е възложил на Националния изпълнителен комитет да взема решение за участието на партията в изборите за общински съветници, включително и тези по чл. 126 от ИК; решение № 55-2 на НИК на ПП „ВЯРА МОРАЛ РОДОЛЮБИЕ ОТГОВОРНОСТ - НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО" от 04.09.2011 г. за издигане и подреждане в кандидатска листа кандидатите на партията за общински съветници в изборите за общински съветници на 23 октомври 2011 г., в което поименно под № 1 до № 31 включително са посочени три имена, ЕГН, постоянен/настоящ адрес на кандидатите за общински съветници. заявление от всеки кандидат, че е съгласен да бъде регистриран от ПП „ВЯРА МОРАЛ РОДОЛЮБИЕ ОТГОВОРНОСТ - НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО"; декларации по образец от всички кандидати за общински съветници, че отговарят на условията по чл. 4, ал. 5 или 6 от ИК; декларации по образец от всички кандидати за общински съветници, че отговарят на условията по чл. 122, ал. 1, 2, 3 и 4 от ИК и пълномощно от Петко Крумов Атанасов - председател и представляващ ПП „ВЯРА МОРАЛ РОДОЛЮБИЕ ОТГОВОРНОСТ - НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО" на Гроздю Константинов Гроздев, с което същият е упълномощен да представлява партията пред ОИК да регистрира кандидатска листа.
Съгласно чл. 31, т. 1 от Устава на ПП „ВЯРА МОРАЛ РОДОЛЮБИЕ ОТГОВОРНОСТ - НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО" компетентният орган на партията за издигането и подреждането на кандидатите в кандидатската листа за общински съветници е Националният изпълнителен комитет, който с решение № 55-2 от 04.09.2011 г. е издигнал и подредил кандидатската листа на партията за общински съветници в община Ямбол.
Предвид изложеното ОИК - Ямбол, е следвало да регистрира кандидатската листа на ПП „ВЯРА МОРАЛ РОДОЛЮБИЕ ОТГОВОРНОСТ - НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО".
На основание чл. 26, ал. 1, т. 8 и чл. 33, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОТМЕНЯ решение № 119-МИ от 16.09.2011 г. на ОИК - Ямбол, с което на основание чл. 20, ал. 2 от Изборния кодекс общинската избирателна комисия е постановила отказ от вземане на решение за регистрация на кандидатска листа на ПП „ВЯРА МОРАЛ РОДОЛЮБИЕ ОТГОВОРНОСТ - НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО" за участие в изборите за общински съветници в община Ямбол на 23 октомври 2011 г.
УКАЗВА на ОИК - Ямбол, че следва да регистрира кандидатската листа за общински съветници на ПП „ВЯРА МОРАЛ РОДОЛЮБИЕ ОТГОВОРНОСТ - НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО" за участие в изборите на 23 октомври 2011 г.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова


СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 3005-МИ / 29.02.2024

  относно: промяна в състава на ОИК – Радомир, област Перник

 • № 3004-МИ / 29.02.2024

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на нов избор за кмет на кметство Студеница, община Хитрино, област Шумен

 • № 3003-МИ / 29.02.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Разград, област Разград

 • всички решения