Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 85-МИ
София, 21 май 2021 г.

ОТНОСНО: допускане на партия „Движение България на гражданите“ за участие в частичните избори, насрочени на 27 юни 2021 г.

Постъпило е заявление от партия „Движение България на гражданите“, подписано от представляващия партията Димитър Андреев Делчев, заведено под № 6 на 20 май 2021 г. в регистъра на партиите за участие в частичните избори за кмет на община Благоевград, област Благоевград, за кмет на кметство Ясен, община Плевен, област Плевен, за кмет на кметство Вресово, община Руен, област Бургас, за кмет на кметство Жълти бряг, община Стамболово, област Хасково, за кмет на кметство Сърница, община Минерални бани, област Хасково и за кмет на кметство Памидово, община Лесичово, област Пазарджик, насрочени на 27 юни 2021 г.

Заявеното наименование за изписване върху бюлетините е: Движение България на гражданите.

Към заявлението са приложени:

1. Удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 17.05.2021 г. от СГС, VІ-3 състав, по ф.д. № 492/2012 г.

2. Удостоверение № 48-00-690 от 20.05.2021 г. от Сметната палата за внесени от партията финансови отчети за 2018, 2019 и 2020 г.

Партията е регистрирана в ЦИК съгласно Решение № 1045-МИ от 11.09.2019 г. за участие в общите избори за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.

Налице са изискванията на чл. 464 от Изборния кодекс и Решение № 1841-МИ от 16 юли 2020 г. на Централната избирателна комисия за допускане на партия „Движение България на гражданите“ за участие в частичните избори, насрочени на 27 юни 2021 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а“, чл. 464 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ДОПУСКА партия „Движение България на гражданите“ за участие в частичните избори за кмет на община Благоевград, област Благоевград, за кмет на кметство Ясен, община Плевен, област Плевен, за кмет на кметство Вресово, община Руен, област Бургас, за кмет на кметство Жълти бряг, община Стамболово, област Хасково, за кмет на кметство Сърница, община Минерални бани, област Хасково и за кмет на кметство Памидово, община Лесичово, област Пазарджик, насрочени на 27 юни 2021 г.

Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е: Движение България на гражданите.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ДД/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1152-МИ / 19.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Тунджа, област Ямбол

  • № 1151-МИ / 19.05.2022

    относно: приложимите решения на Централната избирателна комисия при произвеждане на частични избори за кметове на 3 юли 2022 г.

  • № 1150-МИ / 17.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Разлог, област Благоевград

  • всички решения