Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 843-ПВР
София, 1 ноември 2021 г.

ОТНОСНО: разрешение за привличане като обвиняем по досъдебно производство на Боян Боянов Станков - Расате, регистриран като независим кандидат за президент в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 14 ноември 2021 г.

Постъпило е мотивирано искане от Главния прокурор с вх. № ПВР-09-4 от 01.11.2021 г. за разрешение за привличане като обвиняем по досъдебно производство № 423/2021 г. по описа на СО – СГП (пр. пр. № 20007/2021 г. на Софийска градска прокуратура) на Боян Боянов Станков - Расате, ЕГН ..., регистриран като независим кандидат за президент в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 14 ноември 2021 г., регистриран с Решение № 698-ПВР от 08.10.2021 г. на ЦИК.

Приложени са: предложение № 120827480/2021 г. по пр. пр. № 20007/2021 г. на Софийска градска прокуратура от прокурор при СГП; постановление от 31.10.2021 г. по пр. пр. № 20007/2021 г. на Софийска градска прокуратура на дежурен прокурор; съобщение за започване на досъдебно производство от 30.10.2021 г. на дежурен разследващ полицай.

При тези данни и на основание чл. 160, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия:

 

Р Е Ш И :

 

ДАВА РАЗРЕШЕНИЕ за привличане като обвиняем по досъдебно производство № 423/2021 г. по описа на СО – СГП (пр. пр. № 20007/2021 г. на Софийска градска прокуратура) на Боян Боянов Станков - Расате, ЕГН ..., регистриран като независим кандидат за президент в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 14 ноември 2021 г. с Решение № 698-ПВР от 08.10.2021 г. на ЦИК.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

РМ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3498-НС / 23.06.2024

    относно: обявяване на Стоян Александров Михалев за народен представител от Двадесет и четвърти изборен район – София, в Петдесетото Народно събрание

  • № 3497-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Столична

  • № 3496-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Гоце Делчев, област Благоевград

  • всички решения