Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 83-ЕП
София, 4 април 2014 г.

ОТНОСНО: начина на защита на печата на районните избирателни комисии, секционните избирателни комисии и подвижните секционни избирателни комисии в изборите за членове на Европейския парламент от Република България

На основание чл. 57, ал. 1, т. 8, чл. 215, ал. 1, т. 11 и чл. 230, ал. 4 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р  Е  Ш  И :

 

1. Председателят на районната избирателна комисия и определен с решение на комисията член на свое заседание след получаване на печата на районната избирателна комисия маркират печата на съответната РИК по уникален начин.

За маркирането се съставя протокол, подписан от членовете на комисията, съдържащ най-малко 3 (три) отпечатъка от маркирания печат.

2. Председателят на секционната избирателна комисия и подвижната секционна избирателна комисия и определен от комисията член маркират по уникален начин печата на СИК/ПСИК, с който се подпечатват бюлетините и изборните книжа.

За маркирането се съставя протокол (Приложение № 79 от изборните книжа), подписан от членовете на комисията, съдържащ най-малко 3 (три) отпечатъка от маркирания печат.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения