Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 82-ЕП
София, 4 април 2014 г.

ОТНОСНО: поправка на техническа грешка в Решение № 61-ЕП от 3 април 2014 г. на ЦИК

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 във връзка с т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Допуска поправка на техническа грешка в Решение № 61-ЕП от 3 април 2014 г. на ЦИК, както следва:

- на ред „Председател" вместо думите „ПРЕДСЕДАТЕЛ: Валери Владимиров Цолов ЕГН ..." да се четат думите „ПРЕДСЕДАТЕЛ: Илия Константинов Илиев ЕГН ..." и

- на ред „Секретар" вместо думите „СЕКРЕТАР: Илия Константинов Илиев ЕГН ..." да се четат „СЕКРЕТАР: Валери Владимиров Цолов ЕГН ...".

 

Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 58 от Изборния кодекс.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Свързани решения:

61-ЕП/

Календар

Решения