Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 61-ЕП
София, 3 април 2014 г.

ОТНОСНО: назначаване на Районна избирателна комисия в Двадесет и четвърти район – София, за изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

Постъпило е писмо от областния управител на  област София-град с вх. № ЕП-05-18  от 28.03.2014 г. на ЦИК. Към писмото са представени всички изискуеми се документи по чл. 60, ал. 2, 3 и 4 от ИК и протокол от 27.03.2014 г. за проведените консултации за състав на РИК между партиите и коалициите, посочени в ИК.

При консултациите не е постигнато съгласие по състава на Районната избирателна комисия в Двадесет и четвърти район - София, поради което съставът на РИК в Двадесет и четвърти район - София, се определя от ЦИК на основание приложените към писмото на областния управител на област София предложения от партиите и коалициите, участвали в консултациите.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 60, ал. 11 във връзка с чл. 61, ал. 3, 4, 5 и 6 от ИК и Решение № 7-ЕП от 23 март 2014 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1.НАЗНАЧАВА Районна избирателна комисия в Двадесет и четвърти район - София, в състав от 19 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Валери Владимиров Цолов
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Благомира Димитрова Андонова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Магнолия Живкова Пунчева
СЕКРЕТАР: Илия Константинов Илиев
ЧЛЕНОВЕ: Веселин Тодоров Ковачев
  Илиан Колев Точев
  Мария Генчева Георгиева
  Петко Луков Кръстев
  Петър Димитров Найденов
  Снежана Петрова Керезова
  Цветан Александров Милев
  Валентин Русев Русев
  Борка Тодорова Паракозова
  Ясен Георгиев Стоев
  Владимир Добрев Иванов
  Гергана Стефанова Толина
  Димчо Петков Бързаков
  Любомир Иванов Ковачев
  Минчо Иванов Петков

 

2. Районната избирателна комисия встъпва в правомощията си на 4 април 2014 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

 

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Свързани решения:

82-ЕП/

Календар

Решения

  • № 3000-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Сапарева баня, област Кюстендил

  • № 2999-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Никола Козлево, област Шумен

  • № 2998 / 27.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на движимо имущество на ЦИК и медицински застраховки в четири обособени позиции“

  • всички решения