Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 81-ЕП
София, 4 април 2014 г.

ОТНОСНО: поправка на техническа грешка в Решение № 60-ЕП от 3 април 2014 г. на ЦИК

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 във връзка с т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Допуска поправка на техническа грешка в Решение № 60-ЕП от 3 април 2014 г. на ЦИК, както следва:

- на ред „Председател" вместо думите „ПРЕДСЕДАТЕЛ: Живка Василева Котева ЕГН ..." да се четат думите „ПРЕДСЕДАТЕЛ: Полина Василева Витанова ЕГН ...".

- на ред „Секретар" думите „СЕКРЕТАР: Полина Василева Витанова ЕГН ..." да се четат „СЕКРЕТАР: Живка Василева Котева ЕГН ...".

 

Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 58 от Изборния кодекс.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Свързани решения:

60-ЕП/

Календар

Решения

  • № 2921-МИ / 07.12.2023

    относно: унищожаване на останалите в областната или общинската администрация бюлетини и формуляри на изборни книжа от изборите на 29 октомври 2023 г.

  • № 2920-МИ / 05.12.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Родопи, област Пловдив

  • № 2919-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 131-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • всички решения