Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 60-ЕП
София, 3 април 2014 г.

ОТНОСНО: назначаване на Районна избирателна комисия в Двадесет и трети район – София, за изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

Постъпило е писмо от областния управител на област София-град с вх. № ЕП-05-18 от 28.03.2014 г. на ЦИК. Към писмото са представени всички изискуеми се документи по чл. 60, ал. 2, 3 и 4 от ИК и протокол от 27.03.2014 г. за проведените консултации за състав на РИК между партиите и коалициите, посочени в ИК.

При консултациите не е постигнато съгласие по състава  на Районната избирателна комисия в Двадесет и трети район - София, поради което съставът на РИК в Двадесет и трети район - София, се определя от ЦИК на основание приложените към писмото на областния управител на област София предложения от партиите и коалициите, участвали в консултациите.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 60, ал. 11 във връзка с чл. 61, ал. 3, 4, 5 и 6 от ИК и Решение № 7-ЕП от 23 март 2014 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. НАЗНАЧАВА Районна избирателна комисия в Двадесет и трети район - София, в състав от 19 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Живка Василева Котева
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Иванка Андреева Андреева
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Силвия Железчова Василева
СЕКРЕТАР: Полина Василева Витанова
ЧЛЕНОВЕ: Антоанета Захариева Крумова
  Евгени Начев Начев
  Йорданка Пенева Петкова
  Мария Петрова Праматарова-Щуркова
  Славян Радославов Митов
  Стоян Красимиров Кожухаров
  Таня Андонова Дишлиева
  Емил Григовор Николов
  Стефан Петров Фиков
  Даниел Сергеев Тунчев
  Стоян Димитров Неделков
  Силвия Емилова Найденова
  Христина Стефчова Кючукова
  Любомир Петров Георгиев
  Жельо Николов Желев

 

2. Районната избирателна комисия встъпва в правомощията си на 4 април 2014 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

 

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Свързани решения:

81-ЕП/

160-ЕП/

Календар

Решения

  • № 1820-НС / 24.03.2023

    относно: жалба от Методи Байкушев – пълномощник на коалиция от партии „Продължаваме Промяната – Демократична България“, срещу решение № 97-НС от 17.03.2023 г. на РИК – Благоевград

  • № 1819-НС / 24.03.2023

    относно: назначаване съставите на секционните избирателни комисии на територията на община Сатовча, област Благоевград

  • № 1818-НС / 24.03.2023

    относно: сигнал от Съвета за електронни медии за допуснато нарушение на чл. 183, ал. 4 от Изборния кодекс

  • всички решения