Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 805-ПВР
София, 17.09.2011

ОТНОСНО:  регистрация на кандидатска листа за президент и вицепрезидент на републиката, издигнати от политическа партия „ГЕРБ” за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е предложение от политическа партия „ГЕРБ", подписано от Бойко Методиев Борисов в качеството на председател и представляващ партията, чрез пълномощниците Цветан Генчев Цветанов, Искра Фидосова Искренова и Цветомир Петров Паунов, заведено под № 1 на 5 септември 2011 г. в регистъра на кандидатите за президент и вицепрезидент на републиката за изборите на 23 октомври 2011 г., за регистрация на кандидат за президент Росен Асенов Плевнелиев, ЕГН ..., с постоянен адрес в ...., и кандидат за вицепрезидент Маргарита Стефанова Попова, ЕГН ..., с постоянен адрес в ...
Към заявлението са приложени следните документи: Решение № 99-00-ГИК-265 от 04.09.2011 г. на Изпълнителната комисия на ПП „ГЕРБ"; декларация по чл. 112, ал. 2, т. 3 и § 1, т. 1 от ДР на Изборния кодекс на кандидата за президент Росен Асенов Плевнелиев; декларация по чл. 112, ал. 2, т. 4 от Изборния кодекс на кандидата за президент Росен Асенов Плевнелиев; заявление по чл. 112, ал. 2, т. 5 от Изборния кодекс от кандидата за президент Росен Асенов Плевнелиев, че е съгласен да бъде регистриран като кандидат за президент от политическа партия „ГЕРБ"; декларация по чл. 112, ал. 2, т. 3 и § 1, т. 1 от ДР на Изборния кодекс на кандидата за вицепрезидент Маргарита Стефанова Попова; декларация по чл. 112, ал. 2, т. 4 от Изборния кодекс на кандидата за вицепрезидент Маргарита Стефанова Попова; заявление по чл. 112, ал. 2, т. 5 от Изборния кодекс от кандидата за вицепрезидент Маргарита Стефанова Попова, че е съгласна да бъде регистрирана като кандидат за вицепрезидент от политическа партия „ГЕРБ"; заверено за вярност копие от удостоверението за раждане на кандидата за президент Росен Асенов Плевнелиев; заверено за вярност копие от удостоверението за раждане на кандидата за вицепрезидент Маргарита Стефанова Попова; извлечение от протокол № 32 от заседание на Висшия съдебен съвет от 29.07.2009 г., по което е взето решение за освобождаване от длъжността прокурор на кандидата за вицепрезидент Маргарита Стефанова Попова; пълномощно № КО-Г-082 от 04.09.2011 г. от председателя Бойко Методиев Борисов в полза на Цветан Генчев Цветанов, Искра Фидосова Искренова и Цветомир Петров Паунов за представителство на партията пред ЦИК във връзка с регистрацията на кандидатите й за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г.
Налице са изискванията на чл. 112, ал. 1-4 от Изборния кодекс и Решение № 509-ПВР от 24 август 2011 г. на ЦИК за регистрация на кандидати за президент и вицепрезидент на републиката за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 13 във връзка с чл. 112, ал. 1-4 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

1. РЕГИСТРИРА за кандидат за президент на Република България Росен Асенов Плевнелиев, ЕГН ..., с постоянен адрес в ..., и за кандидат за вицепрезидент на Република България Маргарита Стефанова Попова, ЕГН ..., с постоянен адрес в ..., издигнати от ПП „ГЕРБ".
2. На регистрираните кандидати за президент и вицепрезидент на републиката да бъдат издадени удостоверения съгласно приложения № 48 и № 49 от изборните книжа за изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г.
Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до 24 часа от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12345
  6789101112
  13141516171819
  20212223242526
  2728293031 

Решения

 • № 1834-МИ / 10.07.2020

  относно: искане за отваряне на запечатанo помещение в община Септември, област Пазарджик, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведени избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. и от втори тур на 3 ноември 2019 г.

 • № 1833-МИ / 07.07.2020

  относно: утвърждаване образци на изборни книжа за произвеждане на нови и частични избори за общински съветници и за кметове

 • № 1832 / 02.07.2020

  относно: изменение и допълнение на Правилника за организацията на дейността на Централната избирателна комисия, структурата и функциите на нейната администрация

 • всички решения