Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 803-ПВР/МИ
София, 16.09.2011

ОТНОСНО:  промяна в състава на ОИК в община Струмяни, област Благоевград, назначена с Решение № 206-ПВР/МИ от 12 август 2011 г. на ЦИК

Постъпило е писмо с вх. № ОИК-573/09.09.2011 г. от Валентин Чиликов - кмет на община Струмяни, за промени в ОИК - Струмяни, община Благоевград. Към писмото са приложени: предложение от Атанас Кирилов Николов - общински председател на ПП „НДСВ", на мястото на Димитър Димитров Дългонски - член на ОИК, да бъде назначен Валентин Теофилов Стаменов; молба от Димитър Димитров Дългонски за освобождаването му като член на ОИК; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК и копие от дипломата за завършено висше образование на Валентин Теофилов Стаменов. Допълнително е постъпило заявление с вх. № 612/15.09.2011 г. от Петя Василева Тасева - упълномощен представител на ПП „АТАКА", към което са приложени молба от Светла Павлова Пецева - член на ОИК - Струмяни, за прекратяване на пълномощията й; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК и копие от дипломата за завършено висше образование на Севдалин Дреков Дреков, който се предлага за член на ОИК - Струмяни.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

1. ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Струмяни, област Благоевград, Димитър Димитров Дългонски, ЕГН ..., и анулира издаденото му удостоверение № 15 от 01.09.2011 г.
2. ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Струмяни, област Благоевград, Светла Павлова Пецева, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение № 17 от 01.09.2011 г.
3. НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Струмяни, област Благоевград, Валентин Теофилов Стаменов, ЕГН ....
4. НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Струмяни, област Благоевград, Севдалин Дреков Дреков, ЕГН ....
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1777-МИ / 25.02.2020

    относно: налагане на административно наказание на доставчика на медийни услуги „Пик нюз“ ЕООД за нарушение на изискването на чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс

  • № 1776-МИ / 25.02.2020

    относно: налагане на административно наказание на доставчика на медийни услуги „Пик нюз“ ЕООД, за нарушение на изискването на чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс

  • № 1775-МИ / 25.02.2020

    относно: налагане на административно наказание на доставчика на медийни услуги „Пик нюз“ ЕООД за нарушение на изискването на чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс

  • всички решения