Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 800-НС
София, 28 август 2014 г.

ОТНОСНО: промяна в Решение № 756-НС от 20 август 2014 г. на ЦИК за регистрация на политическа партия „СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ” (СДП) за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Постъпила е молба с вх. № НС-10-27 от 27.08.2014 г. от политическа партия „СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ" (СДП), подписана от представляващия партията Тодор Иличов Барболов, чрез пълномощника Антоанета Петрова Ганчева.

В молбата се прави искане за промяна на заявеното наименование на партията за отпечатването му в бюлетината в първоначалната регистрация, както следва: СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ (СДП).

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а" от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ИЗМЕНЯ Решение № 756-НС от 20 август 2014 г. на ЦИК, като ДОПУСКА промяна в наименованието на партията за отпечатване в бюлетината, както следва:

СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ (СДП)

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Свързани решения:

756-НС/

Календар

Решения

  • № 1183-МИ / 23.06.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Болярово, област Ямбол

  • № 1182-МИ / 21.06.2022

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Свирково, община Симеоновград, област Хасково

  • № 1181-МИ / 21.06.2022

    относно: определяне размера на възнаграждението за извършване на компютърна обработка в ИП към ОИК, поддръжка на регистри, проверка на кандидатски листи, издаване на удостоверения, сканиране на протоколите на СИК и ОИК, публикуване на информацията на интернет страницата на ОИК и създаване на база от данни с резултатите от насрочените частични избори на 3 юли 2022 г.

  • всички решения